ISSS konference VEŘEJNÁ SPRÁVA

Předběžný program konference ISSS 2019

ISSS 2019 / GeoBusiness

Konference ISSS 2019 se uskuteční ve dnech 1. a 2. dubna v Hradci Králové. Pořadatelé uveřejnili na svém webu předběžný program (níže uvedený stav platí k 8. březnu). V programu najdete sekce věnované otevřeným datům, službám ČÚZK, základním registrům i modernímu státu 4.0.

Velký sál

 • Slavnostní zahájení
  Mgr. et Mgr. Věra Jourová, komisařka, Evropská komise
  RNDr. Miloš Vystrčil, senátor, Senát Parlamentu ČR
  Ing. Andrej Babiš, předseda, Vláda ČR
  Ing. Klára Dostálová, ministryně, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
  JUDr. Jan Hamáček, ministr, Ministerstvo vnitra ČR
  PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., poslanec, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
  Ing. Vladimír Dzurilla, vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci, Úřad vlády ČR
  Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka, Karlovarský kraj
  MUDr. Jiří Běhounek, hejtman, Kraj Vysočina
  PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman, Královéhradecký kraj
  MUDr. Zdeněk Hřib, primátor, Hlavní město Praha
  prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., primátor, Statutární město Hradec Králové
  PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, primátor, Město Kežmarok
  Ing. Karel Večeře, předseda, Český úřad zeměměřický a katastrální
  Ing. Ivan Pilný, náměstek, Ministerstvo průmyslu a obchodu
  Mgr. Zdeněk Zajíček, prezident, ICT Unie, z.s.
  Ing. Tomáš Salomon, generální ředitel, Česká spořitelna, a. s.
  Ing. Rudolf Urbánek, generální ředitel, Microsoft, s. r. o.
  Ing. Michal Stachník, generální ředitel, Cisco Systems (Czech Republic) s. r. o.
  Ing. Petr Dvořák, generální ředitel, Česká televize
  RNDr. Tomáš Renčín, výkonný ředitel, Konference ISSS/V4DIS 2019
 • Digitální služby I
 • Zákon o právu na digitální služby
  PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR; Ing. Vladimír Dzurilla, Úřad vlády ČR; Mgr. Zdeněk Zajíček, ICT Unie z.s., 45′
 • (Blok)
 • Martin Medek, Česká spořitelna, a.s., 30′
 • Ing. Marek Řezáč, GORDIC spol. s r.o., 15′
 • Michal Fišer, MBA, Operátor ICT, a.s., 15′
 • Digitální služby II
 • Standard digitálních služeb
  Ing. Petr Kuchař, Ing. Ondřej Felix, Ing. Jiří Kárník, Ing. David Šetina, Michal Bláha, Ministerstvo vnitra, 30′
 • Mgr. Andrea Barešová, Česká pošta, s.p., 15′
 • Digitalizace stavebního řízení
 • Digitalizace stavebního řízení
  Ing. Marcela Pavlová, Bc. Václav Nebeský, Ministerstvo pro místní rozvoj, 30′
 • Digitalizace stavebního řízení
  Mgr. Martin Kupka, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, 15′
 • Přednáška
  Ing. Ladislav Čapek, MBA, Asseco Central Europe, a. s., 15′
 • AIS Stavební úřad a Projekt digitalizace …
  Ing. Jiří Štochel, VITA software, s.r.o., 20′
 • A co na to VITA, co úředníci, co občané?
  RNDr. Ivana Havlíková, VITA software, s.r.o., 10′
 • Digitální technická mapa ČR
 • Mgr. Jiří Čtyřoký, Ph.D., Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, 15′
 • Standard výměnného formátu DTMDTM a ISTI
  RNDr. Eva Kubátová, Ministerstvo vnitra, 15′
 • Garantovaná geodata – základní pilíř DTM
  Ing. Jiří Bradáč, Asociace podnikatelů v geomatice, z.s., 10′
 • Tomáš Krejčí, HRDLIČKA spol. s r.o., 10′
 • Diskuse
  Ing. Marcela Pavlová, Bc. Václav Nebeský, Ministerstvo pro místní rozvoj; Mgr. Martin Kupka, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR; Mgr. Jiří Čtyřoký, Ph.D., Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy; RNDr. Eva Kubátová, Ministerstvo vnitra; Mgr. Zdeněk Zajíček, ICT Unie z.s.; Ing. Jiří Bradáč, Asociace podnikatelů v geomatice, z.s.; Ing. František Fejgl, Český plynárenský svaz; RNDr. Ivana Havlíková, Ing. Jiří Štochel; VITA software, s.r.o.; Ing. Ladislav Čapek, MBA, Asseco Central Europe, a. s., 5′

Malý sál

 • Výsledky práce Ministerstva vnitra a plány na rok 2019
  JUDr. Jaroslav Strouhal, JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., Ing. Roman Vrba, Ing. Petr Kuchař, Ministerstvo vnitra; Ing. Michal Pešek, Správa základních registrů
 • Přenos slavnostního zahájení
 • (Blok)
 • Přednáška
  Věra Jourová, 20′
 • Ing. Petr Očko, Ing. Ivan Pilný, Ministerstvo průmyslu a obchodu, 30′
 • Digitálně přívětivá legislativa
  Michal Rada, Pracovní výbor pro digitálně přívětivou legislativu, 10′
 • Elektronická identita na mnoho způsobů
 • Úvodní slovo
  Mgr. Barbora Kořanová, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, 5′
 • Ing. Pavel Štěpánek, Česká bankovní asociace z.s.p.o.; JUDr. Josef Donát, LL.M., CIPP/E, ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., 20′
 • Elektronická identifikace
  Ing. Michal Pešek, Josef Knotek, Správa základních registrů; Ing. Petr Kuchař, Ing. Ondřej Felix, Ministerstvo vnitra, 20′
 • Elektronická identita pro pracovníky veřejné správy
  Petr Pavlinec, 10′
 • Jaromír Talíř, CZ.NIC, z. s. p. o., 15′
 • Mgr. Adéla Bušová, CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., 10′
 • Ing. Petr Dolejší, SEFIRA spol. s r.o., 20′
 • Ing. Tomáš Vašica, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 15′
 • Cloudové služby a kybernetická bezpečnost II
 • Mgr. Zdeněk Semorád, Ministerstvo pro místní rozvoj, 15′
 • Horymír Šíma, FORTINET, 30′
 • Patrik Plachý, Oracle Czech, s.r.o., 15′
 • Tomáš Hlavsa, Atos IT Solutions and Services, s.r.o., 15′
 • Diskuse
 • Co nového v základních registrech
 • Zdeňka Polednová, Michal Čigáš, Český statistický úřad; Petr Hron, Roman Zemánek, ICZ a.s., 20′
 • RÚIAN, další rozvoj, příprava ÚÚP
  Ing. Jiří Formánek, Český úřad zeměměřický a katastrální, 10′
 • Webové služby RÚIAN (představení editačních služeb, certifikace VITA, EGON služby ZR, příprava služeb pro editaci ÚÚP)
  Kateřina Burešová, Český úřad zeměměřický a katastrální, 10′
 • Diskuse

Přednáškový sál

 • Spisové služby a archivace I
 • Hybridní spis je realita
  Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Vysoká škola ekonomická, 10′
 • Zpráva o aktuálním stavu Národní digitální archiv
  Bc. Jiří Bernas, Národní archiv, 15′
 • Automatizace výběru archiválií ve skartačním řízení: co všechno ještě chybí?
  Mgr. Zbyšek Stodůlka, Národní archiv, 15′
 • Typový spis a jiné nadávky
  Ing. Miroslav Kunt, Národní archiv, 15′
 • Aktivity CNZ v oblasti spisových služeb
  Ing. Jan Heisler, CNZ, 10′
 • Tematický blok ČÚZK
 • Průzkum spokojenosti na ČÚZK (výsledky průzkumu se zaměřením na služby)
  Petr Kokeš, Český úřad zeměměřický a katastrální, 10′
 • Změny v poskytování dat KN (zkušenosti z provozu, statistiky volání služeb CtiOS, atd.)
  Ing. David Legner, Český úřad zeměměřický a katastrální, 10′
 • Revize a čištění dat v katastru nemovitostí
  Mgr. Martina Hercegová, Český úřad zeměměřický a katastrální, 10′
 • GIS
 • Ing. Jitka Faugnerová, CENIA, 20′
 • Ing. Jana Bašistová, Ph.D., CENIA, 20′
 • Mgr. Zbyněk Stein, CENIA, 20′
 • IT podpora při boji s kůrovcovou kalamitou
  Jaroslav Škrobák, Magistrát města Jihlava, 10′
 • INSPIRE na ČÚZK (CPX, validace služeb, metadata)
  Ing. Petr Souček, Český úřad zeměměřický a katastrální, 10′
 • Informatizace v resortu justice
 • Ing. Jan Ladin, Ing. Karel Petr, Michal Krupica, Ministertsvo spravedlnosti, 20′
 • Ing. Jan Ladin, Ing. Eva Vidová, Mgr. Přemysl Sezemský, Ministerstvo spravedlnosti, 10′
 • Právní blok
 • Pokračování realizace projektu e-Sbírka a e-Legislativa
  Mgr. Aleš Gola, Ministerstvo vnitra, 20′
 • Ing. Jiří Shameti, Wolters Kluwer ČR, a.s., 10′
 • Ing. Zdeňka Niklasová, Ministerstvo pro místní rozvoj, 15′
 • Mgr. Kamil Jelínek, Krajský soud v Brně, 15′
 • Ing. Anna Vázlerová, Česká správa sociálního zabezpečení, 10′
 • Otevřená data
 • Ing. Jakub Malina, Ministerstvo vnitra, 10′
 • Ing. Drahomír Chocholatý, MBA, Ministerstvo vnitra, 25′
 • RNDr. Jakub Klímek, Ph.D., Ministerstvo vnitra, 20′
 • Diskuse

Eliščin sál

 • eHealth I
 • Představení věcného návrhu zákona o eHealth – Legislativní a právní hledisko
  JUDr. Radek Policar, Ministerstvo zdravotnictví, 15′
 • Představení věcného návrhu zákona o eHealth – Hlavní části návrhu zákona a jejich variantní řešení
  doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, 15′
 • Mgr. Irena Storová, MHA, Státní ústav pro kontrolu léčiv, 15′
 • Vazby mezi eHealth a eGov
  Tomáš Šedivec, Ministerstvo vnitra, 15′
 • eHealth III
 • Ing. Tomáš Hájek, Státní ústav pro kontrolu léčiv, 15′
 • Jan Hůlek, Společnost pro eHealth databáze, a.s., 15′
 • IDDR
  Ing. Milan Blaha, Ph.D., Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, 15′
 • Přednáška
  Ing. Petr Krkavec, DISK Systems, s.r.o., 15′
 • eHealth III
 • Simulace nejen ve zdravotnictví
  AV MEDIA, a. s., 10′
 • Michal Schmidt, ICZ a.s., 20′
 • Ing. Renata Golasíková, Státní ústav pro kontrolu léčiv, 15′
 • Národní kontaktní místo pro eHealth
  Ing. Klára Jiráková, Krajský úřad Kraje Vysočina, 15′
 • Informatizace samospráv I
 • Hlavní město Bratislava; Radim Klabal, Soitron s.r.o.; Jana Baráková, Microsoft, s. r. o., 15′
 • Mgr. Milan Čigáš, Městský úřad Litoměřice; Mgr. Jan Brychta, Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o., 15′
 • Integrace AIS VITA do IS obce, včetně Portálu občana a Portálu úředníka
  Mgr. Jan Křížek, Miroslav Štochel, VITA software, s.r.o., 20′
 • Měření rychlosti – automatizované zpracování výzev, správní řízení
  Mgr. Jan Křížek, VITA software, s.r.o., 10′
 • Informatizace samospráv II
 • Ing. Libuše Nivnická, GORDIC spol. s r.o., 15′
 • Adam Skotnický, Ing. Petr Krejčí, Technologické centrum Písek s.r.o., 15′
 • Ing. Petr Dvořáček, Zeměmeřický úřad, 15′
 • BISON – sdílený vývoj SW veřejné správy
  Ing. Eva Janoušková, Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z.s., 10′
 • CMS a CMS 2.0
 • CMS
  Mgr. Bohdan Urban, Ing. Oldřich Kalina, Ministerstvo vnitra; Ing. Martin Procházka, Krajský úřad Kraje Vysočina; Ing. Radek Brázda, Městský úřad Vyškov, 30′
 • Setkání Komise pro informatiku Svazu měst a obcí ČR a Komise Rady Asociace krajů ČR pro informatiku s členy Parlamentu ČR (uzavřené jednání)
  uvádí Mgr. Jaroslav Střelák, Komise pro informatiku Svazu měst a obcí ČR

Jednací sál

 • Cloudové služby a kybernetická bezpečnost I
 • Stav příprav eGovernment cloudu v ČR
  Ing. Miroslav Tůma, Ph.D., Ministerstvo vnitra, 20′
 • Ing. Radim Pácl, Ing. Tibor Tvardzik, Palo Alto Networks, 15′
 • Ing. Radim Pácl, Ing. Tibor Tvardzik, Palo Alto Networks, 15′
 • Jiří Krula, Státní pokladna Centrum sdílených služeb; Tomáš Bubeník, ALEF NULA a.s.; Václav Koudele, Microsoft, s. r. o., 15′
 • Martin Kylián, Správa informačních technologií města Plzně; Filip Kolář, Radovan Gibala, Arrow ECS, a.s., 15′
 • Aktuální trendy v komunikaci s občanem I
 • Marcel Procházka, České Radiokomunikace a.s., 15′
 • Ing. Tomáš Ammer, OKsystem a.s., 15′
 • Jan Soukup, Andreas Kaulfuss, Politinn a.s., 15′
 • Aktuální trendy v komunikaci s občanem II
 • Nejnovější trendy moderní komunikace na dálku
  AV MEDIA, a. s., 10′
 • Přednáška
  Ing. Petr Krkavec, DISK Systems, s.r.o., 15′
 • Jan Šárka, Pavel Střasák, Ph.D., ENGINN EFFECT, s.r.o., 15′
 • Encyklopedie Prahy 2
  Ing. Jaroslav Šolc, Městská část Praha 2, 15′
 • Služby eGovernmentu v roce 2019
 • Portál občana a sdílené služby – zkušenosti s připojováním (workshop)
  Ing. Roman Vrba, Ministerstvo vnitra, 45′
 • Mgr. Vít Cvrček, GORDIC spol. s r.o., 15′
 • Mgr. Radek Baloun, Asseco Central Europe, a. s., 15′
 • Jan Vlasák, NAKIT; Václav Koudele, Microsoft, s. r. o., 15′
 • Ing. Jan Jarolímek, Ph.D., Ing. Miloš Ulman, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, 15′
 • Diskuse

Labský sál

 • Smart Cities I
 • Koncept Smart Cities z pohledu státní správy
  Ministerstvo pro místní rozvoj, 60′
 • Spisové služby a archivace II
 • Aktuální trendy vedení spisových služeb
  PhDr. Jiří Úlovec, Ministerstvo vnitra, 15′
 • Ing. Zdeňka Marková, Renata Dymešová, Městský úřad Chvaletice; Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o., 15′
 • Vysoká škola ekonomická; Martin Duchek, S&T PilsCom, s.r.o.; Michal Kolb, Microsoft, s. r. o., 15′
 • Tomáš Pitrocha, Obecní úřad Domašov; Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o., 15′
 • Mgr. Lukáš Papula, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 15′
 • Využití umělé inteligence, IoT a dalších aktuálních trendů v eGovernmentu I
 • Jan Alexa, IDC, 15′
 • Vladimír Špaček, Hexagon; Jana Baráková, Microsoft, s. r. o., 15′
 • Jiří Krula, Státní pokladna Centrum sdílených služeb; Martin Reichelt, Predu s.r.o.; Václav Koudele, Microsoft, s. r. o., 15′
 • Mgr. Zdeněk Šír, PhDr. Radek Haubert, Nejvyšší kontrolní úřad; TRASK; Tomáš Mirošník, Microsoft, s. r. o., 30′
 • Využití umělé inteligence, IoT a dalších aktuálních trendů v eGovernmentu II
 • PhDr. Karel Vít, Ph.D., Magistrát města Hradec Králové, 20′
 • Mgr. Dominika Šubáková, Mgr. Michal Kraus, MBA, Operátor ICT, a.s., 15′
 • Benedikt Kotmel, Operátor ICT, a.s.; Rostislav Babarík, Microsoft, s. r. o., 15′
 • Diskuse
 • Zkušenosti s weby samospráv v zemích V4 a vyhlášení výsledků soutěží Zlatý erb a Biblioweb
 • Jiří Kotisa, GORDIC spol. s r.o., 15′
 • Předávání druhých a třetích míst v jednotlivých kategoriích soutěží Zlatý erb CZ a představení vítězů soutěže Zlatý erb SK
  uvádí Ing. Tomáš Holenda a JUDr. Milan Galanda
 • Prezentace oceněných projektů

Visegrádský salonek

 • Tematický blok eAccessibility
 • Setkání tajemníků městských a obecních úřadů (uzavřené jednání)
  uvádí Ing. Jaromír Zajíček, MPA, Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, o. s.

Expozice Triada

 • Pavel Češka, Triada, spol. s r. o.
 • Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o.
 • Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o.
 • Pavel Češka, Mgr. Pavel Hryzlík, Triada, spol. s r. o.
 • Michal Dvořák, DATRON, a.s.

všechny prostory kongresového centra Aldis

 • Večerní společenský program
 • Zahájení večera, slavnostní vyhlášení výsledků soutěží Zlatý erb, Biblioweb
 • Vystoupení hudební skupiny Puzzle Jazz
 • Vystoupení hudební skupiny Ivan Hlas Trio

Velký sál

 • Kybernetická bezpečnost I
 • Pavla Jelečková, Adam Kučínský, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, 60′
 • Jan Kopřiva, ALEF NULA a.s., 30′
 • Kybernetická bezpečnost II
 • Ing. Vojtěch Hvězda, GORDIC spol. s r.o., 15′
 • František Janů, GORDIC spol. s r.o., 15′
 • Ing. Vladimír Brenkuš, ATS-TELCOM PRAHA a.s., 15′
 • Jindřich Šavel, Novicom, s.r.o., 10′
 • Kybernetická bezpečnost III
 • Ing. Radim Pácl, Ing. Tibor Tvardzik, Palo Alto Networks, 15′
 • Ing. Radim Pácl, Ing. Tibor Tvardzik, Palo Alto Networks, 15′
 • Vladimír Střálka, Citrix Systems Czech Republic s.r.o.; Michal Kolb, Microsoft, s. r. o., 15′
 • Přednáška
  Ing. Aleš Špidla, Český institut manažerů informační bezpečnosti, o.s., 30′

Malý sál

 • Další vývoj organizace veřejné správy v ČR
 • JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., Ministerstvo vnitra, 30′
 • Ing. Mgr. David Sláma, Ministerstvo vnitra, 15′
 • Mgr. Jakub Jaňura, Ministerstvo vnitra, 15′
 • Ing. Mgr. David Sláma, Ministerstvo vnitra, 15′
 • Mgr. Petr Vokáč, Ministerstvo vnitra, 15′
 • Diskuse
 • (Blok)
 • NEN, ROZA a další
  Bc. Václav Nebeský, Ing. Stanislav Bogdanov, Ministerstvo pro místní rozvoj, 30′
 • Co nového přináší eGovernment pro obce a jak se mají obce připravit na změny? (diskusní blok pro samosprávy)
 • Výhledy financování eGovermentu z evropských fondů
 • Diskuse a dotazy
  Ing. Pavel Rous, Komise pro informatiku Svazu měst a obcí ČR; Ing. Petr Pavlinec, Kraj Vysočina; Ing. Roman Vrba, Ing. Petr Tiller, Ministerstvo vnitra ČR; Ing. Michal Pešek, Správa základních registrů; Mgr. Zdeněk Semorád, PhDr. Aleš Pekárek, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR; a další

Eliščin sál

 • Strategie regionálního rozvoje

Expozice Triada

 • Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o.
 • Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o.
 • Pavel Češka, Mgr. Pavel Hryzlík, Triada, spol. s r. o.
 • Vyhodnocení znalostní soutěže Munis
/* ]]> */