DATA VEŘEJNÁ SPRÁVA

Diskuze: Datově orientovaná veřejná správa

geobusiness-feat-2020-4

Součástí online konference ISSS.online byla také panelová diskuze o používání dat ve veřejné správě.

Veřejná správa má velké množství dat, se kterými pracuje rozhodně méně, než by mohla, protože rozhodování ve veřejné správě probíhá ne vždy na základě „tvrdých dat“. Příkladů z poslední doby kritizovaných odborně i mediálně najde každý z nás mnoho. Práce s daty a rozhodování na jejich základě je už dnes přitom základní a nutnou podmínkou pro konkurenceschopnost či přímo přežití obchodní společnosti na trhu. Otázka práce s daty, jejich sběr, zpracování i výklad se spíše dříve než později stanou i neodmyslitelnou součástí veřejné správy nejen na vrcholných, ale i na těch nižších úrovních.

Jak ale pracovat s daty ve veřejné správě, jak k nim přistupovat v rámci jednoho úřadu, jak je sdílet, jak koordinovat datově orientovaný postup více subjektů? Jak je zveřejňovat a jak usnadnit odborné veřejnosti a podnikatelům jejich další využití v rámci nadstaveb a aplikací? Jak zvyšovat povědomí široké veřejnosti o dohledatelnosti a dostupnosti sesbíraných dat a jak pozvednout datovou gramotnost občanů i úředníků? Co může přinést v této oblasti iniciativa digitalni-urad.cz?

Diskutují

  • Ivan Bartoš, PSP ČR, předseda výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj
  • Zdeněk Zajíček, ICT Unie, prezident
  • Roman Vrba, Ministerstvo ČR, ředitel odboru eGovernmentu
  • Václav Koudele, Microsoft, manažer pro strategické projekty veřejné správy

Záznam diskuze, která se uskutečnila 18. května 2021, najdete na Youtube.

 

 

/* ]]> */