ISSS konference VEŘEJNÁ SPRÁVA

Říjnovou konferenci ISSS 2020 podpořila řada osobností z oblasti politiky i byznysu

isss-2020-feat

ISSS 2020 se měla konat začátkem dubna. Předchozích 22 let se začátkem dubna v Hradci Králové scházeli všichni zájemci o IT ve veřejné správě, tradice byla letos přerušena epidemií covid-19.

Organizátoři se proto rozhodli, že akci uspořádají na podzim, konkrétně ve dnech 18. a 19. října.

www.isss.cz

Říjnovou konferenci ISSS 2020 podpořila řada osobností z oblasti politiky i byznysu. Vesměs se shodují v tom, že je potřeba v digitalizaci veřejné správy plynule pokračovat.

Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, spolupořadatele konference: Život a jeho zákruty vytvářejí mnohdy nečekané situace. ISSS jako velice tradiční akce nemohla z důvodů infekce být v pravidelném termínu. To však nikterak nesnížilo, podle mých informací, zájem o tuto konferenci a její posunutí na říjen vnímám jako vynikající rozhodnutí. V složité situaci je cenné, že jsme na tradiční akce a aktivity nerezignovali, a tak se těším na setkání v Hradci Králové s vynikajícím programem. V Aldisu na viděnou.

Ivan Bartoš, poslanec PSP ČR, předseda Pirátů: Od minulé ISSS došlo v digitální legislativě k velkým změnám. Máme platný zákon o právu občana na digitální služby, který jsme zde s vládním zmocněncem pro digitalizaci a IT a prezidentem ICT Unie společně před rokem představili a který letos vyhrál anketu Zákon roku pořádanou Deloitte Legal.

Dalšími počiny byly Digitálně technická mapa v novele zákona o zeměměřictví, novela bankovního zákona usnadňující ověřený přístup k službám veřejné správy přes bankovní identitu a zavedení digitálního stavebního deníku. Jsem rád, že alespoň v oblasti legislativy můžeme být s tempem digitalizace dočasně spokojeni. V období do Vánoc je třeba ještě projednat a schválit balík zákonů DEPO.

Nyní je důležité soustředit se na faktickou realizaci a akceleraci projektů, které s těmito zákony souvisí. Koronakrize a lockdown dění v zemi ukázaly, jak je důležitá digitální obslužnost běžných agend života občana i firem.

Věřím, že právě digitální a inovační projekty dostanou v boji s krizí zelenou, neboť nejenže přináší komfort a zjednodušení každodenního života, ale také šetří lidem i státu peníze, které v následujícím období budeme potřebovat na další investiční projekty. Berme krizi jako šanci a nový odrazový můstek pro digitální Česko již v roce 2021.

Vladimír Dzurilla, vládní zmocněnec pro informační technologie a digitalizaci: Duben mám rád. Nejen proto, že viditelně začíná jaro, ale i díky možnosti potkat spoustu známých a přátel najednou. Avšak konference ISSS není jen o potkávání se. Je skvělou příležitostí dozvědět se na jednom místě a v krátkém čase co je nového napříč ministerstvy, úřady, municipalitami.

Jak pokračuje práce na vylepšování našich služeb pro občany, jaké jsou další plány a záměry. Její náplň je inspirací pro celou veřejnou správu. Jsem rád, že navzdory situaci letos tu šanci se vidět a dozvědět novinky dostaneme. Budu se na všechny těšit v Aldisu v říjnu.

Milan Hašek, ředitel Veřejného sektoru České spořitelny, a. s.: Již 23 let se setkáváme na konferenci ISSS, která se postupně stala i díky podpoře České spořitelny hlavní domácí platformou pro diskuse o zásadních výzvách spojených s digitalizaci státní správy. Požadavky na digitalizaci dále vzrostly i v souvislosti s opatřeními proti šíření koronavirové pandemie.

Česká spořitelna a některé další banky se chystají přispět k urychlení digitalizace tím, že umožní, aby prostřednictvím bankovní identity mohli lidé plošně prokazovat svoji totožnost v kyberprostoru – ať již při komunikaci se státními institucemi, anebo se soukromými provozovateli digitálních služeb. Věřím, že letošní prezentace projektu utvrdí účastníky konference ISSS v přesvědčení, že využití bankovní identity může výrazně přispět k rozmachu e-governmentu v Česku.

Roman Knap, generální ředitel České pošty, s. p.: Ledňáček říční, mezinárodní vesmírná stanice ISS a konference ISSS 2020. Zdánlivě nesouvisející entity, ale o to cennější je jejich existence v dnešní nejisté době. Těším se v říjnu na tradiční dubnové setkání v Hradci Králové.

Bohuslav Cempírek, generální ředitel Skupiny ICZ: Skupina ICZ je dlouhodobým partnerem konference ISSS, kterou vnímáme jako významnou a mnohostranně užitečnou platformu pro setkávání a vzájemnou inspiraci zástupců veřejné správy a spolupracujících organizací. Proto, když nás organizátoři požádali o podporu „náhradní“ podzimní konference ISSS 2020: Nové perspektivy, dlouho jsme neváhali a rádi jsme tuto akci podpořili. Těším se na viděnou v říjnu v Hradci!

Jan Pokorný, moderátor: Mám rád konferenci ISSS. Každý rok před jejím zahájením přijdu do Aldisu o hodinu dřív a pozoruji, jak se hlavní sál plní. Do zákulisí za pódiem pak postupně přicházejí politici, manažeři, experti na IT a veřejnou správu. Mezi nimi se proplétá s mobilem u ucha Tomáš Renčín.

Pak se ozve znělka a jdeme na pódium. Přede mnou je každý rok těžký úkol – aby vás to bavilo a abychom se něco nového dozvěděli. A taky aby se nikdo neurazil. A aby každý dostal přibližně stejný prostor. Když hned po začátku zatleskáte nebo se zasmějete, oddechnu si. Jo, to půjde, říkám si. Tedy – říkával jsem si.

Letos na jaře se v Hradci Králové nepotkáme a všichni to chápeme. A těšíme se, že nám to v říjnu vyjde. A že to půjde.

/* ]]> */