Sleva na software ProGEO

STAVEBNICTVÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA

Poslanci schválili nový stavební zákon

novy-stavebni-zakon-

Pro stavební zákon hlasovalo 104 poslanců, zapotřebí bylo alespoň 101 hlasů. Z vládních sociálních demokratů pro něj hlasovali jen dva poslanci.

Poslanecká sněmovna tak přehlasovala předchozí senátní veto a stvrdila nový stavební zákon, který má vstoupit v účinnost k 1. červenci 2023.

Vláda si od přepracovaného stavebního zákona, jemuž je vyčítáno, že je napsán ve prospěch stavebních developerů, slibuje rychlejší stavební řízení a dodržování lhůt.

Ministerstvo pro místní rozvoj, které zákon předložilo, jej připravovalo několik let a považuje jej za zásadní změnu.

Odpůrci nových pravidel říkají, že zákon více vzdálí úřady občanům a stavební řízení zkomplikuje.

Pro finální uvedení zákona do praxe musí návrh ještě podepsat prezident Miloš Zeman.

Zákon má vstoupit v účinnost k 1. červenci 2023, některé změny mají začít platit již od 1. ledna 2021.

To má umožnit například budovat novou síť státní stavební správy a nabírat do ní nové lidi.

Stavební úřady budou spadat pod Nejvyšší stavební úřad a budou organizovány podobně jako třeba finanční správa.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová opakovaně ujišťovala poslance, že stát nebude stavět žádné nové úřady na zelené louce.

Ministerstvo pro místní rozvoj zdůrazňuje, že nový zákon zajistí například dodržování lhůt. Také podle něj posiluje postavení obcí v územním rozvoji.

Zákon zavádí pro vyjádření, koordinovaná vyjádření a závazná stanoviska dotčených orgánů lhůtu třiceti dní, kterou lze ve zvláště složitých případech nebo při nařízení ohledání na místě prodloužit o dalších třicet dní.

Ministryně také ujistila poslance v reakci na jejich výtky, že zákon nezasahuje do pravomocí samospráv, protože stavební řízení je již nyní výkonem státní správy.

Poukazovala třeba na to, že zákon posiluje postavení obcí, protože obec bude vždy účastníkem stavebního řízení. Řekla také, že úřady se občanům nevzdálí, protože stavební řízení díky digitalizaci budou moci absolvovat elektronicky z domova.

Zákon nastavuje podmínky pro stanovení územních pracovišť, jako je například počet obyvatel v daném správním obvodu, popsala.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) se rekodifikaci veřejného stavebního práva věnuje od září 2017, kdy ministerstvo pro místní rozvoj předložilo vládě první materiál. Na jejich webu si můžete přečíst veškeré potřebné diskuzní dokumenty.

Pracovní soubory s jednotlivými návrhy na změny znění komplexních návrhů stavebního a změnového zákona (tisky 1008 a 1009) lze vyhledat na webu Poslanecké sněmovny

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=1008
https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=1009

Novým stavebním zákonem má dojít ke zjednodušení. Zatímco ale současný stavební zákon má 198 paragrafů, tak nová verze bude mít 335 paragrafů a změní se 58 dalších zákonů, řekl senátor Petr Pícha.

/* ]]> */