DRONY

Jak používat drony pro ochranu životního prostředí

bezpilotne-2020-webinare-uziti-dronu

Česká asociace pro geoinformace pořádá ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci a s VŠB – TU Ostrava akreditovaný kurz, nazvaný „Bezpilotní letecké prostředky (UAV) pro ochranu životního prostředí“.

Kurz je určen především pro úředníky a vedoucí úředníky územně samosprávných celků, pracující v oblasti ochrany životního prostředí. Kurz ale mohou absolvovat i další zájemci. U účastníků se předpokládá základní úroveň znalosti GIS.

Cílem kurzu je v rámci specializačního průběžného vzdělávání seznámit úředníky a vedoucí úředníky zařazené do úřadů územních samosprávných celků s možnostmi využívání bezpilotních leteckých prostředků (UAV), zejména při pořizování, zpracování a interpretaci dat, monitoringu jevů, kontrolní činnosti, a naučit je:

Na kurzu se dozvíte principy létání s UAV včetně obeznámení se s legislativním rámcem provozu UAV v ČR a EU, principy snímkování s UAV, zjistíte, jaké jsou v současnosti na trhu drony a senzory pro sběr prostorových dat zejména pro aplikace z oblasti životního prostředí. Budou představeny softwary pro zpracování dat z UAV a vytvoření základních výstupů jako je 3D mračno bodů, ortofotomapa nebo digitální model reliéfu.

Kurz je dvoudenní, zahrnuje 20 vyučovacích hodin. Přednášky (6 hodin) poskytnou nezbytný úvod do problematiky, legislativní aspekty, přehled potřebného vybavení a principů pořizování snímků, zásady zpracování a vyhodnocování snímků. Cvičení zahrnuje přípravu a vlastní létání s bezpilotními prostředky (koptéra, křídlo) o rozsahu 6 hodin a následně 8 hodin zpracování a vyhodnocení RGB, multispektrálních a termálních snímků.

Kurz, který se koná ve dnech 21. a 22. 9. 2021 v Olomouci, povedou Jakub Miřijovský (UP Olomouc) a Michal Kačmařík (VŠB-TU Ostrava).

Na kurz se můžete přihlásit na webu České asociace pro geoinformace.

/* ]]> */