GEPRO verze 14 - produkty MISYS, Kokeš, Proland / GeoBusiness

Společnost GEPRO představila novou verzi 14 svých produktů MISYS, Kokeš a Proland.

Vedle vylepšení, která každou novou verzi softwaru provázejí, například aktuálně v souvislosti se směrnicí o ochraně osobních údajů GDPR, můžeme uvést zcela nové vlastnosti jako je statistika nově vytvořených věcných břemen pro zakázky geometrických plánů, kompletní funkčnost pro zpracování geometrických plánů pro více katastrálních území včetně vygenerování výsledného souboru VFK, kontroly a opravy ploch, vyhledávání adresních míst a parcel online v databázi RÚIAN nebo práce s 3D rastry.

Zákazníci si mohou jednotlivé produkty stáhnout z webu společnosti GEPRO.

setkani-gepro-atlas-2018
seminář pozemkové úpravy v programu PROLAND / GeoBusiness
CAGI, Česká asociace pro geoinformace / GeoBusiness
konference Gepro a Atlas 2017 referáty / GeoBusiness
služba WSDP 2.6 od ČÚZK / GeoBusiness
Setkání uživatelů Gepro a Atlas 2017 / GeoBusiness
programy kokeš proland firma gepro
Setkání uživatelů Gepro a Atlas 2017 / GeoBusiness

Společnost GEPRO představila novou verzi svého systému MISYS.

Verze má označení 10 a přináší řadu novinek, které ocení administrátoři systému i ostatní uživatelé. Mezi hlavní změny v uváděné verzi systému MISYS mimo jiné patří například:

* Analytické funkce GIS
* Kontrolní funkce nad daty GIS
* Editace grafiky z webového prohlížeče (pro MISYS-WEB)
* Řada nových pasportů (vodovodů a kanalizací, budov, údržby ploch, zimní údržby…)
* Skinovatelnost pasportů
* Hromadné plnění dokumentů
* Fotodokumentace v mapě
* Jazykové mutace
* SW klíčování systému

Nutnou podmínkou k provozování verze 10 systému MISYS je softwarový klíč nebo hardwarový klíč nabitý na novou verzi. Bez nabití klíče na novou verzi systém nebude fungovat.