FACILITY MANAGEMENT

Přehled: Software pro podporu správy majetku a facility management

Facility management software se používá jako informační podpora při komplexních řešeních správy budov a majetku. Přinášíme představení čtyř firem, které řešení pro FM poskytují.

Správa majetku na mapě (Cleerio)

Online aplikace propojuje datový a mapový pohled na správu majetku a umožňuje zvýšit efektivitu, uspořit čas, snížit náklady a zefektivnit komunikaci v rámci organizace.

Řešení je nástrojem pro práci s pasporty a jejich tvorbu. Umožňuje orientaci a vyhledávání v pasportních datech, jejich zobrazení na mapě a nabízí možnost sběru a aktualizace pasportních dat přímo uživatelem. Systém nastavení uživatelských rolí zajišťuje bezpečné nakládání s informacemi při správě.

Na rozdíl od vedení evidencí v CAD, Excel a jiných databázích nabízí Cleerio výhody plnohodnotného modulárního informačního systému:

 • Jednotná architektura a datová struktura,
 • Jednotná metodika napříč aplikací,
 • Centrální online úložiště,
 • Definované uživatelské role,
 • Plnohodnotné pasporty a nástroje pro vlastní pasportizaci,
 • Přístup ke 100 % údajů z katastru nemovitostí,
 • Přizpůsobitelné pracovní postupy,
 • Mobilní klient a nástroje pro sběr dat a inspekce v terénu,
 • Podpora real-time informací.

Konkurenční výhody:

 • bez omezení počtu uživatelů,
 • s mobilním klientem pro aktualizaci z terénu i v režimu offline,
 • snadné a intuitivní ovládání, bez složitých manuálů.

Ukázková aplikace je k vyzkoušení na stránce https://try.cleerio.com/cs/sprava-budov/

Profil firmy Cleerio

Cleerio - správa majetku na mapě / GeoBusiness.cz

Systém pro správu majetku (GEPRO)

Systém pro správu majetku společnosti GEPRO (MISYS a webové řešení Geoportál GEPRO) umožňuje spravovat prakticky libovolný nemovitý i movitý majetek, např. pozemky, budovy, komunikace, dopravní značení, veřejné osvětlení, inženýrské sítě, vodohospodářská díla a podobně.

Vedle základní evidence majetku systém umožňuje přístup k údajům správcům majetku samotným i dalším uživatelům. I ti si mohou údaje zobrazovat, vyhledávat zájmové lokality nebo údaje o majetku prohledávat. Správci majetku pomocí nástrojů systému dokáží údaje analyzovat a lépe jim tak porozumět. Na základě znalostí, informací a porozumění údajům mohou správci majetku přijímat kvalifikovaná rozhodnutí a optimalizovat rozhodovací procesy. Systém je vážným zájemcům k dispozici k bezplatnému zapůjčení.

Profil firmy GEPRO

Gepro - systém pro správu majetku / GeoBusiness.cz

AMI (Asset Management Information) (HSI)

AMI je modulární softwarové řešení pro správu majetku a podporu facility managementu. Základem řešení je pasport nemovitostí, který poskytuje přehled o stavu objektů a areálů a prostorovou lokalizaci objektů, jako jsou místnosti, zařízení, zaměstnanci, apod.  Pasport lze doplňovat ostatními popisnými údaji, které mohou být dále využívány dalšími moduly.

AMI zpřístupňuje data správy majetku a data údržby, technické informace i další podniková data o majetku a jeho správě operativně všem oprávněným osobám v celém podniku. Ze systému lze generovat reporty, které slouží jako podklad k zefektivnění chodu vnitropodnikových procesů.

AMI pracuje s popisnými, grafickými i multimediálními daty, s výkresy a dokumenty a zajišťuje podporu pracovních postupů (workflow) jako je např. řízení procesu údržby nebo zajištění revizí. Umožňuje grafickou prezentaci dat. Software lze integrovat do podnikového informačního prostředí.

K základním modulům patří AMI Pasport, AMI Údržba, AMI Rezervace prostor, AMI Energie a odečty a AMI Nájmy a pronájmy. Řešení obsahuje také mobilní aplikaci pro pořizování nebo kontrolu údajů, které se zjišťují v terénu při správě majetku.

Profil firmy HSI

HSI - AMI / GeoBusiness.cz

GISFM (CAD Studio)

GIS FM je řešení pro správu prostorových a popisných údajů při evidenci a správě majetku. Řešení je založeno na produktech Autodesk AutoCAD Map 3D, Autodesk Infrastructure Map Server (AIMS) a CAD Studio twiGIS, které se kombinují dle potřeb konkrétní implementace.

GIS FM data ukládá v centrální databázi Oracle nebo Microsoft SQL Server a využívá technologie tzv. oborových modelů (Enterprise Industry Models),  která je součástí zmíněných produktů Autodesk. Díky tomu jsou k dispozici kompletní nástroje pro správu datového modelu, datové logiky, formulářů, přístupů aj.

Těžký klient Autodesk AutoCAD Map 3D je nadstavbou AutoCADu a poskytuje klíčovým uživatelům nástroje pro zapracování a aktualizaci grafické dokumentace, například plánů podlaží. Nad stejnou databází pracují serverové technologie AIMS a twiGIS, které poskytují přístup k datům prostřednictvím webových aplikací – AIMS slouží pokročilým uživatelům k detailní práci s grafikou i atributy, zatímco twiGIS je zaměřen na široké spektrum koncových uživatelů (a správců) dat, které zpřístupní v jednoduché, rychlé a responzivní (tedy i na mobilech použitelné) webové aplikaci.

Součástí je předpřipravený datový model a sada nástrojů a doplňků pro správu majetku – evidenci pasportů areálů s vazbou na katastr nemovitostí či RÚIAN, inženýrských sítí, budov, podlaží, místností, zařízení, majetku, nájmy…

Toto řešení pak slouží jako datová základna pro provádění veškerých aktivit při správě majetku: od běžných revizí po plánování investic či strategická rozhodnutí. Díky otevřené databázi a službovému rozhraní se řešení snadno integruje na jiné systémy, typicky ERP, technické, zákaznické, personální a další. Přes rozhraní GIS FM jsou pak k dispozici další údaje navázané na pasport – například dislokace osob, informace o subjektech v rámci pronájmů či využívání energií.

Technologie je nasazena například ve společnostech ČEZ, Řízení letového provozu, Český aeroholding, Veletrhy Brno. Balíček software a datového modelu je od dubna 2017 nabízen také formou pronájmu pod názvem twiGIS Pack.

Profil firmy CAD Studio

TwiGIS (CAD Studio)

Software twiGIS vzniknul v roce 2015 jako reakce na propast mezi uživatelsky optimalizovanými veřejnými mapovými aplikacemi a klasickými informačními systémy. Aplikace pracuje s daty uloženými ve standardních databázích (Oracle či Microsoft SQL Server), je však možné využít také data z výkresových formátů (vytěžit data DWG, DGN, či BIM modely).

Poskytuje uživatelské rozhraní pro práci s daty – ať už prohlížení grafických informací (dokumentace areálů, inženýrských sítí či plánů podlaží) nebo práci s atributy – popisnými a databázovými údaji.

Data je možné integrovat i s dalšími zdroji – například integrovat další informační systémy či externí zdroje, jako je katastr nemovitostí či RÚIAN. Aplikace důsledně odděluje uložení dat od jejich (grafické) prezentace, není tedy problém vytvořit několik tematických zobrazení pro jedna data – například různá zobrazení místností (podle typu, využití, podle nájemce, podle spotřeby energií…). Nad všemi daty je k dispozici fulltextové hledání podle kategorií.

Oblast správy majetku je pro twiGIS jednou z klíčových, proto je vybaven některými zásadními funkcemi, jako je například nativní podpora podlaží (přepínání podlaží přímo v mapovém okně, vazba všech prvků na podlaží), či práce s podlažími v bezešvé mapě areálů a rotace mapy. Na rozdíl od jiných řešení, kde se typicky pracuje s jednotlivými izolovanými výkresy, je v twiGISu v mapě areálu rovnou vidět do vnitřních prostor budov ve zvoleném podlaží (aktuální výčet podlaží se přizpůsobí podle toho, na kterou budovu uživatel nahlíží). Pro účely práce s detailním plánem podlaží či pro grafické výstupy (tisk, PDF) je možné zobrazení orientovat tak, aby byla budova zarovnána rovnoběžně s obrazovkou – jedna aplikace tedy kombinuje celkový i detailní pohled, což je důležité pro manažery, techniky nebo například hasiče.

Po dvou letech na trhu používá twiGIS přibližně 5000 koncových uživatelů, například ve společnostech Řízení letového provozu nebo Český aeroholding.

Profil firmy CAD Studio

CAD Studio - GISFM a twiGIS / GeoBusiness.cz

/* ]]> */