GEPRO

Novinky ve verzi 14 produktů MISYS, Kokeš, Proland

GEPRO verze 14 - produkty MISYS, Kokeš, Proland / GeoBusiness

Společnost GEPRO představila novou verzi 14 svých produktů MISYS, Kokeš a Proland.

Vedle vylepšení, která každou novou verzi softwaru provázejí, například aktuálně v souvislosti se směrnicí o ochraně osobních údajů GDPR, můžeme uvést zcela nové vlastnosti jako je statistika nově vytvořených věcných břemen pro zakázky geometrických plánů, kompletní funkčnost pro zpracování geometrických plánů pro více katastrálních území včetně vygenerování výsledného souboru VFK, kontroly a opravy ploch, vyhledávání adresních míst a parcel online v databázi RÚIAN nebo práce s 3D rastry.

Zákazníci si mohou jednotlivé produkty stáhnout z webu společnosti GEPRO.

/* ]]> */