GEPRO

Kdo vystoupí na konferenci firem Gepro a Atlas

Setkání uživatelů Gepro a Atlas 2017 / GeoBusiness

Setkání uživatelů software Misys, Kokeš, Proland a Atlas se bude konat 24. a 25. října v Praze.

První den konference je vyhrazen hlavním přednáškám, na druhý den jsou naplánovány pracovní semináře pro uživatele.

První den konference

 • Rozvoj národní infrastruktury pro prostorové informace – Eva Kubátová (Ministerstvo vnitra ČR)
 • Novinky ve službách ČÚZK – Jiří Poláček (Český úřad zeměměřický a katastrální)
 • Novinky MMR ČR v oblasti územního plánování – Roman Vodný (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)
 • Novinky SPÚ v oblasti pozemkových úprav – Aleš Uvíra (Státní pozemkový úřad)
 • Novinky ministerstva životního prostředí- Jitka Faugnerová / Jarmila Cigánková (CENIA)
 • Nový výškopis ČR – Karel Brázdil (Zeměměřický úřad)

Odpoledne prvního dne bude rozděleno do tří sekcí:

 • Geoinformační systémy
 • Geodézie a projektování
  • Pozemkové úpravy a projektování
  • Geodézie a katastr nemovitostí
 • Svět 3D (ATLAS)

Druhý den bude technický

Na seminářích budou řešeny pracovní detaily a vychytávky softwarů MISYS, KOKEŠ, PROLAND a ATLAS. Jeden ze seminářů bude věnován také řešení s názvem Geoportál GEPRO.

/* ]]> */