INSPIRE VEŘEJNÁ SPRÁVA

Jitka Faugnerová (CENIA): Tentokrát o městech a regionech

konference Inspirujme se 2018 / GeoBusiness

Konference Inspirujme se, která se konala koncem února v Průhonicích u Prahy, se zúčastnilo 110 zájemců z Česka a Slovenské republiky.

Jitka Faugnerová z agentury CENIA, která konferenci každoročně pořádá, odpověděla GeoBusinessu na otázky.

Co bylo letos hlavním tématem konference?

Podtitul letošního konference Inspirujme se…byl „městy a regiony“. Podtitul však nebývá hlavním tématem, ale jen jakousi linií konference.

Hlavními tématy samozřejmě zůstává implementace požadavků směrnice INSPIRE a s tím spojené otázky technického řešení, související koordinace povinných poskytovatelů, identifikace dat k jednotlivým tématům směrnice, legislativa apod.

Proč tedy ale letos „města a regiony“? Města a regiony jsou v oblasti získávání i využívání dat pro rozhodování a řízení rozvoje území zcela zásadními partnery pro orgány státní správy i pro odborné organizace. Jsou na jedné straně významnými uživateli dat a na straně druhé jejich tvůrci a poskytovatelé.

Z pohledu směrnice INSPIRE jsou obce a regiony také poskytovateli dat do INSPIRE tématu Využití území. Tomuto tématu byla také věnována závěrečná sekce konference. Zajímavé bývá srovnání názorů zástupců. ČR a SR s názory zástupců Evropské unie, kteří se naší akce pravidelně účastní.

Který referát či referáty byly z vašeho pohledu nejzajímavější, z jakéhokoliv důvodu, zkrátka zaujaly?

Bylo z čeho vybírat, protože konference propojovala prezentace o GIS (INSPIRE témata z ČR, SR a EU) a prezentace s tématy ze samospráv (participativní plánování, chytrá města, udržitelná města).

Z osobního pohledu musím říct, že témata o zapojování veřejnosti do rozhodování ve městech byla pro mě velmi zajímavá.

INSPIRE prezentace beru spíše už jako potvrzení toho, jak postupujeme, případně pro inspiraci k dalšímu postupu nebo dalším řešením.

Obecně však účastníci konference zvolili prezentaci paní Růženy Svedelius, která mluvila o fungování měst v závislosti na fungujícím a udržitelném venkově.

Co nového se chystá?

S ohledem na právě proběhlou konferenci bych ráda připomněla, že konference i nadále pokračuje jako česko-slovenská. Což s organizačními změnami tradičního partnera, jímž je Slovenská agentúra životného prostredia, nebylo vůbec jisté. Takže i další ročník se uskuteční jako česko-slovenský. Zatím jsme upustili od střídání míst, tedy jeden rok Praha, jednou rok Bratislava a do odvolání zůstáváme s místem konání jen v Praze.

/* ]]> */