Sleva na software ProGEO

HACKATHON INSPIRE Plan4all

Dvacátý Agrihub INSPIRE Hackathon 2022 v dubnu a květnu

agrihub-inspire-hackaton_2022-g

AgriHub INSPIRE Hackathon je dvacátý ročník INSPIRE Hackathonu, který organizuje Plan4All, letos v rámci projektu AgriHub CZ&SK financovaného z projektu SmartAgriHubs H2020. Vychází z tradičního modelu INSPIRE Hackathonu, což znamená, že se nejedná o jednorázovou akci, ale o proces zaměřený na efektivní využití výsledků předchozích hackathonů zaměřených na vývoj nových inovací. V rámci tohoto hackathonu proto navážeme nejen na Agrihub INSPIRE Hackathon 2021, který definoval celkem 8 výzev zaměřených na podporu digitálních inovačních center v České republice a na Slovensku, ale zaměříme se například i na další vývoj Open Land Use pro Afriku nebo aplikace umožňující tvorbu aplikačních map.

Pro účastníky je hlavním přínosem hackathonu INSPIRE možnost zapojit se a stát se členem mezinárodní znalostní komunity. Účastníci hackathonu INSPIRE obdrží diplom, který dokumentuje a potvrzuje jejich aktivní účast. Třem nejlepším týmům, které vybere porota na základě souboru předem stanovených kritérií, je nabídnuta možnost podílet se na recenzovaných článcích a citovatelných publikacích dokumentujících výstupy a výsledky akcí. Doufáme, že tento trvalý odkaz promítne jejich kariérní růst.

V průběhu dubna a května, kdy se hackathon bude konat, organizátoři nabízejí jedinečnou příležitost vyzkoušet si naše nové technologie a infrastrukturu, která bude otevřena všem vývojářům. Zároveň bude možné tyto technologie aplikovat a integrovat do jednotlivých výzev podle vlastního uvážení a zkušeností. Hackathon INSPIRE otevírá možnosti spolupráce na vývoji různých řešení s účastníky z celého světa a zároveň nabízí každému možnost obohatit se o vlastní zkušenosti.

Seznam výzev

 1. Další vývoj a testování aplikace pro tvorbu aplikačních map – jedná se o vývoj aplikací SmartAgriculture v zemědělství a jejich masivní testování přímo zemědělci.
 2. Analytické nástroje pro WhiteBoard – MapWhiteBoard je zcela nové řešení pro práci s mapou, jakýsi Google dokument pro mapy, který umožňuje kolaborativní práci
 3. Monitoring přepravy potravin – jedná se o podporu místních potravin a zavedení monitoringu kvality během přepravy.
 4. Analýza klimatu v terénu – analýza dat z místních senzorů ve vegetaci, jde o pochopení místních klimatických vlivů
 5. Analýza a vizualizace senzorických měření – integrace technologie umělé inteligence a nových interaktivních metod vizualizace dat
 6. Integrace dat IoT a DPZ – zlepšení predikce zemědělské produkce. Jedná se o vývoj řešení, které bylo v loňském roce vybráno v soutěži WSIS jako jedno z 90 celosvětových inovativních řešení.
 7. OLU4Africa – využití stávajících dat pro Afriku a vytvoření jednotné mapy využití půdy a půdního pokryvu pro celou Afriku.
 8. Jak používat a vylepšovat OLU 2.0 – OLU 2.0 je nový datový model, který nejenže zahrnuje Land Cover a Land Use, ale umožňuje snadnou integraci místních a regionálních dat pro vytvoření jedinečných databází pro modelování krajiny a regionálních procesů. Lze jej použít pro modelování procesů v životním prostředí, v zemědělství, ale také pro ekonomické modely.
 9. Nový sociální prostor pro sdílení geografických informací a vzdělávání – jedná se o nový druh portálu primárně pro geografická data, který umožňuje snadnou účast občanů, studentů a dalších osob a podporuje snadnou tvorbu obsahu. Vychází přitom z principů INSPIRE a GEO.
 10. Integrace QFild s inovačním centrem – vývoj nástrojů pro sběr dat v terénu na základě existujícího softwaru s otevřeným zdrojovým kódem.
 11. Automatizace výpočtu zón hospodaření na základě výnosového potenciálu – jedná se o metodu, která usnadní přípravu podkladových map pro zemědělce na základě analýzy historických snímků.
 12. Vytvoření sociálního prostoru pro Afriku – podobně jako u Experimentu 9 se zaměřením na Afriku.

Detaily jednotlivých výzev jsou zájemcům k dispozici na webu Plan4All.eu

 

 

/* ]]> */