GEPRO SOFTWARE

Nové verze programů Kokeš a Proland od firmy Gepro

programy kokeš proland firma gepro

Firma Gepro představila aktualizace svých hlavních programů Kokeš a Proland. Podívejte se na novinky.

Systém Kokeš v sobě zahrnuje editor rozsáhlých geografických dat, uložených souborově ve výkresech a nejrůznějších rastrových podkladech a geodetických údajů o bodech, uložených v seznamech souřadnic.

Kokeš má také moduly pro zpracování měření z terénu, geodetické a konstrukční výpočty, nástroje na kontroly a topologické úpravy dat a další.

Kokeš se používá pro běžné geodetické práce a pro tvorbu a údržbu mapových děl. Program Kokeš má vlastní programovací jazyk, což umožňuje jej doplnit dle svých specifických potřeb. Všechny operace a výpočty jsou protokolovány a odpovídají požadavkům katastrálních úřadů.

Práce s daty v programu Kokeš 13.15

Ve verzi Kokeš 13.15 přibylo několik změn:

 • Otevření souboru: Zrychleno načítání rozsáhlých výkresů a seznamů souřadnic.
 • Nová funkce Nahlížení do externích map (mapy.cz, google.cz/maps)
 • Opravy výkresu: Opravena změna vrstvy při opravě textu.
 • Rozpuštění složených prvků: Opraveno rozpuštění formátů Ax vytvořených pomocí připojení vzoru.
 • Odvolání změn (znovunačtení z disku) zachová přiřazení výkresu k tématům projektu.

program kokeš firma gepro / časopis geobusiness

Geometrické plány v Kokeši

Již od verze 13.14 je v programu Kokeš podporována novela vyhlášky 87/2017 Sb., která zavádí nový způsob využití „mez, stráň“ a mění „hřbitov“ na „pohřebiště“. Do vytyčovacího protokolu je přidán podpis vlastníka. Nový je rovněž formulář Prohlášení o opravě GPU pozemku.

U technologie tvorby geometrického plánu vznikl nový prvek „nová vnitřní kresba – věcné břemeno – šrafování jen VB“, umožňuje zadat plochu bez ohledu na hranice parcel, pokud je prvkem „nová vnitřní kresba – věcné břemeno – hranice“ zakreslen celý obvod břemene.

U vytyčovacího protokolu je doplněna možnost vlastní úpravy poučení o zpřesnění, například doplnit odkaz na nutnost vyhotovit geometrický plán pro zpřesnění hranic.

Proland

V programu Proland, jehož číslování je shodné s programem Kokeš, přibyla také celá řada aktualizací. Program v sobě zahrnuje plnou verzi software Kokeš, doplněnou o vybrané funkce informačního systému Misys pro správ projektů a nástroje pro přípravu dat. Proland navíc obsahuje také sadu funkcí, určených přímo pro automatizované zpracování pozemkových úprav a pro evidenci účastníků řízení.

program proland pozemkové úpravy firma gepro / časopis GeoBusiness

Ve verzi Proland 13.15 jsou novinky:

 • Nároky a bilance: Doplněn výběr LV s parcelami dotčenými §3 odst. 3 zákona o PÚ.
 • Seznamy parcel: Opraven výpis navržených parcel s věcným břemenem.
 • Soupis nových pozemků: Doplněn výpis věcných břemen a jiných práv převedených na navržené parcely, úplná znění jiných právních vztahů respektují převod povinných či oprávněných parcel z nároků do návrhu.
 • Informace o navržené parcele: Doplněny převáděné jiné právní vztahy.
 • Kontrola VFP: Doplněna kontrola nesouvislého území vlastnické mapy, opravena kontrola šířky záborů (chyba verze 13.14), opraveno porovnání seznamů parcel na LV mezi aktuální a předchozí verzí návrhu.
 • Nastavení projektu – rastr eroze: Opraveno připojení rastru typu PNG.
 • Průnik map, Vstupující parcely: Opraven výpočet vzdáleností parcel, které mají více samostatných ploch.
 • Přehled souhlasů: Opraven výpočet celkové výměry (týká se případu, kdy je shodný vlastník na dvou po sobě jdoucích LV).
 • Technologie tvorby PSZ16 a RSS16: Zvětšení tloušťky zdůrazněné vrstevnice na obrazovce.

[zdroj Gepro]

 

Témata
/* ]]> */