SOFTWARE Sběr dat

Mobilní aplikace GeoGIS pro sběr dat v terénu

geogis-geoobchod-sber-dat-feat

Společnost Geoobchod vytvořila GeoGIS, profesionální aplikaci pro sběr a úpravu dat přímo v terénu. Aplikace míří směrem do zemědělství, ekologie nebo do oborů, ve kterých je potřeba rychle shromažďovat geodata bez nutnosti opakovaně zadávat stejné informace.

Přesnost

Aplikaci lze instalovat na kterékoliv zařízení se systémem Android. Geoobchod jako prodejce GNSS technologií nabízí také ruční GNSS přístroje, které umí měřit s polohovou přesností 30 až 40 cm nebo s přesností až 5 cm. Případně lze také využít Bluetooth spojení a k tabletu nebo telefonu s nainstalovaným GeoGIS připojit geodetické GNSS zařízení a měřit s přesností centimetru a více.

Data z WMS serverů

Aplikace umí pracovat s mapovými podklady a vrstvami staženými z WMS serverů. K veškerým nasbíraným datům můžete přidávat atributy dle vlastního výběru, které vám usnadní jejich pozdější identifikaci a práci v kanceláři při zpracování dat. Data mohou být organizována do vrstev a exportována do souborů běžných formátů.

Záznam trasy i vytyčení

GeoGIS má i další funkce: například záznam trasy a aktuální polohy nebo funkci navigace na jednotlivé body (vytyčení) a tím snadno v terénu najdete, co potřebujete. Tyto funkce se hodí při hledání hranic pozemků a jejich lomových bodů, při inventarizaci parků nebo při tvorbě pasportů, protože k jednotlivým bodům potřebujete znát jejich polohu.

Data ve vrstvách a projektech

Data se pro pořádek dají uspořádat do vrstev a projektů. V aplikaci si můžete vytvořit vlastní sady atributů a jejich zobrazování. Ze souborů SHP se dá importovat více bodů, čar i polygonů do vrstev. GeoGIS podporuje formáty SHP, CSV, GPX a data si můžete uložit buď přímo do paměti zařízení či exportovat do Dropboxu nebo na Google Drive.

Parametry a funkce GeoGIS

  • Sběr dat za pomocí lokace GPS/GNSS až centimetrovou přesností, lokace mapového kurzoru, záznam trasy, projekce bodu pomocí ručního zadání souřadnic
  • Navigace na bod a lomové body plochy (polygonu)
  • Aplikace umožňuje výpočet plochy nebo délky
  • Zobrazuje aktuální informace o satelitech GPS/GLONASS/Galileo dle typu zařízení, přesnosti, kvalitě signálu.
  • Podpora RTK korekcí při připojení externího Bluetooth zařízení i na zařízení přímo umožňujícího příjem RTK korekčních dat ze sítě referenčních stanic
  • Data můžete zálohovat
  • Zobrazení mapových podkladů – online i off-line mapy
  • Podpora pro služby WMS jako překryvných nebo podkladových map
  • Možnost načtení topografických a ortofoto map, katastrálních map z portálu ČÚZK, LPIS a dalších

Kde koupit GeoGIS

Aplikaci GeoGIS můžete pořídit přímo v Geoobchodu, přičemž můžete zvolit ze dvou typů licencí – GeoGIS Standard a GeoGIS Lifetime.

/* ]]> */