Sleva na software ProGEO

GEPRO

Předseda ČÚZK na konferenci firmy GEPRO

Setkání uživatelů Gepro a Atlas 2017 / GeoBusiness

Již příští týden se v úterý a středu 20. a 21. října koná konference firem GEPRO a ATLAS. Na 21. setkání uživatelů software těchto firem vystoupí tentokrát s úvodním referátem Karel Večeře, předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Karel Večeře bude, jak název jeho referátu naznačuje, mluvit o dalším vývoji v katastru nemovitostí. Digitalizace katastru finišuje, takže po ní budou následovat další činnosti. Možná dojde i zahájení nového katastrálního mapování, o kterém se mezi odborníky v oboru geodézie a kartografie již léta diskutuje, zda by jej rezort ČÚZK měl spustit či ne.

I ostatní program setkání je zajímavý, dozvíte se například o novinkách v pozemkových úpravách nebo v územním plánování.

Firma GEPRO rovněž představí novou verzi svého řešení pro geoportály.

Úterý 20. října 2015

KONGRESOVÝ SÁL

 • 10:00-11:00 Zahájení 21. ročníku setkání GEPRO & ATLAS
  • GEPRO a ATLAS – Z. Hoffmann, M. Volný, M. Knězů, V. Zvěřina, M. Šoul
 • 11:00-12:20 Hlavní přednášky dne
  • Digitalizace katastru nemovitostí finišuje! Co bude dál? – K. Večeře (ČÚZK)
  • Novinky na úseku územního plánování – R. Vodný (MMR ČR)
  • Novinky v oblasti pozemkových úprav – M. Gebhart (SPÚ)
  • Geoinformační strategie ČR – E. Kubátová (MV ČR)
12:20-14:00 Přestávka na oběd
 • 14:00-15:30 Geoinformační systémy
  • Nové trendy v systému MISYS – M. Knězů (GEPRO)
  • Praktické ukázky využití geografických analýz při zpracování věcných břemen – V. Zvěřina (GEPRO)
  • Nový Geoportál GEPRO – R. Vokál a R. Matyšek (GEPRO)
  • GIS OFFICIAL DAY – Úřední den s geoinformačním systémem – M. Huml (GEPRO)
  • Pasport optických sítí v systému MISYS – P. Rous (město Kladno)
  • ATLAS DMT a KOKEŠ – geodetické podklady skalní stěny hradu Strečno – J. Šíma (Žilinská univerzita)
 • 16:00-18:00 Geoinformační systémy a územní plánování
  • Implementace INSPIRE v ČR – K. Janečka (CAGI)
  • Geoportál MF ČR – L. Krňávek (MF ČR)
  • GIS obce Kamenice – P. Čermák (obec Kamenice)
  • Tvorba územně plánovací dokumentace v SW UPLAN – D. Pokojová (DPROJEKT)
  • Data, technologie a postupy pro údaje o území a ÚAP – L. Doubravová a V. Zvěřina (GEPRO)
  • Pasport budov – M. Huml (GEPRO) a P. Holubec (EuroGV)

PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL

 • 14:00-15:30 Pozemkové úpravy
  • Aktuality v metodických postupech v oblasti pozemkových úprav – F. Pavlík (SPÚ)
  • Novinky systému PROLAND – M. Votoček (GEPRO)
  • ATLAS EROZE – praktické zkušenosti – P. Kunc (GAP Pardubice)
  • Nové technologie pro řešení ochrany před povodněmi z přívalových srážek – M. Pochop (VÚMOP)
  • Návrh protipovodňových opatření – suchá retenční nádrž Žichlínek a opatření v ploše zátopy – R. Bárta (ŠINDLAR)
  • Zjišťování hranic pozemků – K. Vaňková (Gepard)
 • 16:00-18:00 Geodézie a katastr nemovitostí
  • Dokumentace stavebně historického průzkumu Pražského hradu – P. Měchura (Kancelář prezidenta republiky, odbor památkové péče)
  • Webové služby GP – Z. Zimmermann (GEPRO)
  • Co připravuje ČÚZK v nejbližším období – P. Kokeš (ČÚZK)
  • Plnění modulu GEPLAN v systému KOKEŠ – K. Benda (ČVUT Praha)

SPOLEČENSKÝ SÁL

 • 18:15-23:30 Společenský večer s překvapeními

Středa 21. října 2015

PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL

 • 09:00-13:00 Workshop MISYS a nový Geoportál GEPRO
  • Novinky v systému MISYS
  • Novinky v pasportech
  • Nové technologie a služby pro zpracování dat velkých objemů
  • Import a práce s daty KN v PostgreSQL
  • Webové aplikace a nový Geoportál GEPRO

VÝSTAVNÍ SÁL

 • 09:00-13:00 Workshop KOKEŠ a geometrické plány
  • Zpracování měřených dat
  • Hromadné operace
  • Kontrolní funkce

SALÓNEK S8

 • 09:00-13:00 Workshop PROLAND a pozemkové úpravy
  • Příprava zadávací dokumentace
  • Účastníci řízení
  • Kontrola vstupních podkladů
  • Předání etap úpravy pomocí VFP
  • Šetření obvodů

SALÓNEK S6

 • 09:00-13:00 Workshop ATLAS
  • Novinky
  • Zpracování velkých objemů dat
  • Liniové stavby
13:00-14:00 Přestávka na oběd

VÝSTAVNÍ SÁL

 • 14:00-16:00 Setkání partnerů
  • Novinky
  • technologie
  • Obchodní politika
  • Možnosti podpory

Registrace na konferenci.

/* ]]> */