ZDRAVÍ

Jakou roli hrají mapy v krizové komunikaci. V Liberci se koná konference HealthGIS

covid-19-feat

Technická univerzita v Liberci a Krajská hygienická stanice v Liberci pořádají konferenci HealthGIS. Akce se koná ve dnech 7. a 8. dubna 2022.

Veřejné zdraví a instituce, které o něj pečující, se v uplynulých dvou letech díky pandemii covid-19 setkávaly s novými zkušenostmi. Ty přicházely díky velké dynamice a intenzitě epidemie, stejně jako v souvislosti s provázáním protiepidemických opatření s celospolečenskými tématy.

Krajské hygienické stanice v České republice se staly jedním z ústředních míst krizového řízení. A tím i místy, kde se pozitivní a negativní zkušenosti prolínaly. Věříme, že znalosti, zkušenosti a vzájemná spolupráce odborníků může vést k efektivnějšímu používání prostorových dat orgány veřejného zdraví a dalšími organizacemi v oblastech zdravotnictví a krizového řízení.

Tři předkonferenční semináře

EpiGIS: nástroj pro sběr, správu a komunikaci epidemiologických dat

Seminář představí nástroj EpiGIS pro lokální epidemiologická šetření v jeho základních funkcích pro tvorbu a správu formulářů pro šetření, použití formulářů pro sběr digitálních dat s geografickou polohou, opravy a filtrování dat a vizualizace v grafech a mapách. Účastníci si sestaví formulář z předpřipravených šablon a upraví jeho podobu pro specifika jejich epidemiologického šetření. Formulář využijí k testovacímu vkládání dat.

Mapy v epidemiologii: tipy a triky pro jejich tvorbu a opatrné a správné používání

Práce s účastníky se zaměří na praktické postupy tvorby map pro epidemiologická šetření a komunikaci s veřejností s použitím jednoduchých a dostupných nástrojů. Zahrne práci s široce používanými nástroji Mapy.cz a Mapy Google, stejně jako další nástroje GIS a pro tvorbu map. Účastník semináře si vytvoří vlastní webovou mapu připravenou pro umístění na webové stránky instituce. Taková mapa může obsahovat přehled mimořádných událostí nebo opatření.

“Zdravá” komunikace v krizové situaci: uvnitř týmu a s veřejností

Seminář bude o komunikaci a jejích zásadách pro různé situace krizového období. S krizovou komunikací se krajské hygienické stanice setkaly v období řešení epidemických opatření covid-19 především ve svých řídících (trasovacích) štábech. Důsledky nadstandardního vytížení telefonistů a expertů se ale přelévaly do fungování celé instituce. Workshop bude zaměřen na doporučené zásady pro udržení dlouhodobého standardního pracovního výkonu na KHS i v dobách mimořádných událostí.

Účastníci si vyzkouší formulování vhodných otázek a reakcí v rámci telefonického sběru dat v krizových situacích, zásady aktivního naslouchání, práce s vlastním zdrojem a motivací při práci rámci KHS, rozpoznání kritického momentu, kdy je potřeba podpory a péče.

První konferenční blok

Srdan Matić, World Health Organisation Representative in Czechia

Komunikacia a verejne zdravotnictvo – Gabriel Guliš, Associate Professor Unit for Health Promotion Research, University of Southern Denmark

The Netherlands‘ experience and vision for the next decade – Arnold Bosman, ředitel projektu Transmissible (https://Transmissible.EU)

How GIS can help to inform epidemiological decision-making: the example of COVID-19 in North Rhine-Westphalia, Germany – Sebastian Völker, Hochschule für Gesundheit – University of Applied Sciences, Bochum, Germany

(Dez)informace o covid-19 a vakcinaci proti němu v analýzách platformy Infomore.cz – Alice Němcová Tejkalová, Fakulta sociálních studií, Univerzita Karlova

Digitální epidemiologie: co nám projekt EpiGIS o budoucnosti epidemiologie ukázal – Jiří Šmída, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci

Druhý druhý konferenční blok

Krizová komunikace a komunikace rizik veřejného zdraví v době sociálních sítí (infodemie) – Julie Mokrá, Jana Loosová, Technická univerzita v Liberci a Krajská hygienická stanice Libereckého kraje

Jakou hrají mapy roli v krizové komunikaci a komunikaci rizik veřejného zdraví – Daniel Vrbík, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci

Čas jako aspekt epidemiologického šetření: význam, úskalí a grafické metody pro jeho zobrazení – Jaroslav Harman, Technická univerzita v Liberci

Digitální epidemiologie: pohled epidemiologa – Jana Prattingerová, Krajská hygienická stanice Libereckého kraje

Software EpiGIS jako platforma pro digitální sběr dat epidemiologického šetření – Vratislav Žabka, Pavel Bucháček, Josef Adam, Fakulta mechatroniky a mezioborových studií, Technická univerzita a Coffee Workers

Třetí konferenční blok

Informace – základ důvěry a efektivity práce OOVZ – Vladimír Valenta, Krajská hygienická stanice Libereckého kraje

Kraje a KHS: společné krizové řízení epidemie covid-19 – Vladimír Richter, Liberecký kraj, radní pro resort zdravotnictví

Jizerská50: pořádání velkých sportovních akcí v podmínkách protiepidemických opatření – Lukáš Sacher, Ondřej Brouček, Jizerská50

Komunikace s provozovateli během pandemie covid-19 – Kristýna Štěpánová, Krajská hygienická stanice Vysočina

Covidové zkušenosti z Královéhradeckého kraje – Ivan Kučera, Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

Registrace na konferenci HealthGIS

Účast na konferenci, včetně workshopů (které jsou však již kapacitně naplněné), je bezplatná.

V případě vašeho zájmu o účast kontaktujte přímo organizátory a zkuste se s nimi domluvit. Registrace v době vydání článku je totiž již uzavřená.

/* ]]> */