Sleva na software ProGEO

ARCDATA PRAHA konference

Hlavní přednášející a program letošní konference GIS Esri v ČR

Konference GIS Esri více než dvacet pět let seznamuje účastníky s novinkami v oblasti GIS a s aktuálními projekty ve veřejném i privátním sektoru. Pořadatelé se snaží vždy namíchat ten správný koktejl přednášek - témata jdou od veřejné správy na krajské i místní úrovni přes správu inženýrských sítí až po přírodní vědy, dálkový průzkum Země nebo kartografii. Specializované workshopy informují o technologických novinkách a ukazují doporučené pracovní postupy pro práci se softwarem ArcGIS. Součástí konference jsou také soutěže, tematické expozice či výstava posterů a velkoformátových tisků kartografické produkce.

Konference GIS Esri více než dvacet pět let seznamuje účastníky s novinkami v oblasti GIS a s aktuálními projekty ve veřejném i privátním sektoru. Pořadatelé se snaží vždy namíchat ten správný koktejl přednášek – témata jdou od veřejné správy na krajské i místní úrovni přes správu inženýrských sítí až po přírodní vědy, dálkový průzkum Země nebo kartografii. Specializované workshopy informují o technologických novinkách a ukazují doporučené pracovní postupy pro práci se softwarem ArcGIS. Součástí konference jsou také soutěže, tematické expozice či výstava posterů a velkoformátových tisků kartografické produkce.

Program konference GIS Esri v ČR 2019

V úvodním keynote bloku letos vystoupí se svými referáty archeolog Miroslav Bárta, hydrometeorolog Radim Tolasz, bioklimatolog Miroslav Trnka a geograf Peter Jäger.

Zahájení konference, hlavní řečníci

 • Zahájení konference – Ing. Petr Seidl, CSc.; ARCDATA PRAHA, s.r.o.
 • Voda a civilizace – prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.; Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Český egyptologický ústav
 • Změna klimatu a rok 2019. Rok informací, aktivistů a omylů. – RNDr. Radim Tolasz, Ph.D.; Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava
 • prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav agrosystémů a bioklimatologie
 • Starting at the Source – Migros as a Pioneer for a Sustainable Supply Chain – Peter Jäger; Esri Schweiz AG

Technologie, novinky, aktuality

Novinky v ArcGIS v podání odborníků firmy ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Digitální technická mapa

 • Hlavní milníky a aktuální stav projektu DTM – Zdeněk Zajíček; ICT UNIE z.s.
 • Role ČÚZK v projektu Digitální technická mapa ČR – Petr Souček; Český úřad zeměměřický a katastrální
 • Role DTM v digitalizaci stavebního řízení – Jiří Čtyroký; Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

Správa inženýrských sítí a majetku

 • Go Digital! Transforming your Workflow with Schneider Electric’s System of Design – Thiago Carvalho; Schneider Electric
 • Pohled na infrastrukturu okem rozšířené reality – Václav Wiesner; Unicorn Systems, a. s.
 • Zpřesňování polohy tras inženýrských sítí Esri nástroji v ČR i zahraničí – Lukáš Opat; HRDLIČKA spol. s r. o.

Veřejná správa

 • Využití nástrojů GIS při územní přípravě Sčítání 2021 – Petr Klauda, Štěpán Moravec; Český statistický úřad
 • Základní topografická mapa 1 : 5 000 – Mario Vejvoda; Zeměměřický úřad
 • Rozvoj města a plánování kapacit – Tomáš Ctibor, Martin Skalický, Tomáš Sedláček; 4ct s. r. o.
 • SMARTiC Portal – vše o mobilitě ve městě – David Novák; VARS BRNO a. s.
 • Vášeň a GIS – Jaroslav Škrobák; Statutární město Jihlava
 • Zašmodrchávání a rozšmodrchávání procesů nad geodaty – Jitka Kominácká; Město Břeclav

Rastrový GIS a DPZ

 • Sledování růstu chmele pomocí distančních metod a senzorové techniky – Jitka Kumhálová, Jan Chyba, Václav Brant, Karel Starý; Česká zemědělská univerzita v Praze, Karel Krofta; Chmelařský institut s.r.o. Žatec, Jan Lukáš; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., David Kabelka; Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i.
 • Letecká kampaň FLEXSense – Jan Hanuš; Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. – CzechGlobe
 • Ondřej Šváb; Ministerstvo dopravy

GIS ve vzdělávání

 • Změny ve výuce platformy ArcGIS na ČVUT v Praze – Tomáš Janata, Jiří Cajthaml; České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra geomatiky
 • Využití analytických nástrojů ArcGIS Online v učebních úlohách – Darina Mísařová, Vendula Mašterová; Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
 • Jiří Šmída; Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 • Výuka GIS nepatří jen na VŠ aneb GIS na pražské SPŠ stavební Josefa Gočára – Hana Vaněčková a studenti; SPŠ stavební Josefa Gočára, Praha

Uživatelské přednášky

 • Strategické hlukové mapy a INSPIRE – Pavel Junek; Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
 • Jitka Faugnerová; CENIA, česká informační agentura životního prostředí
 • Profesionální bezpilotní systémy pro mapování a inspekce – Klára Ondráková; GEOTRONICS Praha, s. r. o.
 • SMARTiC Region Traffic – David Novák; VARS BRNO a.s.
 • Tipy pro kartografickou tvorbu nejen školních map – Pavel Seemann; Kartografie PRAHA, a. s.
 • Datový model pro navigaci ve veřejných budovách – Radovan Prokeš, Hana Křepelková, Eva Mulíčková, Adam Štencek; CEDA Maps a. s.
 • MUNI 100 – příběh GISu – Pavel Blažek, Petr Kovács, David Mikstein, Jitka Spurná, Jan Tajovský; Masarykova univerzita
 • ModelBuilder a jeho proměny v čase – Zdena Dobešová; Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geoinformatiky
 • GIS do každej horárne – Ivan Pôbiš; Lesy SR, š. p., Slavomír Sipina; YMS, a. s.
 • Sledování vývoje sedimentace na přehradě Les Království s využitím moderních geoinformačních technologií a geofyzikálních metod – Jitka Elznicová, David Raida, Jiří Štojdl, Jan Pacina, Tomáš Matys Grygar; Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí, Ondřej Bábek, Zuzana Lenďáková; Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta
 • Air Tritia – automatizovaná tvorba map a export dat do webové mapy ve velkém výzkumném projektu – Jan Bitta, Irena Pavlíková, Petr Jančík, Peter Chovanec, Vladislav Svozilík; VŠB – TU Ostrava, Fakulta materiálově-technologická, Katedra ochrany životního prostředí v průmyslu
 • Jak se mění naše chráněná území? Lekce z fragmentace a unifikace krajiny – Dušan Romportl, Tomáš Janík, Vladimír Zýka, Roman Borovec, Jakub Houška; Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

Workshopy

 • ArcGIS Python API & Notebooks pro uživatele i správce ArcGIS Online nebo ArcGIS Enterprise – Matej Vrtich; ARCDATA PRAHA
 • ArcGIS API for JavaScript 4.x – Zdeněk Jankovský; ARCDATA PRAHA
 • What is new in Survey123 and QuickCapture for ArcGIS – Ismael Chivite; Esri
 • Imagery – podívejte se z dálky na to, co jiní z blízka nevidí – Inka Tesařová; ARCDATA PRAHA
 • Tipy a triky pro ArcGIS – Vladimír Holubec, David Novák; ARCDATA PRAHA

Tematické minisemináře

 • Efektivní správa organizace na ArcGIS Online – David Novák
 • ArcGIS StoryMaps – nové mapy s příběhem – Markéta Pecenová
 • Analýza v ArcGIS Online – Petr Čejka
 • Pohled na data pomocí Insights for ArcGIS – Vladimír Holubec
 • Moderní webové aplikace s ArcGIS Experience Builder – Jan Šarata
 • ArcGIS jsou také data – Radek Kuttelwascher

Registrace na konferenci GIS Esri

Konference se koná v Praze ve dnech 7. a 8. listopadu 2019. Přihlásit se na konferenci

/* ]]> */