CAGI, Česká asociace pro geoinformace / GeoBusiness
budova ISO ve Švýcarsku / GeoBusiness

Karel Janečka, předseda České asociace pro geoinformace a člen katedry geomatiky na Západočeské univerzitě v Plzni, byl jmenován členem komise ISO/TC 211/WG 9 Information management.

Technické komise jsou základním pracovním orgánem, převážná většina norem vzniká v technických komisích. TC 211 stojí za normami řady ISO 19100 Geografická informace/Geomatika. Technické komise si dále zřizují méně početné skupiny expertů – tzv. pracovní skupiny – WG (Working Group). Při práci pracovní skupiny je možno nejlépe ovlivnit vznikající normu.

Česká republika je v Mezinárodní organizaci pro normalizaci ISO zastoupena Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, který Karla Janečku do ISO/TC 211/WG 9 jmenoval.

 

[zdroj blog katedry geomatiky ZČU]
Karel-Janecka-novy-predseda-CAGI
statni-zamek-kozel-11-feat

Geomatika v projektech je každoroční výroční geoseminář, který pořádá oddělení geomatiky ze Západočeské univerzity v Plzni.

Oddělení geomatiky katedry matematiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni pořádá akci již od roku 2007, společně ve spolupráci s Národním památkovým ústavem.

Letošní ročník se bude konat 6. října na státním zámku Kozel.

Akce si již získala mezi odborníky popularitu a příležitost zúčastnit se máte také vy.  Autoři příspěvků neplatí vložné, pro „pasivní“ účastníky je vložné 350 Kč. Přihlašte se také.

Původní zaměření semináře „prostorové aspekty kulturního dědictví České republiky” je od roku 2009 rozšířeno o další aplikační oblasti geomatiky a příbuzných vědních oborů. Tyto oblasti jsou pro aktuální ročník vybírány tak, aby pokrývaly aktuální témata diskutovaná odbornou veřejností.

Den před seminářem, tj. 5. 10. 2011, se na zámku navíc uskuteční workshop evropského projektu BRISEIDE, zaměřeného na budování Web Processing Services (WPS) pro oblast ochrany životního prostředí.

Podívejte se na stránky geoseminářů, podívejte se do sborníku z roku 2010 (PDF) a přihlašte se.

statni-zamek-kozel-letecky-01-w450