LIDÉ

Karel Janečka jmenován členem mezinárodní komise ISO

budova ISO ve Švýcarsku / GeoBusiness
Acronis Cyber Protect Home Office

Karel Janečka, předseda České asociace pro geoinformace a člen katedry geomatiky na Západočeské univerzitě v Plzni, byl jmenován členem komise ISO/TC 211/WG 9 Information management.

Technické komise jsou základním pracovním orgánem, převážná většina norem vzniká v technických komisích. TC 211 stojí za normami řady ISO 19100 Geografická informace/Geomatika. Technické komise si dále zřizují méně početné skupiny expertů – tzv. pracovní skupiny – WG (Working Group). Při práci pracovní skupiny je možno nejlépe ovlivnit vznikající normu.

Česká republika je v Mezinárodní organizaci pro normalizaci ISO zastoupena Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, který Karla Janečku do ISO/TC 211/WG 9 jmenoval.

 

[zdroj blog katedry geomatiky ZČU]
/* ]]> */