Software Bentley Systems

LIDÉ PRACOVNÍ NABÍDKY

Staňte se ředitelkou/ředitelem VÚGTK

geobusiness-magazine-pracovni-nabidka-feat
Acronis Cyber Protect Home Office

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický hledá nového ředitele či ředitelku. Svůj zájem můžete projevit do druhé poloviny července.

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání se zaměřením na zeměměřictví, geovědy nebo informatiku
 • vědeckou hodnost
 • znalost angličtiny
 • schopnost řídit kolektiv
 • vysoké pracovní nasazení, spolehlivost a samostatnost
 • občanskou a trestní bezúhonnost (výpis z evidence Rejstříku trestů)
 • splnění podmínek zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění (lustrační zákon)

Náplň práce související s výkonem funkce:

Organizuje a řídí veškerou činnost Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i. podle základních norem řízení uvedených v organizačním řádu ústavu, odpovídá předsedovi Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za plnění a kontrolu stanovených úkolů.

Nabízíme:

Odměňování dle vnitřního mzdového předpisu.

Požadované dokumenty:

 • strukturovaný životopis s popisem dosavadní odborné praxe
 • ověřenou kopii diplomu o získání magisterského stupně vzdělání a diplomu o získání vědecké hodnosti
 • osvědčení a čestné prohlášení v souladu se zákonem č. 451//1991 Sb., v platném znění (nevztahuje se na uchazeče s datem narození po 1. 12. 1971)
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
 • čestné prohlášení uchazeče, že mu nebyla v posledních třech letech uložena sankce podle zvláštních právních předpisů upravujících výkon odborné činnosti související s předmětem činnosti veřejné výzkumné instituce
 • písemnou představu o řízení ústavu v oblasti odborné, personální a ekonomické.

Uchazeč může být podroben konkurzním psychologickým testům.

Předpokládaný termín nástupu do funkce: od 1. listopadu 2014.

Písemné přihlášky včetně požadovaných dokumentů zašlete doporučeně do 25. července 2014 na adresu: Ivana Skulínková, personální útvar, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., Ústecká 98, 250 66 Zdiby.

Témata
/* ]]> */