Software Bentley Systems

LIDÉ

Agentura CzechInvest chce využívat sílu prostorových dat a zavádí GIS

Agentura CzechInvest chce geoinformační systém / GeoBusiness
Acronis Cyber Protect Home Office

K čemu bude agentura CzechInvest využívat nově budované geoinformační systémy?

CzechInvest, agentura pro podporu podnikání a investic, založená v roce 1994, přijala na pozici GIS architekta Jáchyma Čepického. Díky jeho dlouholetým zkušenostem s GIS bude mít na starosti rozpoznávání potřeb agentury pro implementaci GIS, komunikaci napříč odděleními agentury a také komunikaci s vývojáři pro projekt GIS.

CzechInvestu jsme se zeptali, jaké má s geoinformačními systémy plány.

K čemu potřebujete GIS?

Služby, které agentura CzechInvest poskytuje investorům, ať už těm, kteří zvažují investici v České republice nebo těm stávajícím, jsou přímo nebo nepřímo navázány na prostorovou informaci.

Vnitřní informační systémy CzechInvestu doposud s prostorovou složkou vědomě nepracují – například známe adresu nemovitosti, ale nepracujeme s geometrickou složkou. To chceme změnit.

Pro efektivnější naplňování našich služeb potřebujeme informační systém s prostorovou složkou. Potřebujeme, zvláště pro budoucí investory, prezentovat Českou republiku jako celek i každý region zvlášť, ale i prezentovat výsledky naší práce. Zjednodušeně řečeno: kam šlo kolik peněz, kolik se vytvořilo v regionech pracovních míst…

GIS, respektive vědomá práce s prostorovými daty, nám umožní vytvářet mapové podklady s informacemi o investicích, stejně jako motivovat zahraničního investora, který má možnost vidět přehledně rozložení potenciálních dodavatelů v místě, počet vysokých škol technických oborů v kraji nebo ověřit dostupnost dostatečného počtu nových pracovníků v regionu.

GIS nám umožní přidat k naší dosud převážně databázové práci i práci v prostoru a efektivně vyhledávat ty správné nemovitosti v té správné vzdálenosti od zájmových bodů.

Geoinformační systém využijeme jak pro efektivnější naplnění našich služeb, tak zejména pro prezentaci Česka jako vhodné lokality pro investice.

Budete používat open source nebo sáhnete po komerčních řešeních a třeba po business intelligence nástrojích?

V první fázi plánujeme provést analýzu uživatelských požadavků a procesů v rámci CzechInvestu. Při aplikaci principů GIS mohou některé procesy CzechInvestu fungovat efektivněji.

Otázka nestojí, jestli open source nebo proprietární řešení, ale jestli budeme stavět nějaké řešení na zelené louce (ať už vlastními silami nebo prostřednictvím dodavatelů) nebo použijeme-li existující službu. Jsme na začátku, ale systém se budeme snažit nastavit tak, abychom si nezavřeli ani jednu z možných cest.

/* ]]> */