copernicus-hackathon-brno-space-days-2019-foto-z-hackathon-EOVation-City-Climate-2018-ESA-BIC-Prague

Copernicus Hackathon, který se uskuteční začátkem března 2019 v Brně, je 24hodinovým programátorským maratonem, při kterém budou týmy spolupracovat a vymýšlet nové nápady. Hlavní cenou je dva tisíce eur.

Cílem akce je navrhnout inovativní služby a produkty, které využívají data z dálkového pozorování země. Hackathon je organizován agenturou CzechInvest společně s partnery SAB Aerospace, Jihomoravským inovačním centrem (JIC) a firmou World from Space.

Hackathon se uskuteční ve dnech 1. a 2. března 2019 v brněnském centru TECH NEST v Brně v rámci Brno Space Days.

Týmy si budou moci vybrat, kterou problematiku chtějí během 24 hodin řešit  – na výběr je urbanizace, znečištění životního prostředí, sucho, těžba surovin. Případně si mohou určit jiný segment, ve kterém se dají využíva data dálkového průzkumu Země.

Soutěžit se bude v týmech dvou až pěti lidí, kteří musí vyvinout prototyp nebo alespoň projektovou ideu s potenciálem uplatnění na trhu.

V závěru hackathonu týmy své nápady představí porotě. Po celou dobu hackathonu budou soutěžícím k dispozici mentoři a odborníci ať už přímo na práci s družicovými daty, programování, nebo byznys development a marketing, kteří jim pomohu vypořádat se s technickými aspekty zadání, s přípravou byznys plánu i prezentací.

czechered-landscape-z-druzice-sentinel-2016-foto-2
Výřez snímku, poskládaného z více než 1000 záběrů z družic Sentinel-1, Sentinel-2 a Landsat-8. Sentinel-2 je družice s 13 spektrálními pásmy včetně tří na červené straně spektra. Díky červené části spektra se na snímcích dá klasifikovat vegetační stav plodin. Foto archiv ESA

Soutěžící budou mít k dispozici volně dostupná data z dálkového průzkumu Země a některé služby DIAS – nové platformy pro práci s daty z družic Sentinel a přispěvatelských misí programu Copernicus, poskytovaným Evropskou komisí a Evropskou kosmickou agenturou ESA a jejich partnery. Přístup k datům je z cloud rozhraní s předinstalovanými nástroji jako například QGIS či SNAP, nad kterými bude možné vytvářet vlastní aplikace.

Odměnou za první místo je 2 000 eur a místo v akceleračním programu Copernicus accelerator.  Účastníci se mohou těšit nejen na finanční odměny, ale také na možnou následnou inkubaci v programu ESA BIC Prague, jeden rok předplatného na EO Browser či profesionální mentoring expertů z Jihomoravského inovačního centra. Za řešení pro speciální výzvu pak vítěze čeká odměna 1 000 eur.

Více informací je k dispozici na webu nebo na facebookové stránce akce.

 

Tým Česko / GeoBusiness

Agentury CzechInvest, CzechTrade, Česká exportní banka, Českomoravská záruční a rozvojová banka, Exportní garanční a pojišťovací společnost a Technologická agentura ČR ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu budou firmám nabízet společnou komplexní podporu – od financování a pojištění, přes výzkum, inovace a rozvoj až po investice a vývoz. Podle ministerstva průmyslu a obchodu stačí kontaktovat kteroukoli z uvedených institucí.

Podnikatelé by se tak díky vytvořenému „Týmu Česko“ měli lépe orientovat ve službách jednotlivých organizací a snáze tak získat přístup k veřejné podpoře.

„Díky sdílené podpoře by nejen malé a střední podniky měly být schopné dosáhnout svých cílů snadněji a s větším efektem. V mnoha ohledech patříme v oblasti technologií a inovací ke světové špičce a „Tým Česko“ by mohl naši konkurenceschopnost a prosperitu ještě zvýšit a dotáhnout na úroveň lídrů USA a Velké Británie,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner.

Podle ministerstva podobné týmy fungují například ve Skandinávii a v řadě dalších ekonomicky vyspělých státech.

[zdroj tisková zpráva ČTK]
EOVation Masters soutěž ESA BIC Prague / GeoBusiness

Pražské inovační centrum ESA (ESA BIC) podporuje využití kosmických technologií v běžném životě a zajištění podpory výzkumu, vývoje a inovací a zpeněžení jejich výsledků.

Po dobu pěti let dostane až 25 českých startupů příležitost hledat využití kosmických technologií v běžném životě. CzechInvest jako operátor programu zprostředkuje za podpory pražského magistrátu a ministerstva průmyslu a obchodu vybraným žadatelům inkubační balíček, který bude obsahovat konzultační a poradenské služby v technologické i podnikatelské oblasti. Startupům bude k dispozici také marketingová podpora či pomoc s vyhledáním partnerů a potenciálních investorů.

Inovační centrum nyní zve k účasti v soutěži EOVation Masters. Cílem soutěže je vybrat zajímavé návrhy na využití dat dálkového průzkumu Země ve službách a produktech zaměřených na adaptaci společnosti vůči změnám klimatu a podpořit jejich realizaci v praxi.

Soutěžní návrh můžete předkládat ve dvou kategoriích:

  • buďto v rozsahu business plánu
  • nebo jako podnikatelský záměr.

Na vítěze obou kategorií čekají

  • finanční podpora (2000 euro v kategorii A a 500 € v kategorii B),
  • pomoc s přípravou přihlášky pro vstup do ESA BIC Prague,
  • možnost prezentovat na IAC Bremen,
  • stáž v ESA BIC Prague,
  • podpora ověření realizovatelnosti navržené technologie…

Termíny

Uzávěrka pro přihlášení do EOVation Masters je 18. února 2018. Do konce února 2018 bude probíhat hodnocení přihlášek. Vyhlášení výsledků se uskuteční v březnu 2018 během akce Czech Space Week.

Do soutěže se můžete přihlásit přes registrační formulář.

[zdroj ESA BIC]
Agentura CzechInvest chce geoinformační systém / GeoBusiness

Společnost Geosense se zúčastnila projektu CzechAccelerator 2011 – 2014 pořádaného českou investiční agenturou CzechInvest. Podařilo jí prosadit se v konkurenci dalších českých IT firem a získat grant, díky kterému představitelé společnosti odcestují v lednu 2013 na půl roku do amerického Silicon Valley, kde vedle firem jako Apple, Facebook či Google sídlí také celá řada start-upů.

Continue reading „Geosense jede do Silicon Valley“