Sleva na software ProGEO

DÁLKOVÝ PRŮZKUM ZEMĚ HACKATHON

Vítěz získá 2 tisíce eur. Během Dnů jihomoravské kosmonautiky (Brno Space Days) se uskuteční hackathon

copernicus-hackathon-brno-space-days-2019-foto-z-hackathon-EOVation-City-Climate-2018-ESA-BIC-Prague

Copernicus Hackathon, který se uskuteční začátkem března 2019 v Brně, je 24hodinovým programátorským maratonem, při kterém budou týmy spolupracovat a vymýšlet nové nápady. Hlavní cenou je dva tisíce eur.

Cílem akce je navrhnout inovativní služby a produkty, které využívají data z dálkového pozorování země. Hackathon je organizován agenturou CzechInvest společně s partnery SAB Aerospace, Jihomoravským inovačním centrem (JIC) a firmou World from Space.

Hackathon se uskuteční ve dnech 1. a 2. března 2019 v brněnském centru TECH NEST v Brně v rámci Brno Space Days.

Týmy si budou moci vybrat, kterou problematiku chtějí během 24 hodin řešit  – na výběr je urbanizace, znečištění životního prostředí, sucho, těžba surovin. Případně si mohou určit jiný segment, ve kterém se dají využíva data dálkového průzkumu Země.

Soutěžit se bude v týmech dvou až pěti lidí, kteří musí vyvinout prototyp nebo alespoň projektovou ideu s potenciálem uplatnění na trhu.

V závěru hackathonu týmy své nápady představí porotě. Po celou dobu hackathonu budou soutěžícím k dispozici mentoři a odborníci ať už přímo na práci s družicovými daty, programování, nebo byznys development a marketing, kteří jim pomohu vypořádat se s technickými aspekty zadání, s přípravou byznys plánu i prezentací.

czechered-landscape-z-druzice-sentinel-2016-foto-2
Výřez snímku, poskládaného z více než 1000 záběrů z družic Sentinel-1, Sentinel-2 a Landsat-8. Sentinel-2 je družice s 13 spektrálními pásmy včetně tří na červené straně spektra. Díky červené části spektra se na snímcích dá klasifikovat vegetační stav plodin. Foto archiv ESA

Soutěžící budou mít k dispozici volně dostupná data z dálkového průzkumu Země a některé služby DIAS – nové platformy pro práci s daty z družic Sentinel a přispěvatelských misí programu Copernicus, poskytovaným Evropskou komisí a Evropskou kosmickou agenturou ESA a jejich partnery. Přístup k datům je z cloud rozhraní s předinstalovanými nástroji jako například QGIS či SNAP, nad kterými bude možné vytvářet vlastní aplikace.

Odměnou za první místo je 2 000 eur a místo v akceleračním programu Copernicus accelerator.  Účastníci se mohou těšit nejen na finanční odměny, ale také na možnou následnou inkubaci v programu ESA BIC Prague, jeden rok předplatného na EO Browser či profesionální mentoring expertů z Jihomoravského inovačního centra. Za řešení pro speciální výzvu pak vítěze čeká odměna 1 000 eur.

Více informací je k dispozici na webu nebo na facebookové stránce akce.

 

/* ]]> */