DATA INSPIRE

Směrnice INSPIRE – datové specifikace

Dnes byly zpřístupněny datové specifikace k tématům z příloh II a III Směrnice INSPIRE.

Odkazy po jednotlivých tématech naleznete v této zprávě:
https://inspire.gov.cz/clanky/487-datove-specifikace-temat-prilohy-ii-a-iii-pro-testovani

I když nejste v tuto chvíli registrováni, máte možnost se do testování a připomínkování zapojit kdykoliv v termínu 22.6.2011 do 21.10.2011. Vaše připomínky a zprávy z testování budou podkladem pro tvorbu implementačního pravidla,, které se v budoucnu stane závazným nařízením Evropské komise.

Veškeré dotazy související s datovými specifikacemi, vývojem nařízení, s určením, která témata by se vás měla týkat nebo se samotným testováním vám rádi odpovíme na inspire@cenia.cz.

/* ]]> */