Dnes byly zpřístupněny datové specifikace k tématům z příloh II a III Směrnice INSPIRE.

Odkazy po jednotlivých tématech naleznete v této zprávě:
http://inspire.gov.cz/clanky/487-datove-specifikace-temat-prilohy-ii-a-iii-pro-testovani

I když nejste v tuto chvíli registrováni, máte možnost se do testování a připomínkování zapojit kdykoliv v termínu 22.6.2011 do 21.10.2011. Vaše připomínky a zprávy z testování budou podkladem pro tvorbu implementačního pravidla,, které se v budoucnu stane závazným nařízením Evropské komise.

Veškeré dotazy související s datovými specifikacemi, vývojem nařízení, s určením, která témata by se vás měla týkat nebo se samotným testováním vám rádi odpovíme na inspire@cenia.cz.

Seminář Datové specifikace INSPIRE – týkají se také vás?! se koná tento čtvrtek 28. dubna 2010 od 9:30 v budově Českého úřadu zeměměřického a katastrálního v Kobylisích.

Cílem semináře je:

  • umožnit setkání a seznámení technicky zaměřených odborníků z organizací, kterých se implementace nařízení INSPIRE o interoperabilitě týká nebo bude týkat.
  • představit praktickou stránku implementování INSPIRE pomocí příkladů z ČÚZK, Zeměměřického úřadu a VÚGTK a ukázek dalších organizací, které projeví zájem
  • představit stručně datové sady zapojených organizací, na které se požadavky INSPIRE vztahují
  • informovat o připravovaném testování a možnostech zapojení v TPS DATA

Seminářem bude zahájena činnost technické pracovní skupiny pro data, která podléhá Národnímu koordinačnímu výboru pro INSPIRE (KOVIN).

Protože se jedná o schůzku úvodní, bude koncipována jako informační seminář, který má povinné poskytovatele dat pro INSPIRE uvést do problematiky. Akce je proto otevřena i veřejnosti. Organizátoři pouze prosí o potvrzení účasti na emailové adrese adela.volfova@cuzk.cz

Program semináře:

Blok 1: Úvod a východiska
9:30 – 9:45        Uvítání (Karel Štencel, ČÚZK)
9:45 – 10:05      Role a cíle TPS Data (Eva Pauknerová, ČÚZK)
10:05 – 10:25    INSPIRE z hlediska poskytovatele dat (Petr Souček, ČÚZK)
10:25 – 10:45    Testování příloh II a III (Ivana Svatá, ČÚZK)
10:45 – 11:00    Kvalita dat (Tomáš Cajthaml, VÚGTK)

11:00 – 11:20    Přestávka na kávu

Blok 2
: Zkušenosti s testováním datových specifikací INSPIRE v resortu ČÚZK
11:20 – 11:50    Katastrální parcely, Adresy (Jiří Bartoš, ČÚZK)
11:50 – 12:10    Doprava, Vodstvo, Zeměpisná jména, Správní jednotky (Pavel Šidlichovský, ZÚ)
12:10 – 12:30    Chráněná území (Pavel Vaniš, VÚGTK)

Blok 3: Vystoupení povinných poskytovatelů prostorových dat INSPIRE za témata Příloh II a III
13:30 – 16:00    Představení dat, zkušeností  nebo/a potřeb dotčených organizací
Diskuse –  moderuje: Eva Pauknerová, ČÚZK

logo-INSPIRE-h150-featured

Evropské výzkumné centrum (JRC) publikovalo výzvu k registraci pro testování datových specifikací přílohy II a III Směrnice INSPIRE.

Instituce veřejné správy, soukromé firmy, profesní sdružení, akademici i jednotlivci se nyní mohou zaregistrovat, tak aby se zapojili do testování a připomínkování.

Co testování obnáší a jaké jsou očekávané výstupy? Přečtěte si tento dokument (PDF). Jeho stručnější verzi v češtině zpřístupní agentura CENIA v následujících dnech.

Registraci, že se chcete zúčastnit testování, poté provedete na webu INSPIRE.

Testovat se bude ve dnech 20. 6. – 21. 10. 2011, registrace zájemců však z procesních důvodů musí proběhnout do 15. května 2011. (Po tomto datu již nebude možné se k testování připojit.)

Pro neregistrované budou drafty dokumentů přístupné přes CENIA na vyžádání, souhrnné zprávy z testování budou však přijímány jen od registrovaných subjektů.

Pokud vás zajímá, kdo stojí za přpravovanými datovými specifikacemi, podívejte se na složení tematických pracovních skupin.

Přehled termínů:

registrace zájemců o testování – do 15. 5. 2011
zahájení testování – 20. 6. 2011
internetový kick-off meeting – 22. 6. 2011
ukončení testování 21.10.2011

Veškeré dotazy související s registrováním, rozlišením organizací LMO a SDIC nebo samotným připomínkováním zodpoví agentura CENIA na e-mailu: inspire@cenia.cz.

[Původní text výzvy naleznete na webu INSPIRE.] [poll id=4]