Software Bentley Systems

INSPIRE Kalendář událostí UDÁLOSTI

Seminář Datové specifikace INSPIRE (pozvánka)

Acronis Cyber Protect Home Office

Seminář Datové specifikace INSPIRE – týkají se také vás?! se koná tento čtvrtek 28. dubna 2010 od 9:30 v budově Českého úřadu zeměměřického a katastrálního v  Kobylisích.

Cílem semináře je:

  • umožnit setkání a seznámení technicky zaměřených odborníků z organizací, kterých se implementace nařízení INSPIRE o  interoperabilitě týká nebo bude týkat.
  • představit praktickou stránku implementování INSPIRE pomocí příkladů z ČÚZK, Zeměměřického úřadu a VÚGTK a  ukázek dalších organizací, které projeví zájem
  • představit stručně datové sady zapojených organizací, na které se požadavky INSPIRE vztahují
  • informovat o připravovaném testování a možnostech zapojení v TPS DATA

Seminářem bude zahájena činnost technické pracovní skupiny pro data, která podléhá Národnímu koordinačnímu výboru pro INSPIRE (KOVIN).

Protože se jedná o schůzku úvodní, bude koncipována jako informační seminář, který má povinné poskytovatele dat pro INSPIRE uvést do problematiky. Akce je proto otevřena i veřejnosti. Organizátoři pouze prosí o potvrzení účasti na emailové adrese adela.volfova@cuzk.cz

Program semináře:

Blok 1: Úvod a východiska
9:30 – 9:45        Uvítání (Karel Štencel, ČÚZK)
9:45 – 10:05      Role a cíle TPS Data (Eva Pauknerová, ČÚZK)
10:05 – 10:25    INSPIRE z hlediska poskytovatele dat (Petr Souček, ČÚZK)
10:25 – 10:45    Testování příloh II a III (Ivana Svatá, ČÚZK)
10:45 – 11:00    Kvalita dat (Tomáš Cajthaml, VÚGTK)

11:00 – 11:20    Přestávka na kávu

Blok 2
: Zkušenosti s testováním datových specifikací INSPIRE v resortu ČÚZK
11:20 – 11:50    Katastrální parcely, Adresy (Jiří Bartoš, ČÚZK)
11:50 – 12:10    Doprava, Vodstvo, Zeměpisná jména, Správní jednotky (Pavel Šidlichovský, ZÚ)
12:10 – 12:30    Chráněná území (Pavel Vaniš, VÚGTK)

Blok 3: Vystoupení povinných poskytovatelů prostorových dat INSPIRE za témata Příloh II a III
13:30 – 16:00    Představení dat, zkušeností  nebo/a potřeb dotčených organizací
Diskuse –  moderuje: Eva Pauknerová, ČÚZK

/* ]]> */