GeoBusiness INSPIRE

Zkontrolujte novelizovaný překlad nařízení INSPIRE

Směrnice INSPIRE se týká pravděpodobně i vás. Proto byste měli raději věnovat trochu času a přečíst si překlad novelizovaného nařízení pro interoperabilitu dat a služeb. Na pozdější připomínky totiž nebude podle agentury CENIA brán zřetel.

Evropská komise zaslala členským státům překlady novelizovaného Nařízení pro interoperabilitu dat a služeb. Novelizace se týká datových specifikací příloh II a III Směrnice INSPIRE, několik málo částí z původního Nařízení je však také novelizováno, proto je celý překlad zaslán ve dvou částech.

Část 1 dostupná na geoportálu INSPIRE obsahuje novelizaci lagislativního textu Nařízení 1089/2010.

Část 2 dostupná na geoportálu INSPIRE má části:

Příloha I  str. 1-22 – Nařízení 1089/2010 – „Společné typy“ (novelizovanou část z již platného Nařízení)

Příloha II str. 23-37 – „Témata přílohy I“ (novelizované části: Souřadnicové referenční systémy, Systémy geografických souřadnicových sítí, Územní správní jednotky)

Příloha III str. 38-115 – „Témata přílohy II“ (nové části)
1. Nadmořská výška 38-51
2. Krajinné pokrytí 51-56
3. Ortofotosnímky 56-61
4. Geologie 61-115

Příloha IV str. 116-351 – „Témata přílohy III“ (nové části)
1. Statistické jednotky 116-124
2. Budovy 124-142
3. Půda 142-166
4. Využití území 166-197
5. Lidské zdraví a bezpečnost 197-208
6. Veřejné služby a služby veřejné správy 208-239
7. Zařízení pro sledování životního prostředí 239-249
8. Výrobní a průmyslová zařízení 249-255
9. Zemědělská a akvakulturní zařízení 255-257
10. Rozložení obyvatel a demografie. 257-264
11. Správní oblasti 264-273
12. Oblasti ohrožené přírodními riziky 273-289
13. Stav ovzduší a met. zem. prv. 289-290
14. Oceánografické zem. prvky 290-291
15. Mořské oblasti 291-298
16. Bioregiony 298-301
17. Stanoviště a biotopy 301-306
18. Rozložení druhů 306-314
19. Energetické zdroje 314-325
20. Nerostné suroviny 325-351

pAgentura CENIA upozorňuje, že pokud se chcete zapojit do připomínkování překladů, pracujte s původními soubory, návrhy na opravu zaznamenávejte POUZE formou revizí.

Takto zrevidované dokumenty zašlete na adresu inspire@cenia.cz do 15.2.2013 do 18.00. CENIA všechny návrhy zapracuje a zašle jako jeden dokument zpět do Evropské komise. Vzhledem k rozsáhlosti textu, nebude CENIA akceptovat návrhy na opravy došlé po tomto termínu.

Závěrem připomínáme, že z pohledu legislativy bude v budoucnu jen jedno Nařízení pro interoperabilitu dat a služeb, zahrnující všechny tři přílohy Směrnice INSPIRE.

[zdroj: CENIA]

/* ]]> */