INSPIRE TISKOVÉ ZPRÁVY

Geoportál ČÚZK se stal plnohodnotným přístupovým místem INSPIRE

geoportal-cuzk-aplikace-mapa-w600

Dne 9. května 2011 byla na adrese https://geoportal.cuzk.cz spuštěna nová verze Geoportálu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Tímto krokem úřad fakticky naplnil jako jedna z prvních národních evropských mapovacích agentur povinnosti vyplývající ze směrnice Evropského parlamentu INSPIRE a souvisejících dokumentů.

geoportal-cuzk-aplikace-w600

Prostřednictvím geoportálu nyní ČÚZK poskytuje metadata pro všechny datové sady a služby (celkem 165 000 záznamů), a umožňuje v nich vyhledávat s odezvami do jediné sekundy. Většina textového obsahu webových stránek geoportálu je generována rovněž z informací uložených v metadatových záznamech.

Metadata jsou prostřednictvím nástroje ETL denně automaticky aktualizována na základě změn v  10 systémech napříč úřadem. Takto je například denně aktualizována informace o pokrytí digitální katastrální mapou na základě změn v Informačním systému katastru nemovitostí České republiky.

Zároveň jsou k dispozici webové služby vyhledávací a prohlížecí, které plně vyhovují směrnici INSPIRE.

geoportal-cuzk-aplikace-mapa-w600

Také je k dispozici služba EuroGeonames, která se brzy stane standardní stahovací službou dle směrnice INSPIRE. Nástroji Geoportálu lze rovněž data a služby nakupovat a licencovat, elektronický obchod je nyní jediné rozhraní pro objednávání těchto produktů jak pro veřejnost tak orgány veřejné správy.

Danuše Svobodová, zástupkyně ředitele Zeměměřického úřadu: „Za 6 let své existence prošel Geoportál ČÚZK řadou změn, kdy z prvotního řešení internetového obchodu pro mapovou produkci Zeměměřického úřadu byl přebudován na komplexní řešení poskytování dat a služeb celého rezortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK). Řešitelský tým složený ze zástupců společnosti Intergraph, Zeměměřického úřadu i Českého úřadu zeměměřického a katastrálního se dokázal společně vypořádat s požadavky rezortu, uživatelů a v neposlední řadě i směrnice INSPIRE.  Mnohé aplikace Geoportálu ČÚZK byly velmi inovativní a byly nasazeny do provozu jako první toho druhu v Českérepublice. Geoportál ČÚZK se tak stal inspirací pro několik dalších Geoportálů v ČR i zahraničí. Pro Zeměměřický úřad je správa Geoportálu ČÚZK významnoupůsobností.“

Geoportál nyní mimo jiné poskytuje:

 • Webový portál pro vyhledání a prohlížení metadat i  dat samotných
 • 165 000 validních metadatových záznamů
 • Validní služby vyhledávací a prohlížecí
 • Službu stahování dat pro EuroGeonames (již nyní validní stahovací služba INSPIRE)
 • Speciální registr pro rychlé vyhledávání v metadatech
 • Volně dostupný metadatový editor
 • Elektronický obchod, včetně rozhraní pro stažení automaticky exportovaných dat
 • Rozcestí na všechny důležité informace a služby ČÚZK

Použité produkty a projectware:

 • GeoMediaWebMap Pro
 • Geomedia SDI Pro
 • Common cataloque platform
 • GeomediaPortal
 • OpenLayers map window
 • Metadata editor
 • Metadata register pro rychlé vyhledávání
 • Elektronický obchod, licencování a exportní služba
 • ETL (nástroj pro automatické aktualizace publikovaných data a metadat)
 • Nástroje administrace

V případě otázek kontaktujte Pavla Wonesche na adrese pavel.wonesch@intergraph.com/* ]]> */