cad-studio-logo-feat

Společnost CAD Studio informovala v tiskové zprávě, že v polovině roku 2013 uvedla do provozu geoportál společnosti Telefónica Czech Republic. Účelem webové služby označované jako GEO portál je poskytovat geografická data prostřednictvím služeb partnerům a externím subjektům.

Continue reading „Telefónica poskytuje geodata přes nový geoportál od CAD Studia“

geobusiness-magazine-geoportal-stredocesky-kraj-feat
cez-geoportal
mapova-sluzba-cuzk-arcgis-server-zakladni-mapa-10-jicin-w600
Geoportál Českého úřadu zeměměřického a katastrálního umožňuje připojit přes web různé mapové služby, které jsou veřejné i neveřejné. Nově k nim přibyla nová služba poskytovaná technologií ArcGIS Server.

Obsahuje dlaždice Základních map České republiky pro měřítka 1 : 10 000 a 1 : 50 000, doplněna je mapami ČR v měřítku 1 : 500 000 a 1 : 1 000 000.

mapova-sluzba-cuzk-arcgis-server-zakladni-mapa-10-krivoklat-w600

Mapovou službu můžete:

Podrobné informace o mapové službě a podmínky jejího používání naleznete na stránkách ČÚZK.

Mapovou službu je možné vyhledat i prostřednictvím Národního geoportálu INSPIRE.

mapova-sluzba-cuzk-arcgis-server-zakladni-mapa-10-jicin-w600

geoportal-cuzk-aplikace-mapa-w600

Dne 9. května 2011 byla na adrese http://geoportal.cuzk.cz spuštěna nová verze Geoportálu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Tímto krokem úřad fakticky naplnil jako jedna z prvních národních evropských mapovacích agentur povinnosti vyplývající ze směrnice Evropského parlamentu INSPIRE a souvisejících dokumentů.

geoportal-cuzk-aplikace-w600

Prostřednictvím geoportálu nyní ČÚZK poskytuje metadata pro všechny datové sady a služby (celkem 165 000 záznamů), a umožňuje v nich vyhledávat s odezvami do jediné sekundy. Většina textového obsahu webových stránek geoportálu je generována rovněž z informací uložených v metadatových záznamech.

Metadata jsou prostřednictvím nástroje ETL denně automaticky aktualizována na základě změn v  10 systémech napříč úřadem. Takto je například denně aktualizována informace o pokrytí digitální katastrální mapou na základě změn v Informačním systému katastru nemovitostí České republiky.

Zároveň jsou k dispozici webové služby vyhledávací a prohlížecí, které plně vyhovují směrnici INSPIRE.

geoportal-cuzk-aplikace-mapa-w600

Také je k dispozici služba EuroGeonames, která se brzy stane standardní stahovací službou dle směrnice INSPIRE. Nástroji Geoportálu lze rovněž data a služby nakupovat a licencovat, elektronický obchod je nyní jediné rozhraní pro objednávání těchto produktů jak pro veřejnost tak orgány veřejné správy.

Danuše Svobodová, zástupkyně ředitele Zeměměřického úřadu: „Za 6 let své existence prošel Geoportál ČÚZK řadou změn, kdy z prvotního řešení internetového obchodu pro mapovou produkci Zeměměřického úřadu byl přebudován na komplexní řešení poskytování dat a služeb celého rezortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK). Řešitelský tým složený ze zástupců společnosti Intergraph, Zeměměřického úřadu i Českého úřadu zeměměřického a katastrálního se dokázal společně vypořádat s požadavky rezortu, uživatelů a v neposlední řadě i směrnice INSPIRE.  Mnohé aplikace Geoportálu ČÚZK byly velmi inovativní a byly nasazeny do provozu jako první toho druhu v Českérepublice. Geoportál ČÚZK se tak stal inspirací pro několik dalších Geoportálů v ČR i zahraničí. Pro Zeměměřický úřad je správa Geoportálu ČÚZK významnoupůsobností.“

Geoportál nyní mimo jiné poskytuje:

 • Webový portál pro vyhledání a prohlížení metadat i  dat samotných
 • 165 000 validních metadatových záznamů
 • Validní služby vyhledávací a prohlížecí
 • Službu stahování dat pro EuroGeonames (již nyní validní stahovací služba INSPIRE)
 • Speciální registr pro rychlé vyhledávání v metadatech
 • Volně dostupný metadatový editor
 • Elektronický obchod, včetně rozhraní pro stažení automaticky exportovaných dat
 • Rozcestí na všechny důležité informace a služby ČÚZK

Použité produkty a projectware:

 • GeoMediaWebMap Pro
 • Geomedia SDI Pro
 • Common cataloque platform
 • GeomediaPortal
 • OpenLayers map window
 • Metadata editor
 • Metadata register pro rychlé vyhledávání
 • Elektronický obchod, licencování a exportní služba
 • ETL (nástroj pro automatické aktualizace publikovaných data a metadat)
 • Nástroje administrace

V případě otázek kontaktujte Pavla Wonesche na adrese pavel.wonesch@intergraph.comMise #18: GIS ve službách telefonů

Není to tak dávno, kdy mít doma telefon byla výsada a na připojení telefonní linky jste čekali roky. V době dotykových displejů mobilních přístrojů mohou vypadat časy, kdy jsme romanticky kroužili prstem po číselníku, jako dávná historie. Přitom uplynuly pouhé dvě desítky let. Telefonie za tu dobu prošla velkou evoluci a v oblasti pořizování, správy a publikování dat především. Jak probíhala, probíhá a probíhat bude jsme zjišťovali v útvaru Administrace a dokumentace sítě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Continue reading „Mise #18: GIS ve službách telefonů“