GEOPORTÁLY PROJEKTY

Městská část Praha 2 má nový mapový portál. Podívejte se.

Městská část Praha 2 připravila ve spolupráci s firmou T-MAPY novou aplikaci webGIS Praha 2. Podívejte se na její funkčnost.

WebGIS využívá obsáhlé datové základy interního GIS městského úřadu. Aplikace používá AJAX klienta a zahrnuje několik interaktivních map území Prahy 2:

  • Informační mapy zobrazují objekty občanské vybavenosti (úřady, instituce, knihovny, divadla atd.), školská a zdravotnická zařízení, vzpomínková místa, hřiště, umístění separačních kontejnerů, policejní okrsky či plochy, kde je povoleno/zakázáno volné pobíhání psů.
  • Ve vrstvě věnované objektům památkové ochrany občané naleznou informace o památkově chráněných územích, archeologických lokalitách či kulturních nemovitých památkách včetně možnosti zobrazení podrobnějších informací o prokliku do katalogu památek s jejich popisem a vyobrazením.
  • Mapa zeleně obsahuje zejména informace o parcích, dřevinách a uliční zeleni ve správě městské části.
  • Motoristé mají k dispozici podrobné informace o režimu zón placeného stání obsahující i umístění a popis tarifu jednotlivých parkovacích automatů.
  • Vrstva lokalit dle tržního řádu zobrazuje tržiště, tržní místa, předsunutá prodejní místa apod. včetně zobrazení podrobných informací o režimu provozu těchto míst.
  • Samostatná vrstva je věnovaná majetku ve správě MČ Praha 2, který lze zobrazit dle právního vztahu či správní firmy. Po kliknutí na daný objekt se uživateli zobrazí další informace (např. počet bytových a nebytových prostor a využití objektu).
  • Aplikace kromě zobrazení informací umožňuje vyhledání konkrétní adresy, parcely či bodu zájmu (např. muzea) a díky online propojení na Český úřad zememěřický a katastrální také přímý odkaz na Nahlížení do katastru nemovitostí. Důležitý je také fakt, že tematická data jsou průběžně aktualizována prostřednictvím správcovského rozhraní.

 

/* ]]> */