Sleva na software ProGEO

GeoBusiness INSPIRE Pozvánky UDÁLOSTI

Inspirujme se… kompletní program letošního ročníku konference nejen o INSPIRE

Ve dnech 25. a 26. listopadu se v Průhonicích u Prahy koná další ročník konference, věnované směrnici INSPIRE. Přečtěte si kompletní program, který organizátoři zveřejnili.

(Odkazy s abstraktem referátů vedou přímo na web CENIA.)

Program konference Inspirujme se… 

úterý 25.11.2014

09:0013:00 Registrace
10:0010:05 Zahájení konference
Jan Landa
náměstek ministra, Ministerstvo životního prostředí ČR
10:0511:15 7 let s INSPIRE – krátké ohlédnutí
Vojtěch Ferenc
státní tajemník, Ministerstvo životního prostředí SR
Vladimír Fanta
ředitel agentury, CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Martin Vavřínek
generální ředitel, Slovenská agentúra životného prostredia
Karel Štencel
místopřeseda úřadu, Český úřad zeměměřický a katastrální
Peter Deák
zástupce předsedkyně, Úrad geodézie kartografie a katastra
Stanislav Holý
zástupce generálního partnera konference, Help Service Remote Sensing
11:1511:30 Přestávka
11:30 13:00 INSPIRE na křižovatce…

INSPIRE na križovatke– strednodobé hodnotenie skúseností a výziev
Robert Konrad, European Commission
INSPIRE – maintenance, implementace a evoluce
Robert Tomas, EC&EEA INSPIRE Coordination Team
INSPIRE at mid-term  – how to use this basis for environmental information
Stefan Jensen, European Environment Agency
13:0014:30 Oběd
14:3016:30 Implementace INSPIRE a využití dat

Přehled výsledků implementace INSPIRE v resortu ČÚZK za poslední rok
Petr Dvořáček, Pavel Šidlichovský, Český úřad zeměměřický a katastrální
Dunajská infrastruktura pro referenční data a služby
Tomáš Mildorf (Západočeská univerzita v Plzni), Martin Tuchyňa (Slovenská agentúra životného prostredia), Karel Charvát (Help Service Remote Sensing)
Stav implementácie smernice INSPIRE v SR po 7 rokoch
Marek Žiačik, Slovenská agentúra životného prostredia
Inspirujme se eENVplus
Jiří Roubínek, CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Univerzitný vedecký park UK – Enviro medicína pre 21.storočie – geografický info-systém a enviromentálne zdravie
Radoslav Chudý, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského
Projekt Foodie: jak využít datové modely INSPIRE (nejen) v precizním zemědělství
Tomáš Řezník (Masarykova univerzita), Karel Charvát, Karel Charvát junior (Help Service Remote Sensing), Vojtěch Lukas (Mendelova univerzita), Šárka Horáková (Wireless Info)
prezentace partnera konference: INSPIRE metadata a sémantický web
Štěpán Kafka, Help Service Remote Sensing
16:3017:00 Přestávka
17:0019:00 INSPIRE a povinní poskytovatelé

Výstupy projektu soustavy statistických registrů napojené na RÚIAN
Zdeňka Udržalová, Český statistický úřad
Nový mapový portál ŠGÚDŠ
Štefan Kačer, Robert Cibula, Štátny geologický ústav Dionýsa Štúra
Od IISPP k Europeaně (názorné předvedení na tématu židovské hřbitovy a světecké a morové sloupy)
Alena Šťovíčková, Národní památkový ústav nebo za OPS
Plan4all – platforma pro otevřená data územního plánování
Tomáš Mildorf, Západočeská univerzita
prezentace partnera konference: Platforma ArcGIS nástrojem pro efektivní správu prostorových informací
Radek Kuttelwascher, ARCDATA PRAHA, s.r.o.
19:00 Zakončení prvního dne, slosování dotazníků, společenský večer

středa 26.11.2014

09:0011:00 Workshop Národní geoportál INSPIRE a projekt eENVplus
90 minut návodů pro uživatele geoportálu
Lenka Jirásková, Zbyněk Stein, Jana Bašistová, CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Využití harmonizace dat v projektu eENVplus pro INSPIRE
Jiří Roubínek, CENIA, česká informační agentura životního prostředí
11:0011:30 Přestávka
11:3013:00 INSPIRE – strategie, legislativa, licence
GeoInfoStrategie – Česká republika na startu nové etapy
Eva Kubátová, Ministerstvo vnitra České republiky
SK GEO licečný rámec
Martin Tuchyňa, Slovenská agentúra životného prostredia
Národní sady INSPIRE v otázkách a odpovědích
Petr Souček, Český úřad zeměměřický a katastrální
prezentace partnera konference:  DATA – 1x pořízená, 1000x využitá
Drahomíra Zedníčková, TopGIS
13:0014:00 Oběd
14:00 15:30 Otevřený SW a otevřená data

Otevřený software, otevřená data, otevřené standardy
Jáchym Čepický, Otevřená GeoInfrastruktura z.s., OSGeo.org
Národny geoportál SR
Martin Koška, Slovenská agentúra životného prostredia
Smart Open Data
tým autorů
Projekt SDI4Apps
Martin Tuchyňa, Slovenská agentúra životného prostredia
15:3016:00 Přestávka
16:0017:00 Workshop

Má normalizované hodnocení vyhledávacích služeb podle INSPIRE vypovídací hodnotu?
Tomáš Řezník, Petr Kubíček, Masarykova univerzita
17:00 Slosování dotazníků, zakončení konference

 

Registrační formulář na konferenci – https://www.inspirujmese.cz/content/registrace

/* ]]> */