INSPIRE

Zapojte se do evropského dění kolem INSPIRE

Jitka Faugnerová z agentury CENIA poslala aktuality týkající se evropské směrnice INSPIRE. Nově byla založena skupina expertů na INSPIRE, do které se můžete připojit také vy. Do poloviny září můžete poslat své připomínky k novelizaci nařízení pro síťové služby a interoperabilitu dat a služeb.

1.  Založení skupiny evropských expertů pro INSPIRE a možnosti vašeho zapojení:

https://inspire.gov.cz/clanky/621-stante-se-clenem-skupiny-expertu

2. Připomínkování novelizace Nařízení 976/2009 pro síťové služby a Nařízení 1089/2010 pro interoperabilitu dat a služeb, do kterých byly doplněny části o službách prostorových dat (spatial data services) a službách umožňujících spuštění služeb (invoke services). Připomínkovat máte možnost do 11.9.2013, všechny dokumenty jsou dostupné v této zprávě:

https://inspire.gov.cz/clanky/635-sluzby-prostorovych-dat-%E2%80%93-dodatky-k-narizenim-a-technicke-pokyny-k-pripominkovani

3. Poslední verze technických pokynů ke stahovacím službám:

https://inspire.gov.cz/dokumenty/sitove-sluzby/636-technicke-pokyny-ke-stahovacim-sluzbam-verze-31

4. Metadatový profil ČR byl po dvou letech zpracovávání a připomínkování na květnovém jednání KOVIN (Koordinační výbor pro INSPIRE) doporučen k užívání. Jeho popis naleznete zde:

https://inspire.gov.cz/clanky/620-metadatovy-profil-cr

Položky tohoto profilu byly implementovány do metadatového editoru národního geoportálu INSPIRE.

5. Druhý ročník česko-slovenské konference Inspirujme se….  se bude konat v termínu 26.-27.11.2013 v Bratislavě, jejím organizátorem je Slovenská agentura životného prostredia. Stránky konference ještě nebyly spuštěny, o dalších detailech vás budeme brzy informovat. Navštivte kalendář akcí pro informace o dalších konferencích:

https://inspire.gov.cz/kalendar-akci/pripravovane-akce

6. Přezkoumání výsledků implementace Směrnice INSPIRE a související projekt Evropské komise; současný stav novelizace informačních zákonů 106/1999 a 123/1998:

https://inspire.gov.cz/clanky/622-legislativa-kolem-inspire-u-nas-a-v-evrope

/* ]]> */