GeoBusiness Kalendář událostí UDÁLOSTI

Uživatelé GMES se setkají koncem května (pozvánka)

gmes-web-w600

CENIA jako hlavní koordinátor Národního sekretariátu GEOSS/GMES s mandátem Ministerstva životního prostředí, s podporou Ministerstva dopravy a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy si Vás dovoluje pozvat na 1. České uživatelské fórum GMES, které se koná ve dnech 29 – 30. května ve Velkém sále Ministerstva dopravy v Praze.
Hlavním cílem této konference je motivovat potenciální uživatele k využívání dat, aplikací a služeb, které evropský program Globální monitorování životního prostředí a bezpečnosti (GMES) nabízí. Diskutováno bude poskytování, sdílení a praktické využití GMES dat. Akce se zúčastní zástupci významných evropských institucí, do jejichž kompetencí spadá GMES př. Evropská komise – Generální ředitelství pro podnikání a průmysl (EK – DG ENTR – GMES Bureau), Evropská kosmická agentura (ESA), Evropská agentura pro životní prostředí (EEA), Evropská komise – Společné výzkumné středisko (JRC) nebo Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V.(DLR).

gmes-web-w600


GMES je iniciativa zaměřená na pozorování Země pod vedením EU. Evropa se rozhodla vyvinout vlastní provozní kapacitu pro pozorování Země, která by odrážela rostoucí odpovědnost EU v oblasti evropských a celosvětových záležitostí. Zřízení tohoto systému je strategickou volbou EU s trvalými dopady pro další politický, hospodářský, společenský a vědecký vývoj EU.

Tématem 1. Českého uživatelského fóra GMES budou produkty a služby evropského programu GMES pro uživatele v ČR.

Cíle:

 • Poskytování, sdílení a praktické využívání dat pro potřeby uživatelů
 • Rozvoj aplikací a služeb
 • Datová politika
 • Příprava na operační fázi GMES
 • Rozvoj uživatelské komunity, spolupráce sektorů (státní, výzkumná, akademická soukromá sféra, veřejnost)

Program: předběžný program k nahlédnutí zde . Změna programu vyhrazena.

Během konference je možno zúčastnit se jednoho pracovního semináře na téma:

 • Území
 • Atmosféra
 • Změna klimatu
 • Krizové řízení
 • Bezpečnost
 • GEOSS

Vybraný pracovní seminář zvolte při vyplňování registračního formuláře. Protože se konání seminářů časově překrývá, je možné zvolit účast pouze v jednom z nich!

Průběh akce: 29. – 30. 5. 2012

 • Začátek akce: 29. 5. 2012 v 8:30
 • Konec akce: 30. 5. 2012 ve 12:30

Registrace před akcí: Na akci je možné se přihlašovat pouze pomocí elektronického formuláře do 25. 5. 2012. Kapacita míst v sále je omezena. Po provedení on-line registrace Vám bude zaslán potvrzovací e-mailem s vygenerovaným identifikačním číslem (ID), které bude zároveň variabilním symbolem pro platbu). Organizátor není plátcem DPH.

Registrace během akce: Akce se mohou zúčastnit pouze předem zaregistrovaní účastníci. Registrace účastníků v den konání akce bude probíhat ve Velkém sále:

 • 29. 5. 8:30–9:00
 • 30. 5. 9:30–10:00

Poplatek: 500 Kč (Prosíme o zaslání registračního poplatku předem prostřednictvím elektronické platby na účet CENIA: 44735041/0100 do 25.5.2012. Variabilní symbol Vám bude zaslán e-mailem po provedení on-line registrace). V registračním poplatku jsou zahrnuty vstup na akci, konferenční materiály, oběd a občerstvení během akce. Potvrzení o platbě Vám bude vydáno v den konání akce při registraci.

Storno podmínky

do 15.5.2012 – vrácení 100 % vložného

do 25.5. 2012 – vrácení 50 % vložného

od 25.5. 2012 – vložné se nevrací

Doprovodné akce:

 • Výstava posterů  – Máte-li zájem vystavit tematický poster (formát 70x100cm), kontaktujte prosím koordinátora akce. Poster lze zaslat předem po domluvě s koordinátorem nebo předat na místě 29. 5. od 8–8:30.
 • Informační stánky – Máte-li zájem o prostor pro stánek, kontaktujte prosím koordinátora akce.
 • Nabídkové listy – Máte-li zájem prezentovat vaše aktivity v GMES na nabídkových listech, kontaktujte prosím koordinátora akce.

Oběd: Obědy se vydávají v jídelně MD dne 29. 5. od 11:15–12:30. Cena oběda je zahrnuta v ceně konferenčního poplatku.

Ubytování: Nejbližší ubytování v místě konání akce je možné v hotelu Opera (Těšnov 13, 110 00 Praha 1) nebo hotelu Merkur (Těšnov 1162/9, 110 00 Praha 1).

Parkování: Parkování je možné na hlídaném parkovišti před budovou ministertsva za 40 Kč/hod. Doporučujeme odstavit automobil na vyhrazených parkovištích P+R u stanic metra (např. Vltavská, Zličín, Černý most).

Kontaktní osoby:

Organizátor:

CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Litevská 1174/8, 100 05 Praha 10

tel.: 267 225 226

Fakturace, registrace:

Simona Losmanová (CENIA),

e-mail: simona.losmanova@cenia.cz,

tel.: + 420 724 390 272

Partneři akce:

 • ESA,
 • ČHMÚ,
 • Anwendungszentrum GmbH Oberpfaffenhofen
/* ]]> */