GeoBusiness Kalendář událostí UDÁLOSTI

Uživatelé GMES se setkají koncem května (pozvánka)

gmes-web-w600

CENIA jako hlavní koordinátor Národního sekretariátu GEOSS/GMES s mandátem Ministerstva životního prostředí, s podporou Ministerstva dopravy a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy si Vás dovoluje pozvat na 1. České uživatelské fórum GMES, které se koná ve dnech 29 – 30. května ve Velkém sále Ministerstva dopravy v Praze.
Hlavním cílem této konference je motivovat potenciální uživatele k využívání dat, aplikací a služeb, které evropský program Globální monitorování životního prostředí a bezpečnosti (GMES) nabízí. Diskutováno bude poskytování, sdílení a praktické využití GMES dat. Akce se zúčastní zástupci významných evropských institucí, do jejichž kompetencí spadá GMES př. Evropská komise – Generální ředitelství pro podnikání a průmysl (EK – DG ENTR – GMES Bureau), Evropská kosmická agentura (ESA), Evropská agentura pro životní prostředí (EEA), Evropská komise – Společné výzkumné středisko (JRC) nebo Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V.(DLR).

gmes-web-w600


GMES je iniciativa zaměřená na pozorování Země pod vedením EU. Evropa se rozhodla vyvinout vlastní provozní kapacitu pro pozorování Země, která by odrážela rostoucí odpovědnost EU v oblasti evropských a celosvětových záležitostí. Zřízení tohoto systému je strategickou volbou EU s trvalými dopady pro další politický, hospodářský, společenský a vědecký vývoj EU.

Tématem 1. Českého uživatelského fóra GMES budou produkty a služby evropského programu GMES pro uživatele v ČR.

  Cíle:

  • Poskytování, sdílení a praktické využívání dat pro potřeby uživatelů
  • Rozvoj aplikací a služeb
  • Datová politika
  • Příprava na operační fázi GMES
  • Rozvoj uživatelské komunity, spolupráce sektorů (státní, výzkumná, akademická soukromá sféra, veřejnost)

  Program: předběžný program k nahlédnutí zde . Změna programu vyhrazena.

  Během konference je možno zúčastnit se jednoho pracovního semináře na téma:

  • Území
  • Atmosféra
  • Změna klimatu
  • Krizové řízení
  • Bezpečnost
  • GEOSS

  Vybraný pracovní seminář zvolte při vyplňování registračního formuláře. Protože se konání seminářů časově překrývá, je možné zvolit účast pouze v jednom z nich!

  Průběh akce: 29. – 30. 5. 2012

  • Začátek akce: 29. 5. 2012 v 8:30
  • Konec akce: 30. 5. 2012 ve 12:30

  Registrace před akcí: Na akci je možné se přihlašovat pouze pomocí elektronického formuláře do 25. 5. 2012. Kapacita míst v sále je omezena. Po provedení on-line registrace Vám bude zaslán potvrzovací e-mailem s vygenerovaným identifikačním číslem (ID), které bude zároveň variabilním symbolem pro platbu). Organizátor není plátcem DPH.

  Registrace během akce: Akce se mohou zúčastnit pouze předem zaregistrovaní účastníci. Registrace účastníků v den konání akce bude probíhat ve Velkém sále:

  • 29. 5. 8:30–9:00
  • 30. 5. 9:30–10:00

  Poplatek: 500 Kč (Prosíme o zaslání registračního poplatku předem prostřednictvím elektronické platby na účet CENIA: 44735041/0100 do 25.5.2012. Variabilní symbol Vám bude zaslán e-mailem po provedení on-line registrace). V registračním poplatku jsou zahrnuty vstup na akci, konferenční materiály, oběd a občerstvení během akce. Potvrzení o platbě Vám bude vydáno v den konání akce při registraci.

  Storno podmínky

  do 15.5.2012 – vrácení 100 % vložného

  do 25.5. 2012 – vrácení 50 % vložného

  od 25.5. 2012 – vložné se nevrací

  Doprovodné akce:

  • Výstava posterů  – Máte-li zájem vystavit tematický poster (formát 70x100cm), kontaktujte prosím koordinátora akce. Poster lze zaslat předem po domluvě s koordinátorem nebo předat na místě 29. 5. od 8–8:30.
  • Informační stánky – Máte-li zájem o prostor pro stánek, kontaktujte prosím koordinátora akce.
  • Nabídkové listy – Máte-li zájem prezentovat vaše aktivity v GMES na nabídkových listech, kontaktujte prosím koordinátora akce.

  Oběd: Obědy se vydávají v jídelně MD dne 29. 5. od 11:15–12:30. Cena oběda je zahrnuta v ceně konferenčního poplatku.

  Ubytování: Nejbližší ubytování v místě konání akce je možné v hotelu Opera (Těšnov 13, 110 00 Praha 1) nebo hotelu Merkur (Těšnov 1162/9, 110 00 Praha 1).

  Parkování: Parkování je možné na hlídaném parkovišti před budovou ministertsva za 40 Kč/hod. Doporučujeme odstavit automobil na vyhrazených parkovištích P+R u stanic metra (např. Vltavská, Zličín, Černý most).

  Kontaktní osoby:

  Organizátor:

  CENIA, česká informační agentura životního prostředí

  Litevská 1174/8, 100 05 Praha 10

  tel.: 267 225 226

  Fakturace, registrace:

  Simona Losmanová (CENIA),

  e-mail: simona.losmanova@cenia.cz,

  tel.: + 420 724 390 272

  Partneři akce:

  • ESA,
  • ČHMÚ,
  • Anwendungszentrum GmbH Oberpfaffenhofen