ARCDATA PRAHA Pozvánky UDÁLOSTI

Fotografie z konference GIS Esri 2017 v Praze

konference GIS Esri v Praze 2017 / GeoBusiness

26. ročník konference GIS Esri se v Praze konalo 8. a 9. listopadu. Více než 900 registrovaných účastníků si mohlo poslechnout technické novinky z softwarového světa Esri a ENVI.

Dvacátý šestý ročník Konference GIS Esri se konal 8. a 9. listopadu 2017 v Kongresovém centru Praha. Konferenci zahájil Petr Seidl, ředitel firmy pořádající firmy Arcdata Praha. Přivítal více než 900 registrovaných účastníků konference a ve svém referátu okomentoval aktuální vývoj technologií GIS.

 

Petr Seidl předal ocenění společnosti Pražská Plynárenská Distribuce za komplexní nasazení platformy Esri ArcGIS. Ocenění přebíral Martin Slabý, předseda představenstva (na snímku vpravo).
Jiří Čtyroký z Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy ukázal problematiku hledání „centra“ Prahy.
Martin Ouředníček s úvodní přednáškou „Sociální prostředí jako výzkumné téma a jeho uplatnění v praxi“.
Radek Kuttelwascher vysvětlil principy platformy ArcGIS a ArcGIS Pro.
Petr Čejka a Adam Chrumko ukazovali tipy pro práci s desktopovou aplikací ArcGIS.
Inka Tesařová představila novinky v software ENVI, který se používá pro práci se satelitními snímky, mračny bodů a pro multispektrální analýzy dat.
Inka Tesařová a nová karta nástrojů Ortogonalizace (Ortho Mapping).
Jiří Šmída z Technické univerzity v Liberci vysvětluje, jak využívají mapy při výstavní činnosti sbírkových institucí.
Řešení Collector for ArcGIS a Trimble Catalyst, určené pro přesné měření, předvádí David Jindra z firmy Geotronics Praha, která v České republice prodává produkty Trimble.
Jindřich Holeček z Policie ČR vysvětlil, jak je GIS používán jako nástroj pro typování pachatelů sériové trestné činnosti.
Jaroslav Burian z firmy Urban Planner vysvětlil možnosti pokročilých metod analytického vyhodnocení dat územně analytických podkladů (ÚAP).
Petr Novák z katedry zemědělských strojů na České zemědělské univerzitě v Praze ukázal geoinformatiku jako nástroj pro management zemědělských podniků.
3D model Prahy na webu představili David Čížek, Pavel Ečer a Kateřina Lochschmidtová z Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.
Radovan Prokeš z firmy Central European Data Agency mluvil o mobilitě jako službě.
Irena Křečková a Jana Morávková z odboru městské informatiky na brněnském magistrátu představily GeoHub Brno, kde najdete mapové aplikace města Brna pro širokou veřejnost.
Výměnný XML formát pro digitální technické mapy vysvětlili Karel Vondráček z firmy Georeal a Michal Souček z Plzeňského kraje.
Inka Tesařová ukázala, jak dostat data z dronu do mapy pomocí programu Drone2Map.
Matej Vrtich vysvětlil používání vektorových dlaždic.
Ondřej Chlup a průzkumník – program Explorer for ArcGIS.
Markéta Pancová vysvětlila možnosti ArcGIS GeoHubu.
Vladimír Holubec představil nové možnosti geokódování.
Možnosti vzdělávání se v rámci programů Esri je hodně – referát o nich měla Sylva Vorlová.
Ondřej Sadílek ukázal, jak z podkladové ortofotomapy Esri nalézt metadata ke každému snímku.
Karel Psota předvedl ArcGIS API for Python.
Matej Vrtich mluvil o 3D v GIS prostřednictvím webového prohlížeče.
Radek Kuttelwascher vysvětloval možnosti používání 3D dat v ArcGIS a ArcGIS Pro.
Cestovatel Petr Čermák hovořil o zajímavostech švýcarských železnic.
Tomáš Lebeda a Jakub Lysek posluchače seznámili s podrobnou analýzou výsledků letošních voleb.
Dalibor Tomšů z Krajské správy a údržby silnic Kraje Vysočina a Martin Tejkal z Kraje Vysočina hovořili o používání GIS.
Kateřina Lochschmidtová z Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy představila aplikaci 3D modelu Prahy.
Konvergence v novém modelu sítě Thiago carvalho v podání Schneider Electric
Velkoformátová mapa přírodních biotopů v České republice, vytvořená v Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR.
Vybrané výsledky volební analýzy byly tématem velkoformátové mapy.
Autoři letos do soutěžní výstavy přihlásili 43 posterů. Vítězným posterem bylo „Využití technologie ArcGIS serveru pro analýzu a vizualizaci dopravních nehod.“
Výsledky soutěžní přehlídky posterů vyhlásil předseda odborné komise, profesor Vít Voženílek.

[fotografie archiv firmy Arcdata Praha]

/* ]]> */