ZDRAVÍ

Seminář o využívání GIS při ochraně veřejného zdraví

GIS a ochrana veřejného zdraví / GeoBusiness

Technická univerzita v Liberci a Krajská hygienická stanice Libereckého pořádají v pondělí 10. září seminář s názvem Ochrana veřejného zdraví a GIS.

Mohou metody a prostředky GIS zefektivnit sběr a vyhodnocení dat v oblasti veřejného zdraví a zdravotnictví?
Mohou data těchto oborů, vizualizovaná v mapách, představovat zdroj nových informací využitelných pro další řízení zdravotních rizik? Lze využít GIS v rámci strategického a zdravotně-politického plánování? To jsou otázky, na které budou odborníci odpovídat.

Záštitu nad akcí převzala hlavní hygienička ČR Mgr. Eva Gottvaldová, která také na semináři pronese úvodní slovo.

Blok 1 – Zdroje dat a jejich současné zpracování

 • Registry hygienické služby a GIS (prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, RNDr. Martin Komenda, Ph.D., Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)
 • Hluk, voda a aplikace GIS (Ing. Pavel Junek, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě)
 • Spolupráce s orgánem ochrany veřejného zdraví – výhodou či nezbytností? (kpt. Ing. Jana Leitgebová, Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje)

Blok 2 – Příklady dobré praxe

 • Příklady využití GIS v ochraně a podpoře veřejného zdraví (Mgr. Ondřej Volf, Národní referenční laboratoř pro využití GIS v ochraně a podpoře veřejného zdraví)
 • Příklady aplikace GIS při epidemii, řešení problematiky pitné vody a posuzování expozice hlukem (Ing. Jana Loosová, Ph.D., Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Mgr. Jiří Šmída, Ph.D., Technická univerzita v Liberci)
 • Zkušenosti s využitím GIS (Krajská hygienická stanice Ostravského kraje se sídlem v Ostravě)
 • Možnost využití GIS v hygienické službě – realita nebo hudba budoucnosti? (JUDr. Martina Doušová, Hygienická stanice hlavního města Prahy)
 • Mobilní GIS – co to je a jak pomáhá v terénní práci hygienika (Ing. Petr Urban, Ph.D., ARCDATA PRAHA, s.r.o.)

Blok 3 – Diskuze, závěry a doporučení

 • bariéry implementace GIS v práci orgánů ochrany veřejného zdraví (OOVZ) a jejich možné řešení
 • priority z hlediska postupných kroků řešení
 • spolupráce krajských hygienických stanic a dalších subjektů jako současná i budoucí cesta

Kdy a kde

Kdy: pondělí 10. 9. 2018, 10–16 hod.

Kde: Technická univerzita v Liberci, Univerzitní náměstí, Liberec, budova G, 3. patro, místnost 312

Akce je zdarma, je ovšem nutná registrace (vzhledem ke kapacitě přednáškových prostor).

/* ]]> */