GIS a ochrana veřejného zdraví / GeoBusiness

Technická univerzita v Liberci a Krajská hygienická stanice Libereckého pořádají v pondělí 10. září seminář s názvem Ochrana veřejného zdraví a GIS.

Mohou metody a prostředky GIS zefektivnit sběr a vyhodnocení dat v oblasti veřejného zdraví a zdravotnictví?
Mohou data těchto oborů, vizualizovaná v mapách, představovat zdroj nových informací využitelných pro další řízení zdravotních rizik? Lze využít GIS v rámci strategického a zdravotně-politického plánování? To jsou otázky, na které budou odborníci odpovídat.

Záštitu nad akcí převzala hlavní hygienička ČR Mgr. Eva Gottvaldová, která také na semináři pronese úvodní slovo.

Blok 1 – Zdroje dat a jejich současné zpracování

 • Registry hygienické služby a GIS (prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, RNDr. Martin Komenda, Ph.D., Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)
 • Hluk, voda a aplikace GIS (Ing. Pavel Junek, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě)
 • Spolupráce s orgánem ochrany veřejného zdraví – výhodou či nezbytností? (kpt. Ing. Jana Leitgebová, Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje)

Blok 2 – Příklady dobré praxe

 • Příklady využití GIS v ochraně a podpoře veřejného zdraví (Mgr. Ondřej Volf, Národní referenční laboratoř pro využití GIS v ochraně a podpoře veřejného zdraví)
 • Příklady aplikace GIS při epidemii, řešení problematiky pitné vody a posuzování expozice hlukem (Ing. Jana Loosová, Ph.D., Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Mgr. Jiří Šmída, Ph.D., Technická univerzita v Liberci)
 • Zkušenosti s využitím GIS (Krajská hygienická stanice Ostravského kraje se sídlem v Ostravě)
 • Možnost využití GIS v hygienické službě – realita nebo hudba budoucnosti? (JUDr. Martina Doušová, Hygienická stanice hlavního města Prahy)
 • Mobilní GIS – co to je a jak pomáhá v terénní práci hygienika (Ing. Petr Urban, Ph.D., ARCDATA PRAHA, s.r.o.)

Blok 3 – Diskuze, závěry a doporučení

 • bariéry implementace GIS v práci orgánů ochrany veřejného zdraví (OOVZ) a jejich možné řešení
 • priority z hlediska postupných kroků řešení
 • spolupráce krajských hygienických stanic a dalších subjektů jako současná i budoucí cesta

Kdy a kde

Kdy: pondělí 10. 9. 2018, 10–16 hod.

Kde: Technická univerzita v Liberci, Univerzitní náměstí, Liberec, budova G, 3. patro, místnost 312

Akce je zdarma, je ovšem nutná registrace (vzhledem ke kapacitě přednáškových prostor).

geobusiness-arcgis-api-for-flex-sledovani-vyskytu-metylalkoholu-zdroj-idnes

Na serveru iDnes vyšel článek, ve kterém nový hlavní hygienik České republiky Vladimír Valenta mimo jiné mluví o interní online GIS aplikaci, která pomáhá při kontrolách provozoven na metylalkohol.

geobusiness-arcgis-api-for-flex-sledovani-vyskytu-metylalkoholu-zdroj-idnes

Jak redakci GeoBusinessu sdělil Bohuslav Ježek z Generální ředitelství HZS ČR, vznik GIS aplikace inicializovala krajská hygienická stanice v Liberci a následně aplikaci vytvořili GIS specialisté Hasičského záchranného sboru ČR. Jedná se o „single use“ aplikaci, nikoliv o portálové řešení. Aplikace je provozována na GIS technologiích Hasičského záchranného sboru ČR.

Vladimír Valenta pro iDnes řekl, že „kterýkoliv dozorový orgán, ať už hygiena, živnostenský úřad, celní správa, potravinářská nebo obchodní inspekce, si kliknutím otevřely informaci o tom, co o alkoholu již bylo zjištěno. Takže dříve, než naši pracovníci vyjeli do terénu, věděli, co v dané oblasti bylo za problém a co tam zjistily další instituce, což byla ohromná pomoc.“

Hygienici či inspektoři a celníci zjištěná data posílali do GIS, vytvořeného v ArcGIS API for Flex, v něm se data propojila a po kliknutí na konkrétní lokalitu se instituce zpětně dozvěděly, kolik kontrol proběhlo a s jakými výsledky. Do neveřejné aplikace mají samozřejmě přístup jen záchranáři, inspektoři či hygienici.