ESRI INŽENÝRSKÉ SÍTĚ Unicorn

CETIN bude pro prezentaci své síťové infrastruktury používat software Esri

geobusiness-feat

Po zhruba deseti letech přistoupila firma CETIN ke generační obměně lehkého klienta GIS. S tím se pojí i zásadní změna technologie, konkrétně přechod na platformu Esri. Společně s firmou Unicorn začal CETIN budovat systém, který zajistí přehlednou prezentaci síťové infrastruktury nad mapou. Webový geografický informační systém (WGIS) umožňuje zefektivnit plánování FTTx sítě či poskytování telekomunikačních služeb.

Systém WGIS v sobě integruje velké množství informací, dat a uživatelů. Mobilita a přístup širokého spektra uživatelů k informacím o síti je pro CETIN klíčová. Základem systému je zobrazení tras telekomunikačních kabelů a umístění rozvaděčů a prvků telekomunikační sítě. Uživateli tak bude WGIS zpřístupňovat přehlednou topologii celé sítě, která bude doplněna o další data – dostupnost služeb, počet a hustota zákaznických přípojek, ale i potenciální rizika pro provoz sítě, jako jsou záplavové nebo bouřkové mapy.

„Systém WGIS je budován takovou formou, aby konkrétní uživatel měl k dispozici svou sadu dat, informací a funkcí nezbytných pro výkon své práce. Tento architektonický přístup nazýváme satelitní aplikace nad centrálním GIS systémem. Výhodou tohoto přístupu je například postupný náběh systému s využitím existujících zdrojových systémů, což zajistí minimalizaci nákladů a provozních rizik, které by byly spojené s přepisem funkčností existujícího řešení,“ vysvětluje Karel Peška z realizační firmy Unicorn Systems.

Firma Unicorn oznámila, že projekt právě odstartoval a kompletní přechod na softwarovou platformu Esri by měl být dokončen ve druhém čtvrtletí roku 2022.

zdroj: tisková zpráva, redakčně upraveno

/* ]]> */