Sleva na software ProGEO

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Inženýrské sítě na konferenci SAP Industry Days 2021

sap-industry-days-utility-day-2021-f

Firma SAP pořádá virtuální konferenci, věnovanou inženýrským sítím.

Akce, nazvaná SAP Industry Days 2021: Utility Day, se koná 8. září a je zaměřená na aktuální témata digitální transformace, inteligentní podnik a inovace. Představen bude také nový Cloud for Utilities, určený pro provozovatele inženýrských sítí.

Pořadatelé uvádějí, že současná krize vyvolává potřebu aktivně se připravovat na změny v zatížení sítě, dostupnosti zaměstnanců, možnosti realizace stávajících projektů a zajištění dodávek energií (energie, tepla, plynu a vody) pro všechny zákazníky. Proaktivní kroky k vytvoření digitálního pracoviště a zlepšení produktivity zaměstnanců a investice do programů mohou pomoci společnostem splnit měnící se očekávání zaměstnanců, zákazníků, regulačních orgánů a vlastníků. Utility jsou nyní nuceny rozvíjet krátkodobé strategie, ale také přehodnotit svou perspektivu dlouhodobého rozvoje.

Program konference SAP Industry Days 2021: Utility Day

Keynote blok

10:00–10:15 Úvod, Peter Demuth, SAP
10:15–11:00 Globální trendy, energetická tranzice a inovativní strategie pro utility, Filip Kowalski, SAP
11:00–11:30 SAP S/4HANA pro utility, Filip Friedlaender, IBM
11:30–12:30 přestávka

Polední blok

12:30–12:50 Inteligentní utilitní společnost se zaměřením na cloud inovace
Nový program Cloud for Utilities zaměřený na poskytnutí kompletního portfolia SAP řešení pro utility v rámci cloudu.
Ján Chovanec, SAP

12:50–13:10 Inovativní zběr, správa a analýza odečtových dat
Úspěšná implementace projektu pro sběr a odečtových analýzu dat v cloudu.
Norbert Hanuska, SAP

13:10–13:30 Optimalizujte investiční plánování, reporting a rozhodování ve vašich projektech
Úspěšná implementace priojektu pro plánování a vyhodnocování investičních projektů.
Daniel Bičík, SAP

13:30–13:50 Dokážou si utilitní společnosti získat srdce svých zákazníků?
Úspěšná implementace portfolia rešení pro práci se zákazníkem, uvádění nových produktů a služeb na trh a zlepšení customer experience.
Florian Froemberg, SAP

13:50–14:30 přestávka

Odpolední blok

14:30–14:50 Konsolidace dodavatelů: Provozu a Rozvoje SAP IS-U ve společnosti GasNet
Konsolidace dodavatelů a volba strategického partnera v oblasti SAP IS-U.
Zdeněk Šelmát, CGI
Jiří Nováček, GasNet

14:50–15:10 Obohacení business procesů o prostorové informace
Průmyslová odvětví náročná na aktiva, zejména z oblasti utilit, standardně používají ke správě své infrastruktury systémy s možností geolokace aktiv, resp. Geografické informační systémy (GIS). Business procesy jsou řešeny v samostatných enterprise systémech, často založených na SAP technologiích. Zcela novou informační kvalitu umožňující přesnější a rychlejší rozhodování, snížení provozních nákladů na údržbu a mnoho dalších benefitů přináší integrace business procesů a dat s prostorovými informacemi. Většina stávajících systémů GIS nenabízí žádnou standardní integrační platformu. Řešením může být SAP® Geospatial Enablement Framework (SAP GEF), který umožňuje integrovat řešení založená na SAP Business Suite a SAP S/4HANA® s geografickými atributy spravovanými např. v systémech postavených na Esri ArcGIS technologii. SAP GEF také poskytuje základ pro další vývoj a rozšíření aplikací.
Petr Skála, NTT DATA
Martin Řeháček, NTT DATA

15:10–15:30 Jak moderně a flexibilně fakturovat utilitním zákazníkům poskytnuté služby
Koncept společné fakturace komoditních a nekomoditních služeb. Nové možnosti S/4HANA Utilitïes v oblasti vyúčtování komoditních služeb. Příprava systému pro využití nového způsobu fakturace.
František Šuška, NTT DATA
Kamil Šebesta, NTT DATA

15:30–15:50 Efektivní podpora procesů díky rozhraní GIS – SAP
anotace prezentace bude již brzy zveřejněna
Michal Hamouz, Unicorn Systems

Registrace na konferenci

https://www.sapevents.cz/cz/register.html

/* ]]> */