POZEMKOVÉ ÚPRAVY

Video: Proč jsou pozemkové úpravy důležité pro krajinu

apg-video-pozemkove-upravyg