Sleva na software ProGEO

POZEMKOVÉ ÚPRAVY SOUTĚŽE

Úplné výsledky soutěže Žít krajinou 2017

soutěž Žít krajinou 2017, výsledky soutěže / GeoBusiness

V soutěži Žít krajinou, kterou pořádá Státní pozemkový úřad, odborná porota udělila ocenění za projekty, realizované v roce 2017.

Tato soutěž, kterou od roku 2006 ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy pořádá Státní pozemkový úřad, se původně jmenovala Společné zařízení roku.

Úplné výsledky soutěže Žít krajinou 2017

Zelená a dopravní infrastruktura

1. místo: polní cesta s biokoridorem v katastrálním území Rašovice
SPÚ – pobočka Kutná Hora

2. místo: rekonstrukce polních cest H01.1 a P01 v katastrálním území Křínov
SPÚ – pobočka Tachov

3. místo: polní cesta HC 8 v katastrálním území Vlčnov u Chrudimi
SPÚ – pobočka Chrudim

Před realizací: polní cesta s biokoridorem v katastrálním území Rašovice
Po realizaci: polní cesta s biokoridorem v katastrálním území Rašovice

Tvorba a ochrana krajiny

1. místo: polní cesty, víceúčelová nádrž a LBC 7 v katastrálním území Čelčice – I. etapa
SPÚ – pobočka Prostějov

2. místo:
retenční nádrže Krokočín
SPÚ – pobočka Třebíč

3. místo:
výsadby Košín
obec Košín

Cena Státního pozemkového úřadu

polní cesty, víceúčelová nádrž a LBC 7 v katastrálním území Čelčice – I. etapa
SPÚ – pobočka Prostějov

Cena veřejnosti

biocentrum BC7 s vodní plochou IP4 a biokoridor BK4 v katastrálním území Choťovice
SPÚ – pobočka Nymburk

Proč se soutěž pořádá

Biokoridory a biocentra, vodní nádrže, polní cesty, zatravněné průlehy, větrolamy nebo například vysázená zeleň jsou prvky, které pomáhají české krajině. Budují se v rámci pozemkových úprav, které zpřehledňují a uspořádávají pozemky tak, aby to lépe vyhovovalo jejich majitelům i jejich účelu. A součástí návrhu pozemkových úprav je právě i plán společných zařízení. Ten tvoří cestní síť a systém ekologických, protierozních a vodohospodářských opatření.

Hlavním cílem soutěže Žít krajinou je seznámit odbornou i laickou veřejnost s rozsahem a úrovní výstavby společných zařízení navrhovaných v pozemkových úpravách. Soutěž oceňuje kvalitně odvedenou společnou práci poboček krajských pozemkových úřadů, krajských pozemkových úřadů, projektantů i dodavatelů a chce tak přispět ke zvýšení jejich prestiže v oboru.

Dvě kategorie

Soutěž podporuje projekty, které svým charakterem splňují požadavky na celkové řešení krajiny nebo její části. Soutěžit se nově bude pouze ve dvou kategoriích: Zelená a dopravní infrastruktura a Tvorba a ochrana krajiny. Ze šesti oceněných z uvedených dvou skupin navíc odborná porota vybere držitele Ceny Státního pozemkového úřadu. Cena veřejnosti pro společné zařízení roku pak bude udělena projektu, který získá nejvíce hlasů od návštěvníků webových stránek soutěže.

Příští ročník

Přihlášky do 12. ročníku soutěže bude možné podávat od začátku prosince 2018 přes web www.soutezzitkrajinou.cz.

Kde najdete projekty z předchozích ročníků soutěže

Na webu www.soutezzitkrajinou.cz najdete také všechny předchozí ročníky, takže se můžete inspirovat při své krajinotvorbě.

Společná zařízení putují do Evropy

Soutěž Žít krajinou je také zařazena do soutěže Ceny české krajiny (CČK), ve které se mimo jiné vybírá rovněž národní kandidát na Cenu Rady Evropy za krajinu (Landscape Award of the Council of Europe).

Soutěž Cena české krajiny oceňuje projekty a opatření, týkající se udržitelného rozvoje, správy nebo plánování krajiny, které mají vyčíslitelný výsledek. Popularizuje význam krajiny pro kvalitní život a posiluje účast běžných občanů na rozhodování o tom, kam krajina nejen v místě jejich bydliště bude směřovat a jak ji člověk bude spoluutvářet.

Některé projekty se díky účasti v Cenách české krajiny a zařazení v Ceně Rady Evropy za krajinu staly známé u nás i v Evropě.

Město Strakonice například bodovalo v CČK v roce 2014 díky záhonkům s letničkovými květinami. Projekt byl realizovaný ve spolupráci se Zahradnickou fakultou Mendelovy univerzity. A druhová skladba strakonických záhonů s květinami se lidem natolik zalíbila, že si něco podobného přáli i na své vlastní zahrádky. Semínka se tak nakonec začala pod názvem Strakonická louka prodávat.

Samotná soutěž Landscape Award má mimo jiné na starosti popularizovat Evropskou úmluvu o krajině z roku 2000, ke které se Česká republika připojila v roce 2002. Cílem soutěže je také popularizovat úspěšné projekty, aby mohly být inspirací pro ostatní a mohly najít své následovníky v různých dalších místech Evropy. Evropské ocenění je udělováno jednou za dva roky.

/* ]]> */