OCENĚNÍ SOUTĚŽE

Výsledky soutěže Mapa roku 2022

vitezove-soutez-mapa-roku-2022-spolecne-foto-archiv-cks-g

Ve středu 3. května 2023 byly v Praze vyhlášeny výsledky 25. ročníku kartografické soutěže Mapa roku. Česká kartografická společnost, která je každoročním pořadatelem soutěže, prostřednictvím soutěže oceňuje kvalitní mapová díla, vytvořená a vydaná na území České republiky.

Vítězové kategorií

Kategorie Atlasy, soubory a edice map

Česká geologická služba za dílo Geology, Soil Environment and Hydrogeology of the Sidama Region, Ethiopia. Thematic geoscientific maps at a 1:100,000 scale and explanatory notes.

Kategorie Samostatná kartografická díla

Regionální organizátor pražské integrované dopravy ROPID za mapu Praha – mapa veřejné dopravy a schéma linkového vedení PID

Kategorie Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu

České vysoké učení technické v Praze za dílo Mapový portál Vltava – proměny historické krajiny

Kategorie Kartografická díla pro školy a vzdělávání

Kartografie Praha, a. s., za Ilustrovaný atlas světa

Kategorie Studentské kartografické práce

Jakub Žejdlík (Univerzita Palackého v Olomouci) za diplomovou práci Tyfloprůvodce po vybraných památkách Česka

Zvláštní ocenění

Odborná hodnoticí komise udělila v tomto ročníku také tři zvláštní ocenění:

  • společnosti Kartografie Praha, a. s., za rychlou kartografickou podporu výuky ukrajinských dětí na českých školách (pozn. red.: Česko-ukrajinský atlas)
  • Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR a Univerzitě Palackého v Olomouci za kvalitní kartografickou vizualizaci problematiky nářečí českého jazyka,
  • Katedře geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za dlouholetou a kvalitní kartografickou produkci v edici M.A.P.S. (Map and Atlas Product Series).

/ úvodní foto: archiv České kartografické společnosti

/* ]]> */