Sleva na software ProGEO

SOUTĚŽE KARTOGRAFIE

Výtvarná soutěž pro děti: Mapa mého budoucího světa

barbara-petchenik-award-ceske-kolo-2021-g

Česká kartografická společnost ve spolupráci s katedrou geografie Technické univerzity v Liberci organizuje národní kolo mezinárodní umělecko-kartografické soutěže Dětská mapa světa Barbary Petchenik.

Do předchozího ročníku soutěže v roce 2019 se zapojilo více než sedmdesát škol z celé České republiky.

Téma letošního ročníku soutěže je Mapa mého budoucího světa (A Map of My Future World).

Soutěžní dílo může být vytvořeno jedním až třemi autory, v případě dvou nebo tří autorů musejí všichni spadat do stejné věkové kategorie:

  • do 6 let
  • 6–8 let
  • 9–12 let
  • nad 12 let (13 – 15 let)

Hodnocená kritéria:

  • srozumitelnost tématiky – hlavní poselství obrázku
  • kartografický obsah – propojení prvků mapy s tématem soutěže (kontinenty, oceány, mapy, apod. – přiměřeně věku) – každý obrázek musí obsahovaz mapovou tematiku
  • kvalita provedení a celková estetická hodnota

Uzávěrka pro zasílání obrázků do soutěže je 15. června 2021.

Vybraná díla budou odeslána do mezinárodního kola soutěže a budou také vystavena na Mezinárodní kartografické konferenci ve Florencii v Itálii v prosinci 2021. Obrázky budou rovněž vystavovány na akcích, pořádaných Českou kartografickou společností.

Cena Barbary Petchenik byla založena Mezinárodní kartografickou asociací (ICA) v roce 1993 jako památka na Barbaru Petchenik, bývalou viceprezidentku ICA a kartografku, která se po celý život zabývala mapami ve vztahu k dětem.

Cílem soutěže je rozvinout tvůrčí vyjadřování dětí o světě pro zlepšení jejich grafického uvědomění a prohloubit jejich hlubšího vnímání o životním prostředí.

Mezinárodní kartografická společnost ICA využívá přihlášené práce i k výzkumným účelům, obrázky se objevují na summitech Organizace spojených národů nebo na plakátech UNICEF. Z každé země lze přihlásit do mezinárodního kola maximálně tři práce z každé kategorie.

Cena Barbary Petchenik (Barbaa Petchenik Award) je udělována každé dva roky na mezinárodní kartografické konferenci jejími nejvyššími zástupci vždy alespoň jedné práci z každého kontinentu se zvláštním důrazem na věk zúčastněných dětí. Oceněné práce jsou navrženy k prezentaci UNICEF na pohlednicích.

Děti z České republiky se soutěže pravidelně účastní od roku 1995.

Kam poslat svůj výkres do soutěže

Korespondenční adresa pro zasílání výkresů je

Katedra geografie
Technická univerzita v Liberci
Fakulta přírodovědně humanitní a pedagogická
Studentská 1402/2
461 17 Liberec 1

Obálku označte „Dětská mapa Barbary Petchenik“

V případě dotazů kontaktujte klara.severynova.popkova@tul.cz

/* ]]> */