Sleva na software ProGEO

Gisáček SOUTĚŽE

Program studentské konference GISáček 2021

gisacek-2021

Studentská konference GISáček 2021 se koná online v pátek 19. března 2021 od 9:00 hod.

Na konferenci prezentují studenti vysokých škol své bakalářské a magisterské práce.

Bakalářská sekce

 • Anna Krusová (UK): Tematický atlas pražských ostrovů
 • Marie Šašková (UK): Turistická mapa Srbska v Českém – krasu se zaměřením na znázorňování krasového reliéfu
 • Markéta Žuravská (UK): Turistická mapa okolí Pravčické brány se zaměřením na velkoměřítkové mapování pískovcového reliéfu
 • Barbora Bednárková (VŠB-TUO): Moderní způsoby vizualizace počtu případů onemocnění COVID-19
 • Rostislav Berka (UK): Využití soudobých 3D geoinformačních technologií pro historické rekonstrukce území: případová studie Zahrádka u Ledče nad Sázavou
 • Jakub Dvořák (UK): Využití hlubokého učení pro mapování vegetace na horní hranici lesa z dat dálkového průzkumu
 • Veronika Krištofová (UPJŠ): Zmeny lesnej pokrývky Tatranského národného parku Nízké Tatry na základe analýzy multispekrálných satelitných dát
 • Veronika Rusá (UK): Historický vývoj Králodvorského zámku pomocí geoinformačních metod
 • Pavel Orlíček (MUNI): Chytrá mobilita: Analýza časové (ne)výhodnosti Park and ride Blansko
 • Michaela Božoňová (VŠB-TUO): Tvorba studijních materiálů z geoinformatiky pro střední školy

Magisterská sekce

 • Daniel Paluba (UK): Korekce lokálního dopadového úhlu SAR dat pro analýzu časových řad: metoda specifická pro krajinný pokryv
 • Tereza Nováková (UPOL): Kvantifikace evapotranspirační a ochlazovací funkce vegetace prostředky DPZ v Olomouci a okolí
 • Daniela Laubertová (UPJŠ): Modelovanie povrchu riečneho dna pomocou blízkej fotogrammetrie s pohladom cez vodu
 • Martin Zajac (VŠB-TUO): Časopriestorová analýza dát zo sociálnych sietí vo vzťahu k verejnej doprave

Zúčastnit konference se může bezplatně každý, kdo chce zhlédnout výsledky práce vystupujících studentů. Odkaz pro přihlášení účasti jako posluchače je volně dostupný – https://go.mywebinar.com/sevw-lpmz-fzjg-nqve. Bude využito videokonferenční prostředí MyOwnConference.

/* ]]> */