Gisáček

Výsledky studentské soutěže GISáček 2020

vysledky-soutez-gisacek-2020-feat

Studentská soutěžní konference GISáček 2020 se letos uskutečnila 18. března, tentokrát kvůli koronaviru formou videokonference.

Soutěže se mohou zúčastnit všichni studenti vysokých škol, kteří na konferenci mohou představit výsledky svých prací, magisterských i bakalářských.

Vítězové magisterské kategorie

1. místo: Jakub Seidl, VŠB-TU Ostrava: Využití bezpilotních leteckých prostředků pro monitoring svahových pohybů
2. místo: Přemysl Dratva, UP Olomouc: Geinformatické přístupy při výzkumu diverzity planých předchůdců kulturních
3. místo: Barbora Kočvarová, UP Olomouc: Možnosti publikování prostorových dat Katedry geoinformatiky UP

Vítězové bakalářské kategorie

1. místo: Daniela Valchářová, UK Praha: Tematický atlas Církve adventistů sedmého dne
2. místo: Tomáš Bražina, VŠB-TU Ostrava: Webová prezentace 3D modelů vybraných expozičních areálů Slezského
3. místo: Patrik Grobář, VŠB-TU Ostrava: Tvorba virtuální scény Porubského areálu VŠB-TUO

Program konference GISáček 2020

Své práce letos představili

 • Vojtěch Svobodník: Vytvoření a optimalizace webového mapového nástroje pro analýzu nemovitostí s využitím otevřené JavaScriptové knihovny Leaflet (VŠB-TUO)
 • Simona Bočková: Implementace DPZ a GIS v humanitární pomoci a rozvojové spolupráci (MUNI)
 • Daniela Valchářová: Tematický atlas Církve adventistů sedmého dne (UK)
 • Patrik Grobář: Tvorba virtuální scény Porubského areálu VŠB-TUO (VŠB-TUO)
 • Hana Švedová: Navigace v interiéru – vliv vzdělávacích stimulů (MUNI)
 • Tomáš Bražina: Webová prezentace 3D modelů vybraných expozičních areálů Slezského zemského muzea (VŠB-TUO)
 • Barbora Kočvarová: Možnosti publikování prostorových dat Katedry geoinformatiky UP (UPOL)
 • Ondřej Kvarda: Rozmístění mužů a žen v prostoru na základě dat z mobilního operátora – experimentální studie (MUNI)
 • Jakub Seidl: Využití bezpilotních leteckých prostředků pro monitoring svahových pohybů (VSB-TUO)
 • Přemysl Dratva: Geinformatické přístupy při výzkumu diverzity planých předchůdců kulturních bobovitých rostlin (UPOL)
 • Jaroslav Nýdrle: Možnosti využití dat dálkového průzkumu Země pro město Liberec (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)

Na závěr před vyhodnocením měla nesoutěžní prezentaci Lenka Švábová z firmy CGI o vývoj automatizovaných zpracování radarových družicových dat pro čtyři případy užití.

Konferenci GISáček můžete sledovat na jejich webu.

/* ]]> */