Sleva na software ProGEO

Gisáček SOUTĚŽE

Kdo vyhrál soutěž GISáček 2021

gisacek-2021

V pátek 19. března 2021 se uskutečnil další ročník studentské soutěže GISáček. Letos se soutěžního klání, pořádaného katedrou geoinformatiky VŠB – TU Ostrava, ve virtuální podobě zúčastnilo celkem čtrnáct studentů, z toho deset v bakalářské a čtyři v magisterské sekci.

Bakalářská sekce

  1. místo: Rostislav Berka (Univerzita Karlova v Praze): Využití soudobých 3D geoinformačních technologií pro historické rekonstrukce území: případová studie Zahrádka u Ledče nad Sázavou
  2. místo Jakub Dvořák (Univerzita Karlova v Praze): Využití hlubokého učení pro mapování vegetace na horní hranici lesa z dat dálkového průzkumu
  3. Veronika Rusá (Univerzita Karlova v Praze): Historický vývoj Králodvorského zámku pomocí geoinformačních metod

Magisterská sekce

  1. místo Tereza Nováková (Univerzita Palackého v Olomouci): Kvantifikace evapotranspirační a ochlazovací funkce vegetace prostředky DPZ v Olomouci a okolí
  2. místo Daniel Paluba (Univerzita Karlova v Praze): Korekce lokálního dopadového úhlu SAR dat pro analýzu časových řad: metoda specifická pro krajinný pokryv
  3. místo Martin Zajac (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava): Časopriestorová analýza dát zo sociálnych sietí vo vzťahu k verejnej doprave
/* ]]> */