Gisáček

Studenti, přihlaste se do soutěže GISáček. Firmy, přijeďte si vybrat zaměstnance

konference GISáček 2020

Další ročník soutěžní studentské konference GISáček se koná 18. března 2020 v Ostravě.

Konečné datum pro zaslání abstraktu referátu je 5. března 2020. Prezentace studentské práce by měla trvat do 10 minut.

Konference je otevřená všem studentům bakalářských a magisterských programů všech vysokých škol v České a Slovenské republice a Polsku, kteří zpracovávali v rámci svých semestrálních, bakalářských, a diplomových prací témata z oblasti geoinformatiky a geoinformačních technologií včetně jejich aplikací.

O konferenci pravidelně projevují zájem zástupci veřejné správy i soukromých firem, které se přijedou podívat na své potenciální budoucí zaměstnance.

Na webu konference můžete přihlásit svůj referát, případně se lze registrovat na konferenci GIS Ostrava.

/* ]]> */