OCENĚNÍ

HsOptika a FarmInsight oceněny v soutěži Vizionáři 2022

karel-charvat-jr-soutez-predani-oceneni-g

Ve dvanáctém ročníku soutěže Vizionáři 2022, pořádané společností CzechInno, hodnotící porota prověřila 102 nominací, přičemž do soutěže bylo celkem doručeno 55 přihlášek.

Porota udělila šest ocenění Vizionář 2022, předala 11 čestných uznání a dva tituly Osobnost projektu Vizionáři 2022.

Soutěži tentokrát vévodily inovace z oblasti úspor přírodních zdrojů, energií i environmentálních aspektů, bodovaly také projekty z oblasti inovativního odpadového hospodářství a cirkulární ekonomiky.

Osobnostmi projektu Vizionáři 2022 byli vyhlášeni Prof. Martin Fusek, ředitel společnosti IOCB TECH, a Ing. Milan Petrák, ředitel Technoparku VŠCHT Kralupy.

Projekt Vizionáři každoročně vyhledává, oceňuje a vyzdvihuje výjimečné inovační počiny v českém podnikání a spolupráci aplikovaného výzkumu s praxí s významným technologickým, ekonomickým nebo společenským přínosem či jejich kombinací.

Odborná porota složená ze třinácti renomovaných státních organizací a partnerů projektu vysoce hodnotila zejména šíři celospolečenského přínosu oceněných inovací a také prospěšnost jejich uvedení do praxe s akcentem na udržitelnost, ekologická a ekonomická řešení, přínos pro ochranu zdraví a také pronikání inovací do oborů jako jsou lesnictví, zemědělství nebo potravinářství.

Jedním z šesti držitelů titulu Vizionář 2022 se stala společnost Help Service – Remote Sensing za svoji databázovou aplikaci HsOptika pro evidenci a správu optických sítí a její technologický, ekonomický a sociální přínos v oblasti telekomunikací,

Jedním z 11 držitelů čestných uznání odborné poroty se stala společnost Lesprojekt-Služby za svůj technologický, ekonomický a sociální přínos pro oblast zemědělství a cloudovou aplikaci FarmInsight určenou pro precizní zemědělství.

Kompletní výsledky soutěže publikoval web BusinessInfo.

FarmInsight

Webovou aplikaci FarmInsight představil Karel Charvát jr.

prezentace-karel-charvat-farminsight-vizionari2022-lesprojekt-sluzby-2

prezentace-karel-charvat-farminsight-vizionari2022-lesprojekt-sluzby-3

prezentace-karel-charvat-farminsight-vizionari2022-lesprojekt-sluzby-4

prezentace-karel-charvat-farminsight-vizionari2022-lesprojekt-sluzby-5

HsOptika

Software HsOptika slouží pro evidenci a pasportizaci pasivních optických sítí.

hsrs-software-hsoptika-screenshot

Vizionáři 2023

Soutěž pokračuje i letos – na webu www.vizionari.cz jsou již vyhlášeny termíny. Nominace do nového ročníku můžete posílat až do 9. listopadu 2023, přihlášky lze podávat do 16. listopadu.

/* ]]> */