soutez-mapa-roku-f

Česká kartografická společnost uspořádala v letošním roce již 21. ročník soutěže Mapa roku. Odborná komise zhodnotila přihlášená kartografická díla vydaná na území České republiky v roce 2018 a určila nominace a vítěze v jednotlivých kategoriích.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Mapa roku se bude konat ve čtvrtek 9. května 2019 od 13 hodin v Literárním sále Průmyslového paláce na Výstavišti Praha v rámci veletrhu Svět knihy 2019.

O titul Mapa roku 2018 bojovalo celkem 95 produktů, které do soutěže přihlásilo 19 producentů z celé České republiky.

Počet přihlášených produktů v kategoriích:

 • Atlasy, soubory a edice map – 11
 • Samostatná kartografická díla – 64
 • Kartografická díla pro školy – 6
 • Studentské kartografické kvalifikační práce – 9
 • Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu – 5

Nominace v jednotlivých kategoriích

V kategorii Atlasy, soubory a edice map:

 • edice Ručně malované mapy (CBS Nakladatelství, spol. s r. o.)
 • edice Turistické mapy pro každého 1 : 25 000 (Geodézie On Line, spol. s r. o.)
 • Tematický atlas Jihomoravského kraje (Kartografie PRAHA, a. s. a Jihomoravský kraj)
 • edice mapových atlasů Jizerské hory a Ještědský hřbet, Český ráj, Krkonoše (Kartografie HP, spol. s r. o.)
 • edice map Cykloturistická mapa sítě linek MHD Jihomoravského kraje (SHOCart, spol. s r. o.)

V kategorii Samostatná kartografická díla:

 • Český les – Tachovsko 1 : 25 000 (Geodézie On Line, spol. s r. o.)
 • Jizerské hory 1 : 25 000 (Kartografie HP, spol. s r. o.)
 • Česko – Slovensko, 100 let republiky (Kartografie PRAHA, a. s.)
 • Zaklínačův svět (Pavel Seemann a Kartografie PRAHA, a. s.)
 • Jižní Čechy – Eurovelo (SHOCart, spol. s r. o.)

V kategorii Kartografická díla pro školy nebyly z důvodu nízkého počtu přihlášených produktů vyhlášeny nominace, cena bude udělena
bez nominace.

V kategorii Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu z důvodu nízkého počtu přihlášených produktů nebyly vyhlášeny nominace.

V kategorii Studentské kartografické kvalifikační práce:

 • Časoprostorová analýza cenové mapy Olomouce 1993–2017 (Barbora Kočvarová, Univerzita Palackého v Olomouci)
 • Možnosti nízkonákladových prostředků v oblasti virtuální reality (Ondřej Kvarda, Masarykova univerzita)
 • Atlas geocachingu (Jakub Vaník, Západočeská univerzita v Plzni)
 • Kartografické zpracování fenoménu migrace (Klára Červená, Západočeská univerzita v Plzni)
 • Stanovení časově proměnné hlukové zátěže z dopravních intenzit (Daniel Beran, Západočeská univerzita v Plzni)

Hodnotící komise pro soutěž Mapa roku 2018 udělila nad rámec cen udělovaných v jednotlivých kategoriích jedno zvláštní ocenění. Toto ocenění je uděleno mimo nominace.

podnikava-hlava-2018-spolecne-foto-f

Výhru 70 tisíc korun do startu podnikání a potenciál získání investice, kancelář na rok zdarma, k tomu nové kontakty, zkušenosti, zpětnou vazbu od mentorů. To vše si pro vítěze desátého ročníku soutěže Podnikavá hlava připravil Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci.

Zájemci se mohou do soutěže přihlásit do 30. dubna. Stačí se zaregistrovat na webu soutěže a sepsat podnikatelský záměr.

„Odhodlání a tah na branku nechybí žádnému finalistovi naší soutěže. Jsem rád, že jako porotce mohu stát u zrodu nových projektů a těším se na nové podnikatelské plány, které do letošní soutěže začínající podnikatelé přihlásí. Každý z nich přináší vždy něco pozitivního a jejich čtení a následná práce s nimi je pro mne vždy dobrodružstvím. Pevně věřím, že pomůžeme mnohým z nich uvést jejich nápady do života,“ uvedl Roman Jurečka, ředitel Vědeckotechnického parku UP (VTP UP).

Vítězem loňského ročníku soutěže Podnikavá hlava se stal Jakub Navařík. Porotu zaujal recyklací plastů pro použití ve 3D tisku. Titul Podnikatel v sukni získala Vladislava Závrská s projektem Knihář. Ten umožňuje čtenáři zachycovat osobní prožitky s knihami a spolu s nimi růst.

„Během příprav jsem začal objevovat svět podnikání a chápat, jak by vlastně takový podnikatelský záměr měl vypadat a fungovat. Samotná soutěž, která se pak konala během jednoho dne, byla skvělou zkušeností a obzvláště zpětná vazba od odborníků je nedocenitelná,“ shrnul své zkušenosti Navařík.

„Než jsme se do soutěže přihlásily, projekt Knihář byl pro nás hlavně zábava. Po soutěži se ale všechno změnilo. Začala tvrdá práce. Chtěly jsme dostát svému závazku a nezklamat ty, kteří v nás úplně na začátku vložili důvěru. Naplno jsme se do projektu opřely a využily kontaktů, zpětné vazby a mentoringu, které nám soutěž přinesla,“ uvedla Závrská. „Do Podnikavé hlavy by se měl přihlásit každý, kdo svému nápadu věří, byť si není jistý, co tomu řeknou ostatní. Jít s kůží na trh, to je to nejlepší, co může pro sebe a svůj projekt udělat. To, co získá, je obrovská akcelerace a taky sebedůvěra, která je pro úspěch nepostradatelná,“ dodala.

Soutěž Podnikavá hlava probíhá pod záštitou Olomouckého kraje a za finanční podpory generálního partnera České spořitelny – poskytovatele služby Erste Corporate Banking – a společnosti Reticulum.

„Již několik let podporuje Olomoucký kraj organizaci univerzitní soutěže Podnikavá hlava. Osobně si myslím, že je důležité v mladých lidech probouzet podnikatelského ducha. Obohacuje to nejen místní komunitu, ale celý náš kraj,“ uvedl náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Šoltys, který soutěži udělil záštitu.

Soutěžní klání potrvá do 30. května, kdy pořadatel slavnostně vyhlásí vítěze. Soutěžit se bude i ve speciální kategorii Podnikatel v sukni nebo Zdraví-pohyb-sport. Tři vybraní finalisté budou mít na podzim možnost prezentovat své nápady před stovkami účastníků olomoucké konference o podnikání UP Business Camp.

[zdroj tisková zpráva]
datathon2019-f

EU Datathon je soutěž, ve které když použijete nějaká otevřená data, můžete vyhrát až 15 tisíc eur. Vzhledem k tomu že jsou tři výzvy, tak můžete vyhrát až 45 tisíc eur. Svůj projektový návrh můžete přihlašovat až do 24. března 2019.

Cílem soutěže Datathon EU, která si již za dobu svého trvání získala velké množství příznivců, je podporovat využívání veřejně přístupných dat (open data) zveřejňovaných Evropskou unií. Soutěžícím umožňuje prezentovat jejich dovednosti a inovativní využití dat. Vedle toho jim soutěž dává příležitost navázat kontakty a získat podporu k další práci na projektech i po skončení soutěže. Člen jednoho z týmů, které se probojovaly do finále loňského kola, k tomu řekl: „Díky účasti v soutěži víme, že máme na to, abychom naši práci dotáhli ještě dál.“

Úkolem soutěžících je vytvořit aplikaci nebo interaktivní vizualizaci, která nabídne nové služby nebo zpřístupní užitečné informace veřejnosti, veřejným orgánům či podnikům. Podmínkou je, že produkt musí vycházet alespoň z jedné z datových sad, které zpřístupnily orgány a agentury EU nebo mezinárodní partneři soutěže. Tato data mohou při tom propojit s jinými datovými sadami.

Tematické oblasti

Týmy budou se svými aplikacemi soutěžit v jedné horizontální nebo dvou tematických oblastech:

 • „Inovativní nápady využívající veřejně přístupných dat EU“
 • „Nový pohled na oblast ekonomiky a financí“
 • „Boj proti změně klimatu“

Soutěž se koná za podpory přípravné akce Evropského parlamentu „Otevřená propojená data v evropské veřejné správě“ a programu Evropské komise ISA² (řešení interoperability pro orgány veřejné správy, podniky a občany).

Ceny pro vítěze

V letošním ročníku soutěže se v každé tematické oblasti soutěží o tyto ceny:

 • 1. místo 15 000 EUR
 • 2. místo 7 000 EUR
 • 3. místo 3 000 EUR

Konference

Soutěž vyvrcholí závěrečnou konferencí, která se uskuteční 13. června 2019 v Bruselu. Finalisté zde představí své projekty před odbornou porotou a dalšími experty z oblasti využívání veřejně přístupných dat.

Partneři

Partnery soutěže Datathon EU 2019 jsou

 • Eurostat
 • Evropská agentura pro životní prostředí
 • Evropská centrální banka
 • Evropská investiční banka
 • Evropský investiční fond
 • Generální ředitelství pro energetiku – Evropská komise
 • Generální ředitelství pro hospodářské a finanční záležitosti – Evropská komise
 • Generální ředitelství pro rozpočet – Evropská komise
 • Organizace OSN pro výživu a zemědělství
 • Společné výzkumné středisko

Kde se přihlásit

Chcete-li se do soutěže zapojit, dozvědět se více či sledovat akci osobně nebo prostřednictvím streamingu, navštivte stránky  https://publications.europa.eu/eudatathon.

soutěž Mapa roku / GeoBusiness

Česká kartografická společnost v roce 2019 pořádá 21. ročník soutěže Mapa roku.

Autoři a producenti kartografických děl, která byla vytvořena a publikována na území České republiky v roce 2018 a splňují pravidla soutěže, mohou své produkty přihlásit do 28. února 2019. Následně je zhodnotí odborná komise České kartografické společnosti pro soutěž Mapa roku.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne ve čtvrtek 9. května 2019 od 13 hodin v Literárním sále Průmyslového paláce na Výstavišti Praha v rámci veletrhu Svět knihy 2019. Nominace na ocenění budou vyhlášena minimálně jeden týden před tímto termínem.

Přihláška do soutěže je ke stažení nebo online.

Adresa pro zasílání produktů je:
Katedra geoinformatiky
Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 50
771 46 Olomouc

Zásilku, prosím, označte viditelným nápisem MAPA ROKU.

V případě dotazů, prosím, kontaktujte:
RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M. – předsedkyně odborné komise pro soutěž Mapa roku
alena.vondrakova@upol.cz
+420 604 402 502

Pravidla soutěže

 1. Soutěž Mapa roku je odbornou soutěží České kartografické společnosti.
 2. Organizací jednotlivých ročníků je pověřena Komise pro soutěž MAPA ROKU (dále jen Komise), kterou jmenuje Výbor ČKS.
 3. V čele komise stojí předseda, kterého jmenuje Výbor ČKS.
 4. Do soutěže může byt přihlášeno mapové dílo, které
  • bylo vydáno na území ČR
  • bylo vydáno v roce 2018 (pro ročník Mapa roku 2019, uzávěrka 28. 2. 2019)
  • neporušuje autorský zákon
 5. Soutěž se koná v následujících kategoriích:
  • Atlasy, soubory a edice map
  • Samostatná kartografická díla
  • Kartografická díla pro školy
  • Studentské kartografické kvalifikační práce
  • Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu
 6. Vydavatel do soutěže přihlašuje libovolný počet exponátů, vydaných v příslušném roce. Exponáty jsou do soutěže přihlášeny zasláním vyplněné přihlášky a jednoho výtisku od každého přihlášeného exponátu, a to na kontaktní adresu soutěže. V případě studentských děl přihlašuje práci jejich autor nebo pracoviště jejich vzniku. Pokud je autorů více, může jej přihlásit jen jeden autor se souhlasem ostatních autorů. Každý člen může navrhnout k hodnocení na společném zasedání další exponáty, které musí osobně donést se souhlasem vydavatele, resp. autora.
 7. Do kategorie Studentské kartografické kvalifikační práce přihlašuje exponáty pracoviště jejich vzniku (se souhlasem autora) nebo autor se souhlasem vyučujícího (resp. vedoucího, školitele). Do soutěže se přihlašují pouze kvalifikační práce s kartografickou tematikou nebo takové, jejichž výstupem je konkrétní kartografické dílo (plán, mapa, atlas, glóbus, mapový portál apod.) společně s kopiemi hodnoticích posudků.
 8. Vlastní hodnocení exponátů je tříkolové, a to podle následujícího postupu:
  1. kolo: Po uzávěrce soutěže provede předseda Komise rozdělení exponátů k prvnímu posouzení jednotlivým členům Komise, přičemž přihlíží k odbornosti členů a jejich regionální působnosti. Kategorie se vyhodnocuje, jen jsou-li do ní přihlášeny alespoň tři produkty.
  2. kolo: Na společném zasedání navrhne každý člen Komise z exponátů jemu určených k hodnocení některé exponáty k nominaci na ocenění v jednotlivých kategoriích. Ostatní členové jeho nominaci podpoří a mohou navrhnout k nominaci další exponáty. Následně se Komise dohodne na počtu a výběru nominovaných produktů. Každý člen Komise má možnost na společném zasedání představit produkt, který do soutěže nebyl ve stanoveném termínu přihlášen, ale odpovídá pravidlům soutěže a jeho autor/vydavatel souhlasí s dodatečným zařazením do hodnocení soutěže. Toto opatření je nazýváno jako „divoká karta“.
  3. kolo: Nominované exponáty jsou hodnoceny všemi přítomnými členy Komise tajným hlasováním; ocenění Mapa roku v příslušné kategorii se získává exponát s nejlepším hodnocením, další pořadí se nezveřejňuje.
 9. Ve výjimečných případech může Komise udělit Zvláštní cenu kterémukoli účastníkovi nebo nevítěznému exponátu, avšak vždy s řádným odůvodněním. Návrh na Zvláštní cenu může vyslovit každý z členů Komise. O udělení Zvláštní ceny následně Komise hlasuje.
 10. Členové Komise neposkytují informace z procesu hodnocení exponátů a nesdělují výsledky před jejich oficiálním zveřejněním.
 11. Výsledky soutěže zveřejňuje předseda Komise a předseda ČKS.
 12. Proti výsledkům soutěže není odvolání.

 

soutez-Smart-Territory-Digital-Challenges

Až do 18. února 2019 můžete přihlásit svůj projekt, resp. svoji firmu do celosvětové soutěže „Smart Territory Digital Challenges 2019”. Vybraní finalisté získají možnost mezinárodní prezentace a propagace svých nápadů. Registrace je bezplatná.

Dále stručné info v angličtině z webu soutěže.

The finalists of the Smart Territory Digital Challenges by Innovation World Cup will:

 • Access the global Innovation World Cup® Series network
 • Pitch their solution and be awarded at BIM World PARIS 2019, the leading event in Europe for the digital transformation of the industry, on April, 2nd  2019!
 • Connect with the BIM World ecosystem featuring all major key-players and experts of the sector
 • Boost their solution’s brand awareness through free marketing packages and extensive media coverage at global level
 • Get a place in the Hall of Fame (if selected as the winner)
 • Be included in the 11th IOT/WT Innovation World Cup® and benefit from prizes worth +500,000 USD (for IoT and wearable solutions only)

soutez-Smart-Territory-Digital-Challenges

 

soutěž Egovernment The Best 2018 / GeoBusiness

Magazín Egovernment vyhlásil 13. ročník soutěže, jejímž cílem je představit zajímavé projekty elektronizace veřejné správy v České republice, které mohou být inspirací pro ostatní.

Přihlašování projektů

Do letošního ročníku soutěže můžete své projekty přihlašovat do 31. října 2018 pomocí elektronického formuláře. Dle slov organizátorů můžete přihlásit i malý projekt. Přihlášení projektu je zdarma.

Pro samotné přihlášení potřebujete znát, kromě identifikačních údajů a názvu projektu především:

 • jeho cílení (územní, obsahové a cílovou skupinu)
 • jak je možné prokázat účinky projektu a jaká byla obeznámenost cílové skupiny, případně jaké bylo její vnímání
 • jak dalece je projekt inspirativní pro ostatní úřady a realizátory, zda již byl někde představen apod.
 • zda se v rámci projektu jedná o jedno či vícekanálový přístup
 • zda se jedná o projekt krátko- či dlouhodobý

Projekt může přihlásit jeho provozovatel, realizátor, uživatel, případně kdokoliv další, kdo projekt zná.

Pokud nejste obeznámeni se všemi projektovými informacemi, stačí k přihlášení projektu vyplnit formulář jen částečně. Redakce magazínu Egovernment se následně spojí s přihlašovatelem k získání potřebných dalších informací.

Pokud k přihlášenému projektu chcete zaslat doplňující podklady, například propagační brožury, zasílejte je na adresu Magazín Egovernment, Na Zatlance 10, Praha 5 nebo na egovernment@egovernment.cz

Soutěžní kategorie

Přihlášené projekty jsou hodnoceny v kategoriích:

 • centrální projekty, realizované centrálními instuticemi, nebo projekty s celorepublikovým dosahem,
 • krajské projekty
 • městské projekty (města a městské části)
 • obecní projekty (obce)

Navzájem jsou tedy hodnoceny pouze projekty odpovídajícího rozsahu a významu.

Cílem této kategorizace je odstranit obavy provozovatelů že jejich menší projekty nemohou uspět vedle velkých celostátních projektů.

Pro inspiraci

Pro inspiraci se podívejte na výsledky loňského ročníku 2017, nebo si případně můžete stáhnout publikaci z roku 2016.

soutěž Žít krajinou 2018 / GeoBusiness

Státní pozemkový úřad pořádá dvanáctý ročník soutěže Žít krajinou. Pořadatelé soutěže chtějí ocenit a představit veřejnosti nejkvalitnější realizovaná opatření navrhovaná v pozemkových úpravách. Soutěž podporuje projekty, které svým charakterem splňují požadavky na celkové řešení krajiny nebo její části.

Hlavním cílem soutěže Žít krajinou je seznámit odbornou i laickou veřejnost s rozsahem a úrovní výstavby tzv. společných zařízení jako jsou biokoridory a biocentra, vodní nádrže, průlehy, větrolamy nebo polní cesty. Soutěž oceňuje kvalitně odvedenou společnou práci  poboček krajských pozemkových úřadů, obcí, projektantů i dodavatelů a chce tak přispět ke zvýšení  prestiže oboru.

Kdo se může přihlásit

Do soutěže může přihlásit svoji realizaci

 • místně příslušná pobočka krajského pozemkového úřadu,
 • projektant, resp. projekční firma pozemkových úprav,
 • autor realizačního projektu společného zařízení,
 • realizační firma společného zařízení,
 • obec, resp. vlastník společného zařízení.

Dvě soutěžní kategorie

Soutěží se ve dvou kategoriích:

 • Zelená a dopravní infrastruktura (prvky ÚSES, opatření ke zpřístupnění pozemků)
 • Tvorba a ochrana krajiny (protierozní a vodohospodářská opatření)

V každé kategorii budou udělena první tři místa, dále ocenění Cena Státního pozemkového úřadu a Cena veřejnosti, která je udělována projektu s nejvyšším počtem hlasů získaných ze strany veřejnosti prostřednictvím internetového hlasování. Veřejnost bude mít možnost se do hlasování zapojit v průběhu prosince 2018. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční na jaře 2019.

Do kdy se můžete přihlásit

Projekty do soutěže mohou být přihlášeny pouze elektronicky, a to do 31. října 2018 na webu  www.soutezzitkrajinou.cz

Nadace OSF vyhlašuje šestý ročník soutěže Společně otevíráme data, která oceňuje nejlepší aplikace postavené na otevřených datech. Rovněž v tomto roce je smyslem soutěže podpořit vznik nových služeb pro veřejnost a zviditelnit společenský a ekonomický potenciál otevřených dat.

Do soutěže se až do 31. října 2018 mohou hlásit se svými aplikacemi firmy, neziskové organizace i jednotlivci. Podmínkou je, aby soutěžní aplikace využívaly otevřená data anebo byla část použitých dat zveřejněna v otevřených formátech. Pokud jste s aplikací soutěžili již v předchozích letech, musí být její současná verze výrazně jiná od té předchozí přihlášené.

Soutěž už se v opendatovém světě stala stálicí. V roce 2017 soutěžilo celkem 24 aplikací. Vítězem se stal projekt Hlídač státu, v současnosti nejsilnější nástroj pro kontrolu hospodaření státu a vazeb veřejných institucí a politických stran na osobní i firemní sponzory. Druhé místo získala Inventura hlasování. Aplikace, která přehledně, jasně a uživatelsky příjemně zprostředkovává možnost ověřit shodu vlastních postojů s jednotlivými poslanci a poslankyněmi z uplynulého volebního období. Třetí místo získala Databáze prázdných domů. Aplikace příjemně a přehledně zpracovává množství dat s cílem záchrany opuštěných staveb, zahájení dialogu s vlastníky a nalezení nového vhodného využití těchto budov.

Společně otevíráme data, upoutávka / GeoBusiness

Soutěžní kategorie

Letos se soutěžící mohou hlásit do šesti soutěžních kategorií:

1. Transparentnost (partnerem kategorie je CZ.NIC): Pro aplikace, které využívají digitální stopu činnosti veřejných institucí k veřejné kontrole, případně tuto stopu vizualizují a usnadňují tak přehled o jejich činnosti.

2. Participace: Pro aplikace podporující zapojení občanů do rozhodování a výkonu veřejné správy a samosprávy.

3. Data v každodenním životě: Pro aplikace, které usnadňují rozhodování v běžných životních situacích.

4. Open Source (partnerem kategorie je Red Hat): Pro aplikace kombinující využití otevřených dat a open source.

5. Solution App: Pro aplikace upozorňující na významný společenský problém či přispívající k jeho řešení.

6. Smart Prague (partnerem kategorie je Smart Prague): Pro aplikace (ale také studie, vizualizace dat nebo model nad daty) vytvořené za použití dat publikovaných v rámci projektu datové platformy Golemio na adrese www.golemio.cz. Pozitivně budou hodnoceny zejména aplikace real-time a senzorických dat.

Ocenění

Vítěz v každé kategorii obdrží finanční odměnu dvacet tisíc korun pro další rozvoj aplikace. Vítěze soutěže bude vybírat odborná porota. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční koncem listopadu 2018.

Kde se přihlásit

Do soutěže se zájemci mohou přihlásit až do 31. října 2018 přes jednoduchý formulář.

 

/ Časopis GeoBusiness je mediálním partnerem soutěže Společně otevíráme data.

Bentley Systems Year in Infrastructure 2018 / GeoBusiness

Společnost Bentley Systems oznámila finalisty každoroční soutěže o nejlepší infrastrukturní projekt.

Konference Rok v infrastruktuře, pořádaná společností Bentley Systems, a slavnostní předávání ocenění se bude konat v Londýně ve dnech 15. až 18. října 2018.

Konferenci, kterou pořádá Bentley Institute, je celosvětovým setkání manažerů předních průmyslových subjektů. Tématem letošní konference je Digitalizace: Modernizace v infrastruktuře.

První den konference bude Bentley Institute hostit Digital Advancement ,nabízející prezentace a interaktivní diskuse s odborníky na předmětné téma, kteří poskytnou základní přehled a informace o nejlepších osvědčených postupech v jejich oblastech odbornosti, např. modelování reality, strategie BIM a projekční a stavební činnosti.

Konference zahrnuje rovněž výběr a vyhlášení vítězů ocenění Year in Infrastructure 2018 Awards společnosti Bentley (dříve známé jako ocenění Be Inspired Awards), které oceňuje mimořádné projekty infrastruktury, vytvořené uživateli softwaru Bentley z celého světa.

Během šesti diskuzních fór zaměřených na jednotlivá odvětví, která se budou během konference konat — Budovy a areály, Digitální města, Průmyslová infrastruktura, Železnice a přeprava, Silnice a mosty a Inženýrské sítě a vodní stavby — bude více než 55 finalistů nominovaných k ocenění prezentovat své projekty před nezávislými komisemi porotců, více než stovkou zástupců tisku a návštěvníky konference.

Finalisté Year in Infrastructure 2018

Bridges

 • GS E&C Corporation – Jungkun~Jinjeong Bypass Road (Sueo-chon Bridge) –Gwangyang, Jeolla-Namdo, South Korea
 • Indian Railways – Reality modeling facilitates efficient planning, construction and monitoring of Chenab Bridge – Reasi District, Jammu & Kashmir, India
 • PT. WIJAYA KARYA (Persero) Tbk – Design and Build of Road Bridge at Teluk Lamong Port Project – Gresik-Surabaya, East Java, Indonesia

Buildings and Campuses

 • Anil Verma Associates, Inc. – Regional Connector Transit Corridor (RCTC) – Los Angeles, California, United States
 • Shalom Baranes Associates – Cannon House Office Building Renewal – Washington, District of Columbia, United States
 • Voyants Solutions Private Limited – Station Development plan for Gwalior Railway Station – Gwalior, Madhya Pradesh, India

Communications Networks

 • iForte Solusi Infotek – iForte Fiber Management System – Jakarta, Indonesia
 • PT. Linknet – Linknet Operation Center – Jakarta, Indonesia
 • SiteSee – Advancing Telecommunications – Brisbane, Queensland, Australia

Construction

 • AAEngineering Group, LLP – Phase II of Pustynnoe Gold Plant: modernization and capacity increase – Balkhash, Karaganda region, Kazakhstan
 • Lendlease Engineering – New bridge over the Richmond River at Broadwater – Ballina, New South Wales, Australia
 • Tianjin Tianhe-Cloud Building Engineering Technology Co., Ltd. and China State Construction Bridge Co., Ltd. – Main Channel Road Project of Ningbo-Zhoushan Port (Zhoudai Bridge) – Zhoushan, Zhejiang, China

Digital Cities

 • Avineon India Pvt. Ltd. – Digital 3D Building Model of Rotterdam – Rotterdam, Netherlands
 • CCCC Water Transportation Consultants Co., Ltd. – BIM Technology Application in the Municipal Infrastructure Phase I Project of Zhong-Guan-Cun Science and Technology Town – Baodi District, Tianjin City, China
 • Yunnan Yunling Engineering Cost Consultation Co., Ltd. – New Municipal Road Construction PPP Project of the Municipal Public Facility Construction Project of Guandu Culture New City – Kunming, Yunnan, China

Environmental Engineering

 • China Water Resources Pearl River Planning Surveying & Designing Co., Ltd. – Jiangxi Xinjiang Bazizui Navigation-Power Junction Project – Shangrao, Jiangxi, China
 • PT. WIJAYA KARYA (Persero) Tbk – Landslide Disaster Protection Project on the National Road Network – Cianjur, West Java, Indonesia
 • Setec-Terrasol – Extension L11 – Adaptation of the Mairie des Lilas Station – Paris, France

Manufacturing

 • Brownfield Engineering Sdn. Bhd. –  Propose 48MW Large Scale Solar (LSS) Project –  Kudat, Sabah, Malaysia
 • Digital Engineering (BIM) Center of Shenyang Aluminum & Magnesium Engineering & Research Institute Co., Ltd. – Alumina Refinery Project Cooperated between CHALCO and Indonesia – Bukit Batu, West Kalimantan, Indonesia
 • Toshiba Transmission and Distribution Systems Asia Sdn. Bhd. – Integration of SCADA System with Electrical Panels for Brunei National Control Center – Brunei Darussalam

Mining and Offshore Engineering

 • CADDS Group Pty Ltd – Rio Tinto Iron Ore Sentry Guarding Project – Dampier, Western Australia, Australia
 • Northern Engineering & Technology Incorporation, MCC – SINO Iron Ore Mine – Perth, Western Australia, Australia
 • POWERCHINA Huadong Engineering Corporation Limited – Jiangsu Offshore Wind Farm – Jiangsu Province, China

Power Generation

 • JSC ATOMPROEKT – Hanhikivi 1 Nuclear Power Plant – Northern Ostrobothnia Region, Finland
 • Northwest Electric Power Design Institute Co., Ltd. of China Power Engineering Consulting Group – Huaneng Ningxia Dam Power Plant Stage Ⅳ project – Qingtongxia, Ningxia Hui autonomous region, China
 • Sacyr Somague – Hydroelectric use of the Foz Tua Dam – Foz Tua, Alijó- Vila Real, Portugal

Project Delivery

 • AECOM – Gaining New Perspective through ProjectWise Insights – United Kingdom
 • Arup – Arup Australasia Project Systems Team – Brisbane, Queensland, Australia
 • Dragados SA & Transport for London – Bank Station Capacity Upgrade – London, United Kingdom

Rail and Transit

 • China Railway Engineering Consulting Group Co., Ltd. – BIM Project for the Beijing-Zhangjiakou High-speed Railway – Beijing, China
 • Italferr S.p.A. – Naples-Bari Route, Apice-Orsara Double Railway Line, Hirpinia-Orsara Operational Lot – Provinces of Avellino and Foggia, Italy
 • Skanska Costain Strabag Joint Venture (SCS) – Hs2 Main Works Lots S1 and S2 – London, United Kingdom

Reality Modeling

 • Hong Kong Science & Technology Parks Corporation & Chain Technology Development Co. Limited – Smart Campus of the Hong Kong Science Park – Hong Kong, China
 • Skand Pty Ltd – Building Envelope Inspection Powered by Machine Learning and Reality Modeling for RMIT University Brunswick Campus – Victoria, Australia
 • Transport for London – Major Projects Directorate – Deep Tube Upgrade Programme – Piccadilly Line Upgrade – London, United Kingdom

Road and Rail Asset Performance

 • CSX Transportation – Annual Patch Rail Capital Planning – Jacksonville, Florida, United States
 • Illinois Department of Transportation – Oversize-Overweight Truck Permitting System – Springfield, Illinois, United States
 • Maharashtra Metro Rail Corporation Ltd. – Nagpur Metro Asset Information Management System – Nagpur, Maharashtra, India

Roads and Highways

 • Alabama Department of Transportation – Birmingham, AL I-59/I-20 Corridor Project – Birmingham, Alabama, United States
 • Henan Provincial Communications Planning & Design Institute Co., Ltd. – BIM-based Further Design and Digital Construction of the Yaoshan-Luanchuan Section Project in the Zhengzhou-Xixia Expressway – Luoyang, Henan, China
 • Lebuhraya Borneo Utara – Pan Borneo Highway Sarawak – Sarawak, Malaysia

Structural Engineering

 • Arab Engineering Bureau – Burj Alfardan – Lusail, Qatar
 • Shilp Consulting Engineers – Alambagh Bus Terminal – Lucknow, Uttar Pradesh, India
 • VYOM Consultants – K10 Grand Commercial High Rise – Vadodara, Gujarat, India

Utilities and Industrial Asset Performance

 • Oman Gas Company S.A.O.C – Asset Performance Solution for Reliability Management – Al-Khuwair, Muscat, Oman
 • Vedanta Limited – Cairn Oil and Gas – Well Integrity and Flow Assurance Management – States of Rajasthan, Andhra Pradesh, and Gujarat, India
 • Volgogradnefteproekt LLC – Object Modeling and Life Cycle Management: Project Implementation and Commissioning – Volgograd region, Russia

Utilities Transmission and Distribution

 • Northeast Electric Power Design Institute Co., Ltd. of China Power Engineering Consulting Group – New project of a 750 kV substation in the Bortala Mongol Autonomous Prefecture – Bortala Mongol, Xinjiang Uyghur, China
 • Pestech International Berhad – Substation Design & Automation for Olak Lempit Substation Project – Banting, Selangor, Malaysia
 • POWERCHINA Hubei Electric Engineering Corporation Limited – Cha’anling-Xiaojiazhou 220 kV Electric Transmission Line Project – Xianning, Hubei, China

Water and Wastewater Treatment Plants

 • MCC Capital Engineering & Research Incorporation Limited – 400,000 ton/day Water Supply Project of Wenjiang District, Chengdu City – Chengdu, Sichuan, China
 • Shanghai Civil Engineering Co., Ltd of CREC – Civil engineering of the Beihu sewage treatment plant and auxiliary project – Wuhan, Hubei, China
 • Suez Water Technologies & Solutions – Ultra Pure Water Project 1 GW Manufacturing Solar Silicon PV Cells & Modules – Kutch, Gujarat, India

Water, Wastewater, and Stormwater Networks

 • Beijing Institute of Water – Beijing South-to-North Water Diversion Auxiliary Project: Hexi Branch Project – Beijing, China
 • DTK Hydronet Solutions – Conceptioneering and Master Planning of Bankura Multi Village Bulk Water Supply Scheme – Bankura, West Bengal, India
 • NJS Engineers India P Limited – JICA Assisted Agra Water Supply Project – Agra, Uttar Pradesh, India
soutěž Žít krajinou 2017, výsledky soutěže / GeoBusiness

V soutěži Žít krajinou, kterou pořádá Státní pozemkový úřad, odborná porota udělila ocenění za projekty, realizované v roce 2017.

Tato soutěž, kterou od roku 2006 ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy pořádá Státní pozemkový úřad, se původně jmenovala Společné zařízení roku.

Úplné výsledky soutěže Žít krajinou 2017

Zelená a dopravní infrastruktura

1. místo: polní cesta s biokoridorem v katastrálním území Rašovice
SPÚ – pobočka Kutná Hora

2. místo: rekonstrukce polních cest H01.1 a P01 v katastrálním území Křínov
SPÚ – pobočka Tachov

3. místo: polní cesta HC 8 v katastrálním území Vlčnov u Chrudimi
SPÚ – pobočka Chrudim

Před realizací: polní cesta s biokoridorem v katastrálním území Rašovice
Po realizaci: polní cesta s biokoridorem v katastrálním území Rašovice

Tvorba a ochrana krajiny

1. místo: polní cesty, víceúčelová nádrž a LBC 7 v katastrálním území Čelčice – I. etapa
SPÚ – pobočka Prostějov

2. místo:
retenční nádrže Krokočín
SPÚ – pobočka Třebíč

3. místo:
výsadby Košín
obec Košín

Cena Státního pozemkového úřadu

polní cesty, víceúčelová nádrž a LBC 7 v katastrálním území Čelčice – I. etapa
SPÚ – pobočka Prostějov

Cena veřejnosti

biocentrum BC7 s vodní plochou IP4 a biokoridor BK4 v katastrálním území Choťovice
SPÚ – pobočka Nymburk

Proč se soutěž pořádá

Biokoridory a biocentra, vodní nádrže, polní cesty, zatravněné průlehy, větrolamy nebo například vysázená zeleň jsou prvky, které pomáhají české krajině. Budují se v rámci pozemkových úprav, které zpřehledňují a uspořádávají pozemky tak, aby to lépe vyhovovalo jejich majitelům i jejich účelu. A součástí návrhu pozemkových úprav je právě i plán společných zařízení. Ten tvoří cestní síť a systém ekologických, protierozních a vodohospodářských opatření.

Hlavním cílem soutěže Žít krajinou je seznámit odbornou i laickou veřejnost s rozsahem a úrovní výstavby společných zařízení navrhovaných v pozemkových úpravách. Soutěž oceňuje kvalitně odvedenou společnou práci poboček krajských pozemkových úřadů, krajských pozemkových úřadů, projektantů i dodavatelů a chce tak přispět ke zvýšení jejich prestiže v oboru.

Dvě kategorie

Soutěž podporuje projekty, které svým charakterem splňují požadavky na celkové řešení krajiny nebo její části. Soutěžit se nově bude pouze ve dvou kategoriích: Zelená a dopravní infrastruktura a Tvorba a ochrana krajiny. Ze šesti oceněných z uvedených dvou skupin navíc odborná porota vybere držitele Ceny Státního pozemkového úřadu. Cena veřejnosti pro společné zařízení roku pak bude udělena projektu, který získá nejvíce hlasů od návštěvníků webových stránek soutěže.

Příští ročník

Přihlášky do 12. ročníku soutěže bude možné podávat od začátku prosince 2018 přes web www.soutezzitkrajinou.cz.

Kde najdete projekty z předchozích ročníků soutěže

Na webu www.soutezzitkrajinou.cz najdete také všechny předchozí ročníky, takže se můžete inspirovat při své krajinotvorbě.

Společná zařízení putují do Evropy

Soutěž Žít krajinou je také zařazena do soutěže Ceny české krajiny (CČK), ve které se mimo jiné vybírá rovněž národní kandidát na Cenu Rady Evropy za krajinu (Landscape Award of the Council of Europe).

Soutěž Cena české krajiny oceňuje projekty a opatření, týkající se udržitelného rozvoje, správy nebo plánování krajiny, které mají vyčíslitelný výsledek. Popularizuje význam krajiny pro kvalitní život a posiluje účast běžných občanů na rozhodování o tom, kam krajina nejen v místě jejich bydliště bude směřovat a jak ji člověk bude spoluutvářet.

Některé projekty se díky účasti v Cenách české krajiny a zařazení v Ceně Rady Evropy za krajinu staly známé u nás i v Evropě.

Město Strakonice například bodovalo v CČK v roce 2014 díky záhonkům s letničkovými květinami. Projekt byl realizovaný ve spolupráci se Zahradnickou fakultou Mendelovy univerzity. A druhová skladba strakonických záhonů s květinami se lidem natolik zalíbila, že si něco podobného přáli i na své vlastní zahrádky. Semínka se tak nakonec začala pod názvem Strakonická louka prodávat.

Samotná soutěž Landscape Award má mimo jiné na starosti popularizovat Evropskou úmluvu o krajině z roku 2000, ke které se Česká republika připojila v roce 2002. Cílem soutěže je také popularizovat úspěšné projekty, aby mohly být inspirací pro ostatní a mohly najít své následovníky v různých dalších místech Evropy. Evropské ocenění je udělováno jednou za dva roky.

soutěž WebTop 100 / GeoBusiness

Zapojte se se svým projektem do soutěže WebTop 100, která je největší soutěží v digitálním marketingu v ČR. Výjimečností soutěže je, že každý soutěžící obdrží individuální hodnocení od odborné poroty, které může být podkladem pro budoucí zlepšování webu či digitálního řešení. Obsahuje slabé a silné stránky projektu.

Vítězové oborových žebříčků a speciálních kategorií jsou dekorováni při slavnostním vyhlášení a následně medializováni v digitálních a tištěných titulech médií.

Každoročně se do soutěže hlásí přibližně 220 soutěžních projektů.

Všichni účastníci si odnášejí

 • Srovnání s konkurencí v daném oboru
 • Podrobný rozbor přihlášeného projektu předními odborníky
 • Podněty a inspirace motivující ke zlepšení daného projektu
 • Zajímavé zkušenosti a důležitou zpětnou vazbu

Součástí přihlášky do soutěže je také:

 • Vstup na konferenci WebTop100
 • Vstup na slavnostní vyhlášení soutěže WebTop100
 • Přístup do katalogu nejlepších digitálních řešení daného roku
 • Zvýhodněné vstupy na školení Dobrého webu
 • Zvýhodněné vstupy na vybraná setkání Tuesday Business Network

WebTop 100 pro rok 2018

Uzávěrka registrací je 30. 6. 2018. Registrovat se můžete na webu www.webtop100.cz

Slavnostní vyhlášení se uskuteční 15. listopadu 2018 večer po konferenci WebTop100.

Year in Infrastructure 2018 Awards / GeoBusiness
soutěž DronApp 2018 / GeoBusiness
EOVation Masters soutěž ESA BIC Prague / GeoBusiness

Pražské inovační centrum ESA (ESA BIC) podporuje využití kosmických technologií v běžném životě a zajištění podpory výzkumu, vývoje a inovací a zpeněžení jejich výsledků.

Po dobu pěti let dostane až 25 českých startupů příležitost hledat využití kosmických technologií v běžném životě. CzechInvest jako operátor programu zprostředkuje za podpory pražského magistrátu a ministerstva průmyslu a obchodu vybraným žadatelům inkubační balíček, který bude obsahovat konzultační a poradenské služby v technologické i podnikatelské oblasti. Startupům bude k dispozici také marketingová podpora či pomoc s vyhledáním partnerů a potenciálních investorů.

Inovační centrum nyní zve k účasti v soutěži EOVation Masters. Cílem soutěže je vybrat zajímavé návrhy na využití dat dálkového průzkumu Země ve službách a produktech zaměřených na adaptaci společnosti vůči změnám klimatu a podpořit jejich realizaci v praxi.

Soutěžní návrh můžete předkládat ve dvou kategoriích:

 • buďto v rozsahu business plánu
 • nebo jako podnikatelský záměr.

Na vítěze obou kategorií čekají

 • finanční podpora (2000 euro v kategorii A a 500 € v kategorii B),
 • pomoc s přípravou přihlášky pro vstup do ESA BIC Prague,
 • možnost prezentovat na IAC Bremen,
 • stáž v ESA BIC Prague,
 • podpora ověření realizovatelnosti navržené technologie…

Termíny

Uzávěrka pro přihlášení do EOVation Masters je 18. února 2018. Do konce února 2018 bude probíhat hodnocení přihlášek. Vyhlášení výsledků se uskuteční v březnu 2018 během akce Czech Space Week.

Do soutěže se můžete přihlásit přes registrační formulář.

[zdroj ESA BIC]
soutěž Mapa roku / foto Annie Spratt / GeoBusiness.cz

Odborná soutěž Mapa roku, kterou pořádá Česká kartografická společnost, letos v roce 2018 oslaví 20. ročník.

Vít Voženílek, vedoucí katedry geoinformatiky na Univerzitě Palackého v Olomouci, soutěž před lety zakládal a říká, že kartografům jako inspirace sloužily soutěže jako Známka roku, Kniha roku, Sportovec roku či Atlet roku.

Mapa roku je však především odborná soutěž, takže cílem nebylo zviditelnění.

„Chtěli jsme, aby se producenti map při vyhlášení výsledků soutěže aspoň sešli. Aby zde navázali kontakty, případně vyřešili problémy, pokud nějaké mezi nimi existují,“ doplňuje Vít Voženílek, který je předsedou hodnotící komise

Samotné setkání producentů map však není jediným cílem této soutěže. Česká kartografická společnost chce prostřednictvím soutěže Mapa roku zhodnotit kvalitu kartografických děl, vydávaných na území České republiky, a ocenit producenty map, kteří dodržují kartografické zásady tvorby map a jejich díla jsou tudíž kvalitní a pro společnost přínosná.

Všichni producenti map se mohou na Českou kartografickou společnost obracet o případné rady, jak správně mapové dílo kartograficky zpracovat.

Uzávěrka soutěže

nejdůležitějším datumem je u každé soutěže datum. Pro 20. ročník soutěže Mapa roku je to 28. února 2018. Do té doby můžete přihlašovat svoji digitální i papírovou kartografickou tvorbu.

Pravidla soutěže

 1. Soutěž Mapa roku je odbornou soutěží České kartografické společnosti.
 2. Jednotlivé ročníky vyhlašuje Výbor ČKS.
 3. Organizací jednotlivých ročníků je pověřena Komise pro soutěž MAPA ROKU (dále jen Komise), kterou jmenuje Výbor ČKS.
 4. V čele komise stojí předseda, kterého jmenuje Výbor ČKS.
 5. Do soutěže může byt přihlášeno mapové dílo, které
  • bylo vydáno na území ČR
  • bylo vydáno v roce 2017 (pro ročník Mapa roku 2017, uzávěrka 28. 2. 2018)
  • neporušuje autorský zákon
 6. Soutěž probíhá v následujících kategoriích:
  • Atlasy, soubory a edice map
  • Samostatná kartografická díla
  • Kartografická díla pro školy
  • Studentské kartografické kvalifikační práce
  • Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu
 7. Vydavatel do soutěže přihlašuje libovolný počet exponátů vydaných v příslušném roce. Exponáty jsou do soutěže přihlášeny zasláním vyplněné přihlášky a jednoho výtisku od každého přihlášeného exponátu, a to na kontaktní adresu soutěže. V případě studentských děl přihlašuje práci jejich autor nebo pracoviště jejich vzniku. Pokud je autorů více, může jej přihlásit jen jeden autor se souhlasem ostatních autorů. Každý člen může navrhnout k hodnocení na společném zasedání další exponáty, které musí osobně donést se souhlasem vydavatele, resp. autora.
 8. Do kategorie Studentské kartografické kvalifikační práce přihlašuje exponáty pracoviště jejich vzniku nebo autor se souhlasem vyučujícího (resp. vedoucího, školitele). Do soutěže se přihlašují pouze kvalifikační práce, jejichž výstupem je konkrétní kartografické dílo (plán, mapa, atlas, glóbus, mapový portál apod.) společně s kopiemi hodnoticích posudků.
 9. Vlastní hodnocení exponátů probíhá tříkolově, a to podle následujícího postupu:
  1. kolo: Po uzávěrce soutěže provede předseda Komise rozdělení exponátů k prvnímu posouzení jednotlivým členům Komise, přičemž přihlíží k odbornosti členů a jejich regionální působnosti. Kategorie se vyhodnocuje, jen je-li do ní přihlášeno alespoň pět titulů.
  2. kolo: Na společném zasedání navrhne každý člen Komise z exponátů jemu určených k hodnocení některé exponáty k nominaci na ocenění v jednotlivých kategoriích. Ostatní členové jeho nominaci podpoří a mohou navrhnout k nominaci další exponáty. V průběhu setkání jsou všichni členové komise seznámeni se všemi přihlášenými exponáty (fyzicky přítomnými), návrh na ocenění může dávat i jiný hodnotitel než ten, který dílo hodnotil v 1. kole.
  3. kolo: Nominované exponáty jsou hodnoceny všemi přítomnými členy Komise tajným hlasováním; ocenění Mapa roku v příslušné kategorii se získává exponát s nejlepším hodnocením, další pořadí se nezveřejňuje.
 10. Ve výjimečných případech může Komise udělit Zvláštní cenu kterémukoli účastníkovi nebo nevítěznému exponátu, avšak vždy s řádným odůvodněním.
 11. Členové Komise neposkytují informace z procesu hodnocení exponátů a nesdělují výsledky před jejich oficiálním zveřejněním.
 12. Výsledky soutěže zveřejňuje předseda Komise a předseda ČKS.
 13. Proti výsledkům soutěže není odvolání.

/ úvodní foto Annie Spratt

soutěž Společně otevíráme data 2017 / GeoBusiness
soutěž Společně otevíráme data / GeoBusiness.cz
soutěž European Navigation Satellite Competition 2017 (časopis GeoBusiness)

Cílem soutěže, kterou pořádá Fond Otakara Motejla spolu s partnery, je přispět k rozvoji a zkvalitnění služeb pro občany a zviditelnit společenský přínos a podnikatelský potenciál otevřených dat. Do letošního 3. ročníku se přihlásilo celkem 30 aplikací vytvořených firmami, studenty i neziskovkami.

Do soutěže postoupilo 27 z nich, zbylé tři nesplnily kritérium využití otevřených dat tak, jak je definují pravidla. Jako otevřená data jsou v pravidlech popsána data, která jsou dostupná na internetu ve strojově čitelné podobě, jejichž podmínky umožňují je volně využívat. Jsou zpřístupněna způsobem, který jejich využití neklade zbytečné technické či jiné překážky.

Jedná se o projekty z oblasti financí, dopravy, vzdělávání, demografie i životního prostředí. Letos se poprvé zapojily instituce veřejné správy a studenti středních škol, soutěží také první převážně ženský tým.

Pravidla soutěže, odborná porota a další informace: http://www.otevrenadata.cz/soutez/rocnik-2015/

Vítězné aplikace

 1. místo: Supervizor – http://data.mfcr.cz/supervizor/

Vizualizační aplikace nad proplacenými fakturami ministerstva financí. Podle kategorií lze dohledat podrobná data z faktur – částka, dodavatel, předmět faktury a další informace.Cílem aplikace je zpřístupnit informace o hospodaření ministerstva financí a případně jakýchkoliv jiných institucí veřejné správy. Dále je také cílem ukázat smysl publikace dat v otevřeném formátu.

Soutěžící: Ministerstvo financí

Tým: Benedikt Kotmel, Martin Kopeček, Jan Vlasatý

 1. místo: HejbejBrnem – www.hejbejbrnem.cz

Doplňující informace: http://hejbejbrnem.cz/o-aplikaci

Cílem aplikace HejbejBrnem je nabídnout občanům a občankám Brna potřebné informace k tomu, aby se snadno pohybovali po Brně – na kole, MHD či pěšky. Informace o dopravě a ovzduší ukazují, kde jsou aktuálně největší dopravní problémy a můžou být nápovědou, kterým místům je lepší se vyhnout. Občan může skrze aplikaci také posílat radnici podněty na zlepšení veřejného prostoru.

Soutěžící: NESEHNUTÍ Brno

 1. místo: Mapová aplikace Geosense – http://gp.geosense.cz/praha-17

Doplňující informace: www.geosense.cz

Soutěžící: Geosense s.r.o.

Projekt usnadňuje správu majetku Prahy 17 a zároveň poskytuje nástroj pro zpřístupnění informací z MČ občanům online. Aplikace pracuje s množstvím otevřených dat např. od Institutu plánování a rozvoje hl.m. Prahy nebo OpenStreetMap. Unikátní vlastností je filtrace a výběry v datové tabulce a zobrazení výsledků na mapě. Uživatel tak může zjistit detailní informace např. o možnostech využití území či záplavových oblastech.

 1. místo a cena pro nejlepší studentskou aplikaci: Znečišťovatelé pod lupou – http://www.znecistovatele.cz

Web chce pomoci občanům získat informace o toxickém znečištění v jednotlivých lokalitách ČR způsobené průmyslovými i zemědělskými provozy. Web využívá data MŽP a převádí je do podoby využitelné pro běžného občana. Aplikace byla vytvořena pro spolek Arnika, který ji bude provozovat a každoročně aktualizovat.

Soutěžící: Vojtěch Staněk

Projekt zároveň získal cenu pro nejlepší studentskou aplikaci.

 1. místo: GovData – http://www.govdata.cz

Doplňující informace: https://docs.google.com/presentation/d/1nccbvZW4w26PvQWcGhxS2Lu5LMp368JX28FzjwcF6AA/edit?usp=sharing

V současnosti je přístup k aktuálním datům veřejné správy komplikovaný, což vytváří velkou bariéru pro jejich masové využití. Cílem služby je tuto bariéru snížit a vytvořit přístupné a efektivní nástroje pro vývojáře aplikací. Govdata nabízí API, neboli rozhraní pro programování aplikací a další vývojářské nástroje. V první verzi projekt zpřístupňuje obchodní rejstřík a registr plátců DPH.

Soutěžící: Octagon.cz s.r.o.

 1. místo: NeverRun – http://neverrun.github.io

Doplňující informace: https://github.com/neverrun/neverrun.github.io

Soutěžící: NeverRun

Tým: Jan Sovka, Lenka Vraná, Jakub Žitný, Jaroslav Jirava, Felix Palmer, Petr Čmela

Použitá data: http://docs.neverrun.apiary.io/

Aplikace NeverRun si klade za cíl ukázat aktuální polohu prostředků MHD v reálném čase. Tyto informace se hodí každému, kdo nerad dobíhá na další spoj: odtud název NeverRun. Dopravní data ale aktuálně nejsou dostupná ve strojově čitelných formátech, jedná se tedy zatím o prototyp aplikace nad vzorovými statickými daty. Tým NeverRun jedná s dopravním podnikem Prahy a Brna, zatím bohužel bez úspěchu.

 1. místo: Hlidame.je –hlidame.je

Hlidame.je lidsky zpřístupňuje data o aktivitách našich zástupců v evropských institucích. Občané mohou zkoumat aktivitu europoslanců pro 28 zemí EU a srovnávat účast ministrů Visegrádské čtyřky na Radě Evropské unie. Projekt čerpá data z oficiálního webu Evropského parlamentu a každý týden je aktualizuje.

Soutěžící: KohoVolit.eu, Evropské hodnoty

Projekt zároveň získal Cenu Fondu Otakara Motejla, určenou aplikacím, které přispívají k větší transparentnosti a efektivitě veřejné správy.

 1. místo: zmapováno.cz – http://www.zmapovano.cz

Doplňující informace: https://drive.google.com/folderview?id=0BwXzF8qmDC6OZV9sYl82Tzhtdnc

Jedná se o univerzální prohlížeč územních dat pro ČR. Uživatelé mají snadno přístupná data z více zdrojů – např. Ministerstvo financí, Český statistický úřad, Česká pošta, až na úroveň obcí. Kromě samotných hodnot je tu také index vyjadřující, jak je na tom vybraná obec v porovnání s ostatními. Použitá data aplikace zveřejňuje prostřednictvím RESTful API.

Soutěžící: Vojtěch Hýža, Eliška Hutníková

 1. místo: IODA – http://www.ioda.cz

doplňující informace: https://youtu.be/b_XxJgQaM8w

Soutěžící: IODA, z.s.

Tým: Martin Novák, Jan Tichý

Cílem projektu IODA je usnadnit studentům, pedagogům, odborné i veřejnosti data mining v oblasti dopravy a ekonomiky dopravy. V současné době jsou totiž data o dopravě roztříštěná v mnoha veřejných zdrojích, často v nevhodných formátech. Sjednocení dat umožňuje sledovat trendy v dopravě. IODA obsahuje 70 000 údajů uspořádaných do více než 550 datových řad.

 1. místo: Využití rádiového spektra –http://spektrum.ctu.cz

Webová aplikace „Využití rádiového spektra“ byla vytvořena pro efektivní přístup k informacím o rádiovém spektru jak pro odbornou, tak pro laickou veřejnost. Jednoduchou formou poskytuje přehled podmínek stanovených Českým telekomunikačním úřadem pro jednotlivá kmitočtová pásma, radiokomunikační služby a aplikace a pomocí hypertextových odkazů usnadňuje přístup k příslušným národním a mezinárodním dokumentům.

Soutěžící: Český telekomunikační úřad

Další soutěžní aplikace dle témat

Vzdělávaní

DB-quiz, Jindřich Mynarz, Václav Zeman; KIZI VŠE – http://mynarz.net/db-quiz

Znalostní hra založená na známé televizní soutěži AZ-kvíz. Na rozdíl od svého vzoru jsou však herní otázky generovány automaticky na základě otevřených dat z české nebo anglické Wikipedie.

Poznávačka přírody, Jan Drábek, Adaptive Learning Group FI MUNI – http://www.poznavackaprirody.cz/

Poznávačka přírody je webová aplikace, jejíž cílem je umožnit obyčejným lidem jednoduché procvičení či naučení poznávání zvířat. Přívětivým způsobem přizpůsobeným jejich znalostem.

prectime.cz, Milan Tomeš, Jan Hovad – prectime.cz

Vizí a společenský přínosem aplikace prectime.cz je zefektivnit proces vzdělávání – metalearning.

Používá volně dostupné cizojazyčné knihy celého světa pro výuku cizích jazyků.

Aktivní občanství

Inventura hlasování z Evropského parlamentu, KohoVolit.eu, Evropské hodnoty – http://volebnikalkulacka.cz/inventura-hlasovani-evropsky-parlament-2014-2015/

Inventura hlasování za dobu od voleb 2014. Občané zjistí o čem se vůbec v europarlamentu rozhodovalo a jak jejich europoslanci hlasovali.

Zkoumejpřezkum, Ministerstvo financí – http://data.mfcr.cz/zkoumejprezkum/

Cílem aplikace je občanům aktivně zpřístupnit výsledky přezkumu hospodaření, který u obcí vykonává příslušný krajský úřad, u krajů a regionálních ministerstvo financí a krajské úřady.

Zdraví

najdi-lékárnu.cz, Zdeněk Troníček, Petr Kaštánek – http://www.najdi-lekarnu.cz

Webová aplikace s informacemi o lécích a jejich substitutech nebo výši doplatků v lékárnách. Data o lécích a lékárnách přebíráme z webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv a pro vyhledávání lékových interakcí používáme databázi Národního institutu zdraví v USA.

Nejbližší lékárna, Rostislav Moric, Jiří Fous; LékařPlus – http://www.nejblizsi-lekarna.cz/

Nejbližší lékárna si klade za cíl pomoci uživatelům s nalezením lékáren v jejich okolí. Lékárny jsou barevně rozlišeny podle dostupnosti (otevřená/zavřená). Zdrojem dat je Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Byznys

Analytika cen nemovitostí, Vladimir Makovsky, Briskat s.r.o. – http://house.briskat.com/assets/cz.html

Přehledné zobrazení průměrných cen prodaných nemovitostí v UK a jejich vývoj dle typu a geografické oblasti. Přesné informace jsou důležité pro prodejce, kupce, advokáty, developery nebo banky.

Detail.cz, Imper CZ, s.r.o. – https://www.detail.cz/

Aplikace Detail.cz zobrazuje jednoduše a přehledně detailní informace o ekonomických subjektech v České republice. Databáze přejímá informace z veřejně dostupných zdrojů.

Demografie a geografie

adresy do kapsy, Milan Somsedík – https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.xiix.adresydokapsy

Mobilní aplikace s informacemi o adresních bodech v ČR. Lze ji využít např. pro ověření adresy, nalezení PSČ, lokalizace nejbližší adresy nebo dohledání otevírací doby pošty či úřadu.

mortalita.cz, Michal Markalous – mortalita.cz

Aplikace graficky zobrazuje úmrtnost v okresech ČR na základě otevřených dat z ročenek Českého statistického úřadu od roku 2000.

Otevíráme data na SŠZP Klatovy , Karel Rejthar, Michaela Florianová, Kateřina Tesařová, Michaela Valečková, Michaela Bečvářová

https://app.powerbi.com/groups/me/dashboards/4f246413-9e70-4b40-b0df-6e96f12feb12

přístupové údaje: soutez@sszpkt.cz / Opendata2015

Analýza počtu obyvatel v závislosti na místě bydliště za rok 2014. Na mapě lze prohlížet a srovnávat jednotlivé obce.

Rozmístění cizinců v ČR 2015, Petr Schiller, mfox.cz – http://demo.mfox.cz/azyl/

Cílem mapové aplikace je vykreslit přehlednou formou početní stav a národnost cizinců s povoleným pobytem na území ČR. Pracuje s daty Ministersva vnitra ČR nebo Statistického úřadu.

Volný čas

loccal.cz, Triwial CZ – http://www.loccal.cz/

Loccal.cz vznikl za účelem sdílení a přehledného výpisu pozvánek na společenské události. Pořadatelům usnadňuje správu a vkládání akcí, např. jejich automatickým importem z sociálních sítí.

Na ovoce, Na ovoce, z. s. – https://na-ovoce.cz

Mapa volně rostoucích ovocných stromů, keřů a bylinek, jejichž plody je možné si zdarma natrhat. Údaje do mapy přidávají sami uživatelé, instituce a města.

PCKonfigurátor, Dionýz Lazar, FI MUNI – www.pckonfigurator.sk

Webová stránka na skládání počítačových sestav. Není závislá na konkrétním prodejci a poskytuje široké možnosti porovnání a výběru dostupných součástek. Hlavním zdrojem dat je projekt Open Icecat.

Doprava

Metrobot, STRV – http://metrobot.cz/

Mobilní aplikace pro rychlé zjištění zbývajícího času do odjezdu metra z nejbližší stanice. Dále nabízí přehlednou mapu všech vchodů do metra, pohodlný nákup SMS jízdenky a alternativní manuální hledání stanic.

 

Více o předchozích ročnících:

http://www.otevrenadata.cz/soutez/rocnik-2014/

http://www.otevrenadata.cz/soutez/rocnik-2013/

 

Fond Otakara Motejla zve na zahájení 3. ročníku soutěže Společně otevíráme data. Zahájení se bude konat 1. září 2015 od 18:30 v prostorách Paralelní Polis (Dělnická 43, Praha 7).

Diskutovat se bude o otevřených datech a jejich praktickém využití ve společnosti.

Účast zatím přislíbili zástupci ministerstva financí nebo autor aplikace edesky.cz, jenž zvítězila v loňském ročníku soutěže. S dalšími osobnostmi pořadatelé v tuto chvíli jednají.

Zároveň bude prostor se ohlédnout za předchozími dvěma ročníky soutěže a představen bude ten letošní.

Na debatu naváže networkingový večírek, jenž propojí zástupce institucí, které otevřená data poskytují s IT komunitou, která s daty pracuje – nadšenci z nevládní a akademické sféry, byznysu či médií.

Svoji účast potvrďte v jednoduché registraci zde.