EGOV

Soutěž Egovernment The Best 2018

soutěž Egovernment The Best 2018 / GeoBusiness

Magazín Egovernment vyhlásil 13. ročník soutěže, jejímž cílem je představit zajímavé projekty elektronizace veřejné správy v České republice, které mohou být inspirací pro ostatní.

Přihlašování projektů

Do letošního ročníku soutěže můžete své projekty přihlašovat do 31. října 2018 pomocí elektronického formuláře. Dle slov organizátorů můžete přihlásit i malý projekt. Přihlášení projektu je zdarma.

Pro samotné přihlášení potřebujete znát, kromě identifikačních údajů a názvu projektu především:

  • jeho cílení (územní, obsahové a cílovou skupinu)
  • jak je možné prokázat účinky projektu a jaká byla obeznámenost cílové skupiny, případně jaké bylo její vnímání
  • jak dalece je projekt inspirativní pro ostatní úřady a realizátory, zda již byl někde představen apod.
  • zda se v rámci projektu jedná o jedno či vícekanálový přístup
  • zda se jedná o projekt krátko- či dlouhodobý

Projekt může přihlásit jeho provozovatel, realizátor, uživatel, případně kdokoliv další, kdo projekt zná.

Pokud nejste obeznámeni se všemi projektovými informacemi, stačí k přihlášení projektu vyplnit formulář jen částečně. Redakce magazínu Egovernment se následně spojí s přihlašovatelem k získání potřebných dalších informací.

Pokud k přihlášenému projektu chcete zaslat doplňující podklady, například propagační brožury, zasílejte je na adresu Magazín Egovernment, Na Zatlance 10, Praha 5 nebo na egovernment@egovernment.cz

Soutěžní kategorie

Přihlášené projekty jsou hodnoceny v kategoriích:

  • centrální projekty, realizované centrálními instuticemi, nebo projekty s celorepublikovým dosahem,
  • krajské projekty
  • městské projekty (města a městské části)
  • obecní projekty (obce)

Navzájem jsou tedy hodnoceny pouze projekty odpovídajícího rozsahu a významu.

Cílem této kategorizace je odstranit obavy provozovatelů že jejich menší projekty nemohou uspět vedle velkých celostátních projektů.

Pro inspiraci

Pro inspiraci se podívejte na výsledky loňského ročníku 2017, nebo si případně můžete stáhnout publikaci z roku 2016.

/* ]]> */