KRÁTCE

Výsledky soutěže Společně otevíráme data 2015

Cílem soutěže, kterou pořádá Fond Otakara Motejla spolu s partnery, je přispět k rozvoji a zkvalitnění služeb pro občany a zviditelnit společenský přínos a podnikatelský potenciál otevřených dat. Do letošního 3. ročníku se přihlásilo celkem 30 aplikací vytvořených firmami, studenty i neziskovkami.

Do soutěže postoupilo 27 z nich, zbylé tři nesplnily kritérium využití otevřených dat tak, jak je definují pravidla. Jako otevřená data jsou v pravidlech popsána data, která jsou dostupná na internetu ve strojově čitelné podobě, jejichž podmínky umožňují je volně využívat. Jsou zpřístupněna způsobem, který jejich využití neklade zbytečné technické či jiné překážky.

Jedná se o projekty z oblasti financí, dopravy, vzdělávání, demografie i životního prostředí. Letos se poprvé zapojily instituce veřejné správy a studenti středních škol, soutěží také první převážně ženský tým.

Pravidla soutěže, odborná porota a další informace: https://www.otevrenadata.cz/soutez/rocnik-2015/

Vítězné aplikace

  1. místo: Supervizor – https://data.mfcr.cz/supervizor/

Vizualizační aplikace nad proplacenými fakturami ministerstva financí. Podle kategorií lze dohledat podrobná data z faktur – částka, dodavatel, předmět faktury a další informace.Cílem aplikace je zpřístupnit informace o hospodaření ministerstva financí a případně jakýchkoliv jiných institucí veřejné správy. Dále je také cílem ukázat smysl publikace dat v otevřeném formátu.

Soutěžící: Ministerstvo financí

Tým: Benedikt Kotmel, Martin Kopeček, Jan Vlasatý

  1. místo: HejbejBrnem – www.hejbejbrnem.cz

Doplňující informace: https://hejbejbrnem.cz/o-aplikaci

Cílem aplikace HejbejBrnem je nabídnout občanům a občankám Brna potřebné informace k tomu, aby se snadno pohybovali po Brně – na kole, MHD či pěšky. Informace o dopravě a ovzduší ukazují, kde jsou aktuálně největší dopravní problémy a můžou být nápovědou, kterým místům je lepší se vyhnout. Občan může skrze aplikaci také posílat radnici podněty na zlepšení veřejného prostoru.

Soutěžící: NESEHNUTÍ Brno

  1. místo: Mapová aplikace Geosense – https://gp.geosense.cz/praha-17

Doplňující informace: www.geosense.cz

Soutěžící: Geosense s.r.o.

Projekt usnadňuje správu majetku Prahy 17 a zároveň poskytuje nástroj pro zpřístupnění informací z MČ občanům online. Aplikace pracuje s množstvím otevřených dat např. od Institutu plánování a rozvoje hl.m. Prahy nebo OpenStreetMap. Unikátní vlastností je filtrace a výběry v datové tabulce a zobrazení výsledků na mapě. Uživatel tak může zjistit detailní informace např. o možnostech využití území či záplavových oblastech.

  1. místo a cena pro nejlepší studentskou aplikaci: Znečišťovatelé pod lupou – https://www.znecistovatele.cz

Web chce pomoci občanům získat informace o toxickém znečištění v jednotlivých lokalitách ČR způsobené průmyslovými i zemědělskými provozy. Web využívá data MŽP a převádí je do podoby využitelné pro běžného občana. Aplikace byla vytvořena pro spolek Arnika, který ji bude provozovat a každoročně aktualizovat.

Soutěžící: Vojtěch Staněk

Projekt zároveň získal cenu pro nejlepší studentskou aplikaci.

  1. místo: GovData – https://www.govdata.cz

Doplňující informace: https://docs.google.com/presentation/d/1nccbvZW4w26PvQWcGhxS2Lu5LMp368JX28FzjwcF6AA/edit?usp=sharing

V současnosti je přístup k aktuálním datům veřejné správy komplikovaný, což vytváří velkou bariéru pro jejich masové využití. Cílem služby je tuto bariéru snížit a vytvořit přístupné a efektivní nástroje pro vývojáře aplikací. Govdata nabízí API, neboli rozhraní pro programování aplikací a další vývojářské nástroje. V první verzi projekt zpřístupňuje obchodní rejstřík a registr plátců DPH.

Soutěžící: Octagon.cz s.r.o.

  1. místo: NeverRun – https://neverrun.github.io

Doplňující informace: https://github.com/neverrun/neverrun.github.io

Soutěžící: NeverRun

Tým: Jan Sovka, Lenka Vraná, Jakub Žitný, Jaroslav Jirava, Felix Palmer, Petr Čmela

Použitá data: https://docs.neverrun.apiary.io/

Aplikace NeverRun si klade za cíl ukázat aktuální polohu prostředků MHD v reálném čase. Tyto informace se hodí každému, kdo nerad dobíhá na další spoj: odtud název NeverRun. Dopravní data ale aktuálně nejsou dostupná ve strojově čitelných formátech, jedná se tedy zatím o prototyp aplikace nad vzorovými statickými daty. Tým NeverRun jedná s dopravním podnikem Prahy a Brna, zatím bohužel bez úspěchu.

  1. místo: Hlidame.je –hlidame.je

Hlidame.je lidsky zpřístupňuje data o aktivitách našich zástupců v evropských institucích. Občané mohou zkoumat aktivitu europoslanců pro 28 zemí EU a srovnávat účast ministrů Visegrádské čtyřky na Radě Evropské unie. Projekt čerpá data z oficiálního webu Evropského parlamentu a každý týden je aktualizuje.

Soutěžící: KohoVolit.eu, Evropské hodnoty

Projekt zároveň získal Cenu Fondu Otakara Motejla, určenou aplikacím, které přispívají k větší transparentnosti a efektivitě veřejné správy.

  1. místo: zmapováno.cz – https://www.zmapovano.cz

Doplňující informace: https://drive.google.com/folderview?id=0BwXzF8qmDC6OZV9sYl82Tzhtdnc

Jedná se o univerzální prohlížeč územních dat pro ČR. Uživatelé mají snadno přístupná data z více zdrojů – např. Ministerstvo financí, Český statistický úřad, Česká pošta, až na úroveň obcí. Kromě samotných hodnot je tu také index vyjadřující, jak je na tom vybraná obec v porovnání s ostatními. Použitá data aplikace zveřejňuje prostřednictvím RESTful API.

Soutěžící: Vojtěch Hýža, Eliška Hutníková

  1. místo: IODA – https://www.ioda.cz

doplňující informace: https://youtu.be/b_XxJgQaM8w

Soutěžící: IODA, z.s.

Tým: Martin Novák, Jan Tichý

Cílem projektu IODA je usnadnit studentům, pedagogům, odborné i veřejnosti data mining v oblasti dopravy a ekonomiky dopravy. V současné době jsou totiž data o dopravě roztříštěná v mnoha veřejných zdrojích, často v nevhodných formátech. Sjednocení dat umožňuje sledovat trendy v dopravě. IODA obsahuje 70 000 údajů uspořádaných do více než 550 datových řad.

  1. místo: Využití rádiového spektra –https://spektrum.ctu.cz

Webová aplikace „Využití rádiového spektra“ byla vytvořena pro efektivní přístup k informacím o rádiovém spektru jak pro odbornou, tak pro laickou veřejnost. Jednoduchou formou poskytuje přehled podmínek stanovených Českým telekomunikačním úřadem pro jednotlivá kmitočtová pásma, radiokomunikační služby a aplikace a pomocí hypertextových odkazů usnadňuje přístup k příslušným národním a mezinárodním dokumentům.

Soutěžící: Český telekomunikační úřad

Další soutěžní aplikace dle témat

Vzdělávaní

DB-quiz, Jindřich Mynarz, Václav Zeman; KIZI VŠE – https://mynarz.net/db-quiz

Znalostní hra založená na známé televizní soutěži AZ-kvíz. Na rozdíl od svého vzoru jsou však herní otázky generovány automaticky na základě otevřených dat z české nebo anglické Wikipedie.

Poznávačka přírody, Jan Drábek, Adaptive Learning Group FI MUNI – https://www.poznavackaprirody.cz/

Poznávačka přírody je webová aplikace, jejíž cílem je umožnit obyčejným lidem jednoduché procvičení či naučení poznávání zvířat. Přívětivým způsobem přizpůsobeným jejich znalostem.

prectime.cz, Milan Tomeš, Jan Hovad – prectime.cz

Vizí a společenský přínosem aplikace prectime.cz je zefektivnit proces vzdělávání – metalearning.

Používá volně dostupné cizojazyčné knihy celého světa pro výuku cizích jazyků.

Aktivní občanství

Inventura hlasování z Evropského parlamentu, KohoVolit.eu, Evropské hodnoty – https://volebnikalkulacka.cz/inventura-hlasovani-evropsky-parlament-2014-2015/

Inventura hlasování za dobu od voleb 2014. Občané zjistí o čem se vůbec v europarlamentu rozhodovalo a jak jejich europoslanci hlasovali.

Zkoumejpřezkum, Ministerstvo financí – https://data.mfcr.cz/zkoumejprezkum/

Cílem aplikace je občanům aktivně zpřístupnit výsledky přezkumu hospodaření, který u obcí vykonává příslušný krajský úřad, u krajů a regionálních ministerstvo financí a krajské úřady.

Zdraví

najdi-lékárnu.cz, Zdeněk Troníček, Petr Kaštánek – https://www.najdi-lekarnu.cz

Webová aplikace s informacemi o lécích a jejich substitutech nebo výši doplatků v lékárnách. Data o lécích a lékárnách přebíráme z webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv a pro vyhledávání lékových interakcí používáme databázi Národního institutu zdraví v USA.

Nejbližší lékárna, Rostislav Moric, Jiří Fous; LékařPlus – https://www.nejblizsi-lekarna.cz/

Nejbližší lékárna si klade za cíl pomoci uživatelům s nalezením lékáren v jejich okolí. Lékárny jsou barevně rozlišeny podle dostupnosti (otevřená/zavřená). Zdrojem dat je Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Byznys

Analytika cen nemovitostí, Vladimir Makovsky, Briskat s.r.o. – https://house.briskat.com/assets/cz.html

Přehledné zobrazení průměrných cen prodaných nemovitostí v UK a jejich vývoj dle typu a geografické oblasti. Přesné informace jsou důležité pro prodejce, kupce, advokáty, developery nebo banky.

Detail.cz, Imper CZ, s.r.o. – https://www.detail.cz/

Aplikace Detail.cz zobrazuje jednoduše a přehledně detailní informace o ekonomických subjektech v České republice. Databáze přejímá informace z veřejně dostupných zdrojů.

Demografie a geografie

adresy do kapsy, Milan Somsedík – https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.xiix.adresydokapsy

Mobilní aplikace s informacemi o adresních bodech v ČR. Lze ji využít např. pro ověření adresy, nalezení PSČ, lokalizace nejbližší adresy nebo dohledání otevírací doby pošty či úřadu.

mortalita.cz, Michal Markalous – mortalita.cz

Aplikace graficky zobrazuje úmrtnost v okresech ČR na základě otevřených dat z ročenek Českého statistického úřadu od roku 2000.

Otevíráme data na SŠZP Klatovy , Karel Rejthar, Michaela Florianová, Kateřina Tesařová, Michaela Valečková, Michaela Bečvářová

https://app.powerbi.com/groups/me/dashboards/4f246413-9e70-4b40-b0df-6e96f12feb12

přístupové údaje: soutez@sszpkt.cz / Opendata2015

Analýza počtu obyvatel v závislosti na místě bydliště za rok 2014. Na mapě lze prohlížet a srovnávat jednotlivé obce.

Rozmístění cizinců v ČR 2015, Petr Schiller, mfox.cz – https://demo.mfox.cz/azyl/

Cílem mapové aplikace je vykreslit přehlednou formou početní stav a národnost cizinců s povoleným pobytem na území ČR. Pracuje s daty Ministersva vnitra ČR nebo Statistického úřadu.

Volný čas

loccal.cz, Triwial CZ – https://www.loccal.cz/

Loccal.cz vznikl za účelem sdílení a přehledného výpisu pozvánek na společenské události. Pořadatelům usnadňuje správu a vkládání akcí, např. jejich automatickým importem z sociálních sítí.

Na ovoce, Na ovoce, z. s. – https://na-ovoce.cz

Mapa volně rostoucích ovocných stromů, keřů a bylinek, jejichž plody je možné si zdarma natrhat. Údaje do mapy přidávají sami uživatelé, instituce a města.

PCKonfigurátor, Dionýz Lazar, FI MUNI – www.pckonfigurator.sk

Webová stránka na skládání počítačových sestav. Není závislá na konkrétním prodejci a poskytuje široké možnosti porovnání a výběru dostupných součástek. Hlavním zdrojem dat je projekt Open Icecat.

Doprava

Metrobot, STRV – https://metrobot.cz/

Mobilní aplikace pro rychlé zjištění zbývajícího času do odjezdu metra z nejbližší stanice. Dále nabízí přehlednou mapu všech vchodů do metra, pohodlný nákup SMS jízdenky a alternativní manuální hledání stanic.

 

Více o předchozích ročnících:

https://www.otevrenadata.cz/soutez/rocnik-2014/

https://www.otevrenadata.cz/soutez/rocnik-2013/

 

/* ]]> */