prazska-doprava-bus-foto-lukas-vrana

Data pražského přepravního průzkumu z let 2009 až 2015

Datový novinář Jan Cibulka na svém twitterovém účtu informoval, že „po čtyřech letech, dvou správních žalobách, třech opatřeních proti nečinnosti a nespočtu dalších opravných prostředků“ považuje svou žádost o informace za vyřízenou, protože data z přepravních průzkumů od pražského Dopravního podniku získal.

Data přepravních průzkumů jsou nyní v převedené podobě k dispozici na Githubu.

Data z let 2009 až 2015 v proprietárním formátu CHAPS předala Ing. Miroslava Staňková, náměstkyně ředitele pro ekonomiku Dopravního podniku hlavního města Prahy.

[Úvodní foto Lukáš Vrána, CC BY-SA 4.0]
hackuj-stat-v2-2019

Národní kontrolní úřad na veletrhu Open Data Expo 2019 oznámil datum třetího „hackování“ státu. Hackathon veřejné správy ver. 3.0 se uskuteční ve dnech 13. a 14. září v sídle NKÚ v Praze 7.

Podívejte se na info z 1. ročníku a z 2. ročníku akce.

Miloslav Kala, prezident NKÚ, říká: „Všechny informace veřejné správy, s výjimkou utajovaných, důvěrných a citlivých, musí být veřejné a veřejnosti snadno dostupné.“

Na webu hackathonu se píše:

Moderní a otevřená veřejná správa vyžaduje revoluci. Revoluci v myšlení. Úředníci jsou na úřadech pro daňové poplatníky a za jejich peníze. Veřejná správa v ČR si dosud pořídila cca 7 300 informačních systémů, jejich pořizovací náklady činily přes 110 miliard korun, roční náklady na údržbu činí cca 25 miliard korun. V těchto informačních systémech je ukryto nepředstavitelné množství dat a tedy i velké bohatství. Mnoho těchto dat je však do systémů zadáváno špatně či neúplně, některé chybí úplně. Mnoho dat je duplicitních, některá si protiřečí. O tom, jak uživatelsky komfortní tyto systémy jsou a do kolika z nich může alespoň z části nahlédnout veřejnost, není třeba hovořit.

Část z dat veřejné správy je již dnes dostupná jako data otevřená. Například na webu www.otevrenadata.cz existuje přehled všech veřejných institucí, které publikují svá otevřená data. A jejich počet roste. Byl vytvořen Národní katalog otevřených dat, viz https://data.gov.cz, ve kterém jsou všechna otevřená data registrována.

hackathon-kralovehradecky-kraj-HK-khk-f

Na konci března se v Hradci Králové uskuteční první ročník hackathonu pro žáky středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol nebo vysokých škol.

Soutěžící budou programovat webovou aplikaci pro otevřená data Královéhradeckého kraje. Na vítěze čeká finanční odměna ve výši 20 000 korun.

Královéhradecký Hackathon se uskuteční 21. března 2019 na půdě Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové od osmi ráno do osmi večer.

Soutěžní týmy čeká celodenní programování s možnou asistencí školeného mentora, na jehož konci vznikne software užitečný všem obyvatelům Královéhradeckého kraje.

Hackathon pořádá Královéhradecký kraj ve spolupráci s Fakultou informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Hlavním partnerem soutěže je firma Unicorn, partnerem je firma Ders.

Cílem je podpořit vznik aplikací, využívajících otevřená data, tedy data dostupná na internetu ve strojově čitelné podobě, jejichž podmínky užití umožňují je volně využívat.

Soutěžní aplikace posoudí odborná porota, která bude hodnotit funkčnost aplikace, jak je ovladatelná a pro uživatele intuitivní a přehledná. Důležitá bude také míra využití otevřených dat Královéhradeckého kraje a také jaký užitek přinese veřejnosti.

Podmínkou soutěže je, že soutěžící bude student střední školy (gymnázium, střední odborná škola či střední odborné učiliště), konzervatoře, vyšší odborné školy nebo vysoké školy. Maximální počet soutěžících je 40 osob. Soutěžit se bude v týmech v počtu od dvou do čtyř soutěžících.

Přihlašování začne 14. února od osmi hodin ráno a skončí 14. března minutu před půlnocí. Registrační formulář, pravidla a harmonogram soutěže lze nalézt na stránkách Hackathonu www.hackathon-khk.cz.

Od poloviny roku 2018 je na webu Královéhradeckého kraje zpřístupněno 12 datových sad, které čerpají data napříč celým krajským úřadem. Více na adrese www.kr-kralovehradecky.cz/datovy-sklad.html.

datathon2019-f

EU Datathon je soutěž, ve které když použijete nějaká otevřená data, můžete vyhrát až 15 tisíc eur. Vzhledem k tomu že jsou tři výzvy, tak můžete vyhrát až 45 tisíc eur. Svůj projektový návrh můžete přihlašovat až do 24. března 2019.

Cílem soutěže Datathon EU, která si již za dobu svého trvání získala velké množství příznivců, je podporovat využívání veřejně přístupných dat (open data) zveřejňovaných Evropskou unií. Soutěžícím umožňuje prezentovat jejich dovednosti a inovativní využití dat. Vedle toho jim soutěž dává příležitost navázat kontakty a získat podporu k další práci na projektech i po skončení soutěže. Člen jednoho z týmů, které se probojovaly do finále loňského kola, k tomu řekl: „Díky účasti v soutěži víme, že máme na to, abychom naši práci dotáhli ještě dál.“

Úkolem soutěžících je vytvořit aplikaci nebo interaktivní vizualizaci, která nabídne nové služby nebo zpřístupní užitečné informace veřejnosti, veřejným orgánům či podnikům. Podmínkou je, že produkt musí vycházet alespoň z jedné z datových sad, které zpřístupnily orgány a agentury EU nebo mezinárodní partneři soutěže. Tato data mohou při tom propojit s jinými datovými sadami.

Tematické oblasti

Týmy budou se svými aplikacemi soutěžit v jedné horizontální nebo dvou tematických oblastech:

 • „Inovativní nápady využívající veřejně přístupných dat EU“
 • „Nový pohled na oblast ekonomiky a financí“
 • „Boj proti změně klimatu“

Soutěž se koná za podpory přípravné akce Evropského parlamentu „Otevřená propojená data v evropské veřejné správě“ a programu Evropské komise ISA² (řešení interoperability pro orgány veřejné správy, podniky a občany).

Ceny pro vítěze

V letošním ročníku soutěže se v každé tematické oblasti soutěží o tyto ceny:

 • 1. místo 15 000 EUR
 • 2. místo 7 000 EUR
 • 3. místo 3 000 EUR

Konference

Soutěž vyvrcholí závěrečnou konferencí, která se uskuteční 13. června 2019 v Bruselu. Finalisté zde představí své projekty před odbornou porotou a dalšími experty z oblasti využívání veřejně přístupných dat.

Partneři

Partnery soutěže Datathon EU 2019 jsou

 • Eurostat
 • Evropská agentura pro životní prostředí
 • Evropská centrální banka
 • Evropská investiční banka
 • Evropský investiční fond
 • Generální ředitelství pro energetiku – Evropská komise
 • Generální ředitelství pro hospodářské a finanční záležitosti – Evropská komise
 • Generální ředitelství pro rozpočet – Evropská komise
 • Organizace OSN pro výživu a zemědělství
 • Společné výzkumné středisko

Kde se přihlásit

Chcete-li se do soutěže zapojit, dozvědět se více či sledovat akci osobně nebo prostřednictvím streamingu, navštivte stránky  https://publications.europa.eu/eudatathon.

big-data-workshop-f

Velká a otevřená GI data a otevřený GI software pro potřeby chytrých regionů a měst, chytré dopravy a chytrého zemědělství.  Tak se jmenuje workshop, který se uskuteční na České zemědělské univerzitě v Praze ve čtvrtek 24. ledna 2019 (posluchárna E III).

Na workshopu budou prezentovány výsledky výzkumných projektů, seznámení s novými trendy a prezentace dat a nástrojů, jejichž vývoj byl spolufinancován výzkumnými projekty. Konkrétně jde o projekty NextGEOSS, DataBio, IoF2020, SKIN, ROSIE, PoliVisu, EUXDAT, AgroTeach 4.0, Enabling, Premia, AFarCloud, EO4Agri, Simona, SmartAgriHub, LIVERUR.

Vstup na workshop je zdarma, pouze se musíte zapsat do formuláře.

Předběžný program workshopu

09:30 – 10:00 Úvod

 • Přivítání zástupce ČZU, Plan4all a CAGI
 • Plan4all – kdo jsme a čeho jsme dosáhli v roce 2018 (Karel Charvát, Karel Jedlička)

Výsledky hackathonu

Projekty realizované během hackathonu (21. – 23. ledna 2019) budou představeny formou krátkých pětiminutových prezentací nebo videí. Budou představeny všechny prezentace. Účastníci konference budou vybírat nejzajímavější řešení formou hlasování.

Zemědělsko – lesnická sekce

 • Použití satelitních a Open Linked Dat pro chytré zemědělství – Vojtěch Lukas (Mendelova univerzita v Brně, Lesprojekt), Jiří Kvapil (WirelessInfo), Karel Charvát, Karel Charvát Junior (Lesprojekt)
 • Detekce kůrovcového poškození smrkových porostů prostřednictvím DPZ – Jan Vrobel (ÚHÚL)
 • Nove IoT řešení a jejich integrace v cloudu – Michal Kepka, Martin Čech, Ondřej Kaas (ZČU), Zbyněk Křivánek, Marek Musil (Lesprojekt)
 • Podrobné modelování teplot v závislosti na nadmořské výšce a vzdálenosti od vodního rezervoáru – Karel Jedlička (ZČU, WirelessInfo)
 • Aplikace pro sdílení informací o dobrých praxích zpracování bioodpadu – Petr Horák, Šárka Horáková, Šimon Leitgeb (WirelessInfo)

Budování kapacit

 • Poznatky v oblasti zkracování odbytového řetězce v zemědělství – příklady dobré praxe – Šárka Horáková (WirelessInfo)
 • Podpora rozvoje regionálního cestovního ruchu posilováním produkce a odbytu lokálních kvalitních potravin, výrobků a služeb v regionu Pošumaví s využitím metodiky Living Lab v rámci projektu LIVERUR – Radana Šašková, Ivo Šašek, Pavel Vondráček, Jiří Hamhalter  (Úhlava, o.p.s.), Petr Horák, Karel Charvát, Kristýna Čerbová, Šárka Horáková (WirelessInfo)
 • Český Inovační Hub pro chytré zemědělství – Karel Charvát (WirelessInfo)
 • Šíříme naše poznatky o chytrém zemědělství do dalších zemí – Pavel Šimek, Zbyněk Křivánek (WirelessInfo)
 • Atlas životního prostředí Libereckého kraje v roce II. – Irena Košková (Liberecký kraj), Dmitrij Kožuch (Plan4all), Marek Šplíchal, Jiří Kvapil, Karel Charvát

Chytrá doprava a chytrá města

 • Vizuální analýza velkých dat na příkladu kriminality a dopravy – ukázky aplikací ‚Intenzita dopravy v Plzni‘ a ‚Události Městská policie Plzeň‘ (technologie WebGlayer) – Jiří Bouchal (InnoConnect)
 • Dopravní modelování v prostředí webového prohlížeče (představení technologie Spark Traffic Modeler) – Karel Jedlička (ZČU)
 • 3D vizualizace hluku z dopravy (ukázka vizualizace trojrozměrného a časově proměnného fenoménu) – Karel Jedlička, Daniel Beran (ZČU)

Co říci závěrem – Karel Charvát (WirelessInfo)

 • Co chystáme v tomto roce – krátká informace o projektech v oblasti zemědělství a klimatu, půdy a jejího využití, šlechtitelství a IT podpory pro formování lokální a regionálních zemědělských a venkovských politik
 • Pojďte s námi posilovat roli České republiky v oblasti mezinárodního výzkumu a inovací
 • Pojďte s námi zavádět výsledky výzkumu do praxe.
hackathon / GeoBusiness

Pátý ročník největšího opendatového hackathonu se bude konat ve dnech 25. až 27. května v Praze v Ataccama Software.

Aktivní lidé z neziskovek, komerční sféry i veřejné správy se potkají na jednom místě, aby vyvinuli nástroje a skripty, které konkrétním městům a obcím pomůžou s přípravou dat na jejich otevření a publikaci, případně s využíváním otevřených technologií obecně.

Během 48 hodin se účastníci a účastnice rozdělí do týmů a díky svým programovacím schopnostem a kreativitě promění konkrétní zadání od měst na realitu. Všechny výstupy budou open source, aby na nich mohli zájemci dále pracovat i po hackathonu.

Pro koho je hackathon

Pořadatelé hledají vývojáře a vývojářky, kteří chtějí ukázat své schopnosti, vyvinout nové nástroje, či upravit ty stávající a pomoct městům a obcím s otevíráním dat.

Přidat se mohou také datoví analytici a analytičky, kteří dokáží najít nové pohledy na data, najít chyby v jejich organizaci a přemýšlet o jejich skladování a otevírání.

Potřeba budou také grafici a grafičky, kteří mají zájem vy/přetvořit nástroje a dát jim user-friendly kabát anebo vizualizovat data, tak, aby byly pro uživatele zajímavé.

Akce je především pro „všechny, kteří chtějí dělat dobro, vnést nový pohled na řešení problémů s otevíráním dat, otestovat svoje nápady a přispět k zlepšení života v městech a obcích i díky otevřeným datům.“

V týmu nebo sám?

Přihlásit se můžete i sami, bez týmu. Na začátku hackathonu budete mít příležitost přihlásit se ke konkrétnímu problému k řešení, odprezentovat svůj nápad všem účastníkům a vyzvat ostatní aby se k vám přidali, nebo se přidat k týmu, který vás zaujme.

Registrace na hackathon

Pro registraci použijte formulář na webu pořadatele.

/ Úvodní ilustrace od iconicbestiary / Freepik

Open data expo 2018 / GeoBusiness
výřez dopravního schématu v Praze / Geobusiness
geobusiness open data expo

MANIFEST NÁŠ STÁT, NAŠE DATA

Rozmach informačních technologií přináší řadu příležitostí a jednou z nich je i možnost střádat a zpracovávat v minulosti těžko představitelné objemy informací, a to nejen specializovanými institucemi, ale i jednotlivci, kteří mají počítač a zájem o nějaké téma. Jde jen o to data zpřístupnit a umožnit jejich plošné využívání. Potenciál otevření informací veřejné správy je obrovský – počínaje „úklidem“ v datech a jejich efektivní využití samotnými institucemi, přes zkvalitňování poskytovaných služeb až po příležitosti pro byznys (ať už ve formě tvorby datových aplikací či získání nových informací pro vlastní podnikání). Je to možné nejen ve Velké Británii a USA, kde se idea otevřených dat zrodila, ale i v řadě dalších velmi různorodých zemích (např. Finsko, Keňa či Rakousko) – a není důvod, aby se na vlastní data podobným způsobem nezačala dívat i česká veřejná správa.

Fond Otakara Motejla si proto dal za cíl společným úsilím se svými partnery prosadit otevřená data v české veřejné správě. Asistujeme při zavádění otevřených dat na úřadech a v institucích a podporujeme využívání publikovaných dat ve formě občansky či byznysově prospěšných aplikací. Posilujeme kompetence a koordinujeme odborníky pracující s otevřenými daty.

Otevřená data jsou surovinou nové průmyslové revoluce, píše na svém webu Úřad vlády Spojeného království. Revoluce kolem otevřených dat má však jedno zásadní plus – data nejsou surovinou, která by byla k dispozici pouze v omezeném množství, a které by s každým použitím ubývalo. Naopak. Otevřená data jsou dostupná všem bez rozdílu a každým použitím se jejich hodnota zvyšuje. Pouhým vystavením dat na internetu stát znásobuje jejich hodnotu.

Nejzajímavější způsob využití vašich dat vymyslí někdo jiný, zní jeden z důvodů pro otevřenost. Nelze dopředu odhadnout, jestli to bude malá nebo velká firma, výzkumný tým či státní instituce. S jistotou ale víme, že umístěním na web dostává soukromý i veřejný sektor příležitost informace veřejné správy zhodnotit.

Otevřená data vytváří příležitosti pro byznys a můžou být jedním ze zásadních zdrojů rozvoje kreativního průmyslu. Jsou cestou k lepším službám pro občany i firmy. Mohou mít zásadní vliv na fungování státu a veřejných institucí – posilují informovanost uvnitř úřadů i mezi úřady navzájem, mohou představovat způsob porovnání i vzájemného učení.
Otevřená data jsou příležitost, kterou nelze nechat ležet ladem.

ZAPOJTE SE!

Chceme vybudovat společnou platformu odborníků na otevřená data a jejich uživatelů, firem i veřejných institucí, „vlastníků“ dat i podporovatelů jejich otevírání. Podílejte se společně s námi na některé z plánovaných aktivit:

VYTVÁŘÍME PODMÍNKY PRO OTEVŘENÁ DATA

Sledujeme platnou legislativu a dáváme pozor na to, aby vznikající zákony a vyhlášky podporovaly trvalé prosazení otevřených dat.

Jsme watchdog, který pozorně hlídá, nakolik Česko plné své závazky, které dobrovolně přijalo v rámci iniciativy Open Governement Partnership. Zapojujeme se do mezinárodních iniciativ a výzkumů hodnotících stav otevřenosti dat v Česku.

Pomáháme přesvědčit zástupce veřejné správy, že otevřená data mají smysl, a že to není jen mediálně chytlavá položka k odškrtnutí – zpracováváme studii ekonomických přínosů otevřených dat, zveme do Česka odborníky ze zahraničí, aby místní veřejné správě nescházela inspirace.

Propagujeme otevřená data v programech politických stan – nejedná se o pravicové ani levicové téma, vstřícnost k otevřeným datům je ukázkou vyspělého politického uvažování.

PODPORUJEME UŽÍVÁNÍ A UŽIVATELE OTEVŘENÝCH DAT

Budujeme „Open Data User Groups” – aktivní komunity uživatelů otevřených dat, které poskytují úřadům potřebnou zpětnou vazbu ke kvalitě a využitelnosti jimi publikovaných dat.

Asistujeme a radíme na místní úrovni při otevírání dat. K tomu vytváříme síť lokálních pomocníků – asistentů otevřených dat.

Propojujeme lidi a instituce se zájmem o otevřená data. Pořádáme lokální meetupy a hackathony a jsme součástí relevantních mezinárodních komunit, např. Open Knowledge.

Tam, kde je potenciál dosáhnout díky otevřeným datům rychlé změny – např. v přístupu k informacím či vylepšení služeb v určité oblasti – pomáháme a poskytujeme malé a rychlé granty.

PROPAGUJEME OTEVŘENÁ DATA

Pořádáme soutěž Společně otevíráme data. Každý rok v listopadu hodnotíme a oceňujeme přihlášené aplikace a služby postavené primárně na otevřených datech.

Zavádíme speciální ocenění pro průkopníky otevřených dat (politiky, úředníky, občany) se silnou osobní motivací a silným příběhem o jejich úsilí při zpřístupňování otevřených dat.

Na rok 2016 plánujeme celorepublikovou propagační kampaň k otevřeným datům. Kampaň se objeví ve všech typech médií, jejím cílem bude co nejvíce rozšířit skupinu potenciálních uživatelů otevřených dat a jejich povědomí o službách, které jsou dostupné právě díky nim.

PRÁCE ZA NÁMI JE VIDĚT

ODBORNÉ PLATFORMY & SPOLUPRÁCE

Založili jsme Fórum pro otevřená data – společnou platformu Fondu Otakara Motejla, Vysoké školy ekonomické a Matematicko-fyzikální fakulty Karlovy Univerzity. Díky fóru se nám daří prosazovat jednotný standard v přístupu veřejné správy k otevřeným datům. Za naši společnou práci jsme v roce 2015 obdrželi zvláštní cenu MV ČR za přínos k rozvoji ICT. Odborníci z Fóra stojí za vznikem Národního katalogu otevřených dat (NKOD), legislativních podkladů i návrhu publikačních standardů.
Provozujeme Náš stát – rozcestník aplikací a webových stránek, které umožňují kontrolovat práci politiků a úředníků, zlepšovat naše okolí a aktivně se podílet na veřejném životě.

Napomohli jsme tomu, aby se Česko zapojilo do iniciativy Open Government Partnership a stali jsme se jejím národním kontaktním místem. Totéž platí i o dalších – nevládních – iniciativách, např. Open Knowledge či Open Data Institute.

Vytváříme postupně na úřadech veřejné správy pracovní skupiny uživatelů otevřených dat (Open Data User Groups) – platformy pro vzájemnou zpětnou vazbu mezi uživateli a poskytovateli otevřených dat.

AKCE

Každoročně pořádáme soutěž pro tvůrce webových a mobilních aplikací Společně otevíráme data, která má za cíl přispět k rozvoji a zkvalitnění služeb pro občany a zviditelnit společenský přínos a podnikatelský potenciál otevřených dat.

Ve spolupráci s Institutem pro plánování a rozvoj hl. m. Prahy a s dalšími partnery pořádáme hackathony nad pražskými otevřenými daty. Ročník 2015 byl největší akcí svého druhu v Česku.

Pro zástupce české veřejné správy jsme ve spolupráci s Britským velvyslanectvím v Praze uspořádali konferenci Chytřejší stát a lepší služby, na níž byla v Česku poprvé komplexně prezentována otevřená data těmi nejpovolanějšími – zástupci britské vlády a Open Data Institute. Pro novináře a aktivisty jsme připravili praktický workshop datové žurnalistiky.

VÝSTUPY

Vytvořili jsme první ucelenou publikaci o otevřených datech v češtině, s níž v současnosti pracuje řada úřadů. Vydali jsme českou edici Příručky datové žurnalistiky, kterou využívají novináři, studenti žurnalistiky i watchdogové organizace.

Ve spolupráci s Open Data Institute dokončujeme českou verzi Certifikátu, který umožní publikujícím institucím snadno ohodnotit míru otevřenosti vlastních dat.

Podílíme se na každoročních hodnocení České republiky v kontextu mezinárodního srovnávání přístupu k otevřeným datům (např. Open Data Index & Open Data Barometer).

Pomáháme na svět aplikacím postavených na otevřených datech.

—- konec manifestu —-

Pokud se s tím, co je výše v manifestu napsáno, ztotožňujete, můžete připojit svůj podpis, ať již osobní, či firemní, přímo na webu Fondu Otakara Motejla.

Fond Otakara Motejla napsal manifest s názvem Náš stát, naše data. Podepsat se pod něj můžete i vy.

Česko patří ke světové špičce v IT technologiích i ve zpracování velkých dat. Příležitost být mezi prvními i v otevřenosti a internetových službách veřejné správy na své využití zatím ale stále čeká. Díky otevřeným datům se můžeme dočkat efektivnějšího fungování úřadů, kvalitnějších služeb pro veřejnost, nových příležitostí pro firmy a jejich byznys.

 Autoři manifestu říkají:

 1. Chceme, aby zákonná úprava otevřených dat byla v roce 2016 přijata a podepsána prezidentem. Tým Fóra pro otevřená data se podílel na přípravě legislativy k otevřeným datům. Ministr vnitra ji zkraje roku 2016 předloží vládě.
 2. Chceme, aby součástí legislativy byly funkční a jednotné publikační standardy otevřených dat. Bez jasných pravidel se v prostředí otevřených dat neobejdeme. Je nezbytné, aby pojmu “otevřená data” rozuměli stejně ti, kdo data publikují, i ti, kdo s nimi pracují.

 3. Chceme, aby publikování otevřených dat bylo víc než jen formálním splněním povinnosti. Víme, o jaké informace je zájem a pomáháme institucím veřejné správy při volbě a zpřístupnění společensky a ekonomicky nejzajímavějších dat.

 4. Chceme, aby poskytovatelé a uživatelé otevřených dat o sobě navzájem věděli a aktivně spolupracovali. Zájemců o informace veřejné správy je mnoho. Hodně je také zástupců úřadů, kteří vnímají poskytování informací jako součást svého poslání.

Tento manifest vychází z iniciativy Fóra pro otevřená data – společné diskusní a odborné platformy Fondu Otakara Motejla, Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze a Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Fórum vzniklo s cílem zakotvit formát otevřených dat v našem státě, ve veřejné správě. Fondu pomáhají desítky lidí z firem, úřadů, univerzit i neziskovek.

Přečtěte si kompletní text manifestu. A pokud se s tím, co je v něm napsáno, ztotožňujete, můžete připojit svůj podpis, ať již osobní, či firemní, přímo na webu Fondu Otakara Motejla.

Cílem soutěže, kterou pořádá Fond Otakara Motejla spolu s partnery, je přispět k rozvoji a zkvalitnění služeb pro občany a zviditelnit společenský přínos a podnikatelský potenciál otevřených dat. Do letošního 3. ročníku se přihlásilo celkem 30 aplikací vytvořených firmami, studenty i neziskovkami.

Do soutěže postoupilo 27 z nich, zbylé tři nesplnily kritérium využití otevřených dat tak, jak je definují pravidla. Jako otevřená data jsou v pravidlech popsána data, která jsou dostupná na internetu ve strojově čitelné podobě, jejichž podmínky umožňují je volně využívat. Jsou zpřístupněna způsobem, který jejich využití neklade zbytečné technické či jiné překážky.

Jedná se o projekty z oblasti financí, dopravy, vzdělávání, demografie i životního prostředí. Letos se poprvé zapojily instituce veřejné správy a studenti středních škol, soutěží také první převážně ženský tým.

Pravidla soutěže, odborná porota a další informace: http://www.otevrenadata.cz/soutez/rocnik-2015/

Vítězné aplikace

 1. místo: Supervizor – http://data.mfcr.cz/supervizor/

Vizualizační aplikace nad proplacenými fakturami ministerstva financí. Podle kategorií lze dohledat podrobná data z faktur – částka, dodavatel, předmět faktury a další informace.Cílem aplikace je zpřístupnit informace o hospodaření ministerstva financí a případně jakýchkoliv jiných institucí veřejné správy. Dále je také cílem ukázat smysl publikace dat v otevřeném formátu.

Soutěžící: Ministerstvo financí

Tým: Benedikt Kotmel, Martin Kopeček, Jan Vlasatý

 1. místo: HejbejBrnem – www.hejbejbrnem.cz

Doplňující informace: http://hejbejbrnem.cz/o-aplikaci

Cílem aplikace HejbejBrnem je nabídnout občanům a občankám Brna potřebné informace k tomu, aby se snadno pohybovali po Brně – na kole, MHD či pěšky. Informace o dopravě a ovzduší ukazují, kde jsou aktuálně největší dopravní problémy a můžou být nápovědou, kterým místům je lepší se vyhnout. Občan může skrze aplikaci také posílat radnici podněty na zlepšení veřejného prostoru.

Soutěžící: NESEHNUTÍ Brno

 1. místo: Mapová aplikace Geosense – http://gp.geosense.cz/praha-17

Doplňující informace: www.geosense.cz

Soutěžící: Geosense s.r.o.

Projekt usnadňuje správu majetku Prahy 17 a zároveň poskytuje nástroj pro zpřístupnění informací z MČ občanům online. Aplikace pracuje s množstvím otevřených dat např. od Institutu plánování a rozvoje hl.m. Prahy nebo OpenStreetMap. Unikátní vlastností je filtrace a výběry v datové tabulce a zobrazení výsledků na mapě. Uživatel tak může zjistit detailní informace např. o možnostech využití území či záplavových oblastech.

 1. místo a cena pro nejlepší studentskou aplikaci: Znečišťovatelé pod lupou – http://www.znecistovatele.cz

Web chce pomoci občanům získat informace o toxickém znečištění v jednotlivých lokalitách ČR způsobené průmyslovými i zemědělskými provozy. Web využívá data MŽP a převádí je do podoby využitelné pro běžného občana. Aplikace byla vytvořena pro spolek Arnika, který ji bude provozovat a každoročně aktualizovat.

Soutěžící: Vojtěch Staněk

Projekt zároveň získal cenu pro nejlepší studentskou aplikaci.

 1. místo: GovData – http://www.govdata.cz

Doplňující informace: https://docs.google.com/presentation/d/1nccbvZW4w26PvQWcGhxS2Lu5LMp368JX28FzjwcF6AA/edit?usp=sharing

V současnosti je přístup k aktuálním datům veřejné správy komplikovaný, což vytváří velkou bariéru pro jejich masové využití. Cílem služby je tuto bariéru snížit a vytvořit přístupné a efektivní nástroje pro vývojáře aplikací. Govdata nabízí API, neboli rozhraní pro programování aplikací a další vývojářské nástroje. V první verzi projekt zpřístupňuje obchodní rejstřík a registr plátců DPH.

Soutěžící: Octagon.cz s.r.o.

 1. místo: NeverRun – http://neverrun.github.io

Doplňující informace: https://github.com/neverrun/neverrun.github.io

Soutěžící: NeverRun

Tým: Jan Sovka, Lenka Vraná, Jakub Žitný, Jaroslav Jirava, Felix Palmer, Petr Čmela

Použitá data: http://docs.neverrun.apiary.io/

Aplikace NeverRun si klade za cíl ukázat aktuální polohu prostředků MHD v reálném čase. Tyto informace se hodí každému, kdo nerad dobíhá na další spoj: odtud název NeverRun. Dopravní data ale aktuálně nejsou dostupná ve strojově čitelných formátech, jedná se tedy zatím o prototyp aplikace nad vzorovými statickými daty. Tým NeverRun jedná s dopravním podnikem Prahy a Brna, zatím bohužel bez úspěchu.

 1. místo: Hlidame.je –hlidame.je

Hlidame.je lidsky zpřístupňuje data o aktivitách našich zástupců v evropských institucích. Občané mohou zkoumat aktivitu europoslanců pro 28 zemí EU a srovnávat účast ministrů Visegrádské čtyřky na Radě Evropské unie. Projekt čerpá data z oficiálního webu Evropského parlamentu a každý týden je aktualizuje.

Soutěžící: KohoVolit.eu, Evropské hodnoty

Projekt zároveň získal Cenu Fondu Otakara Motejla, určenou aplikacím, které přispívají k větší transparentnosti a efektivitě veřejné správy.

 1. místo: zmapováno.cz – http://www.zmapovano.cz

Doplňující informace: https://drive.google.com/folderview?id=0BwXzF8qmDC6OZV9sYl82Tzhtdnc

Jedná se o univerzální prohlížeč územních dat pro ČR. Uživatelé mají snadno přístupná data z více zdrojů – např. Ministerstvo financí, Český statistický úřad, Česká pošta, až na úroveň obcí. Kromě samotných hodnot je tu také index vyjadřující, jak je na tom vybraná obec v porovnání s ostatními. Použitá data aplikace zveřejňuje prostřednictvím RESTful API.

Soutěžící: Vojtěch Hýža, Eliška Hutníková

 1. místo: IODA – http://www.ioda.cz

doplňující informace: https://youtu.be/b_XxJgQaM8w

Soutěžící: IODA, z.s.

Tým: Martin Novák, Jan Tichý

Cílem projektu IODA je usnadnit studentům, pedagogům, odborné i veřejnosti data mining v oblasti dopravy a ekonomiky dopravy. V současné době jsou totiž data o dopravě roztříštěná v mnoha veřejných zdrojích, často v nevhodných formátech. Sjednocení dat umožňuje sledovat trendy v dopravě. IODA obsahuje 70 000 údajů uspořádaných do více než 550 datových řad.

 1. místo: Využití rádiového spektra –http://spektrum.ctu.cz

Webová aplikace „Využití rádiového spektra“ byla vytvořena pro efektivní přístup k informacím o rádiovém spektru jak pro odbornou, tak pro laickou veřejnost. Jednoduchou formou poskytuje přehled podmínek stanovených Českým telekomunikačním úřadem pro jednotlivá kmitočtová pásma, radiokomunikační služby a aplikace a pomocí hypertextových odkazů usnadňuje přístup k příslušným národním a mezinárodním dokumentům.

Soutěžící: Český telekomunikační úřad

Další soutěžní aplikace dle témat

Vzdělávaní

DB-quiz, Jindřich Mynarz, Václav Zeman; KIZI VŠE – http://mynarz.net/db-quiz

Znalostní hra založená na známé televizní soutěži AZ-kvíz. Na rozdíl od svého vzoru jsou však herní otázky generovány automaticky na základě otevřených dat z české nebo anglické Wikipedie.

Poznávačka přírody, Jan Drábek, Adaptive Learning Group FI MUNI – http://www.poznavackaprirody.cz/

Poznávačka přírody je webová aplikace, jejíž cílem je umožnit obyčejným lidem jednoduché procvičení či naučení poznávání zvířat. Přívětivým způsobem přizpůsobeným jejich znalostem.

prectime.cz, Milan Tomeš, Jan Hovad – prectime.cz

Vizí a společenský přínosem aplikace prectime.cz je zefektivnit proces vzdělávání – metalearning.

Používá volně dostupné cizojazyčné knihy celého světa pro výuku cizích jazyků.

Aktivní občanství

Inventura hlasování z Evropského parlamentu, KohoVolit.eu, Evropské hodnoty – http://volebnikalkulacka.cz/inventura-hlasovani-evropsky-parlament-2014-2015/

Inventura hlasování za dobu od voleb 2014. Občané zjistí o čem se vůbec v europarlamentu rozhodovalo a jak jejich europoslanci hlasovali.

Zkoumejpřezkum, Ministerstvo financí – http://data.mfcr.cz/zkoumejprezkum/

Cílem aplikace je občanům aktivně zpřístupnit výsledky přezkumu hospodaření, který u obcí vykonává příslušný krajský úřad, u krajů a regionálních ministerstvo financí a krajské úřady.

Zdraví

najdi-lékárnu.cz, Zdeněk Troníček, Petr Kaštánek – http://www.najdi-lekarnu.cz

Webová aplikace s informacemi o lécích a jejich substitutech nebo výši doplatků v lékárnách. Data o lécích a lékárnách přebíráme z webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv a pro vyhledávání lékových interakcí používáme databázi Národního institutu zdraví v USA.

Nejbližší lékárna, Rostislav Moric, Jiří Fous; LékařPlus – http://www.nejblizsi-lekarna.cz/

Nejbližší lékárna si klade za cíl pomoci uživatelům s nalezením lékáren v jejich okolí. Lékárny jsou barevně rozlišeny podle dostupnosti (otevřená/zavřená). Zdrojem dat je Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Byznys

Analytika cen nemovitostí, Vladimir Makovsky, Briskat s.r.o. – http://house.briskat.com/assets/cz.html

Přehledné zobrazení průměrných cen prodaných nemovitostí v UK a jejich vývoj dle typu a geografické oblasti. Přesné informace jsou důležité pro prodejce, kupce, advokáty, developery nebo banky.

Detail.cz, Imper CZ, s.r.o. – https://www.detail.cz/

Aplikace Detail.cz zobrazuje jednoduše a přehledně detailní informace o ekonomických subjektech v České republice. Databáze přejímá informace z veřejně dostupných zdrojů.

Demografie a geografie

adresy do kapsy, Milan Somsedík – https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.xiix.adresydokapsy

Mobilní aplikace s informacemi o adresních bodech v ČR. Lze ji využít např. pro ověření adresy, nalezení PSČ, lokalizace nejbližší adresy nebo dohledání otevírací doby pošty či úřadu.

mortalita.cz, Michal Markalous – mortalita.cz

Aplikace graficky zobrazuje úmrtnost v okresech ČR na základě otevřených dat z ročenek Českého statistického úřadu od roku 2000.

Otevíráme data na SŠZP Klatovy , Karel Rejthar, Michaela Florianová, Kateřina Tesařová, Michaela Valečková, Michaela Bečvářová

https://app.powerbi.com/groups/me/dashboards/4f246413-9e70-4b40-b0df-6e96f12feb12

přístupové údaje: soutez@sszpkt.cz / Opendata2015

Analýza počtu obyvatel v závislosti na místě bydliště za rok 2014. Na mapě lze prohlížet a srovnávat jednotlivé obce.

Rozmístění cizinců v ČR 2015, Petr Schiller, mfox.cz – http://demo.mfox.cz/azyl/

Cílem mapové aplikace je vykreslit přehlednou formou početní stav a národnost cizinců s povoleným pobytem na území ČR. Pracuje s daty Ministersva vnitra ČR nebo Statistického úřadu.

Volný čas

loccal.cz, Triwial CZ – http://www.loccal.cz/

Loccal.cz vznikl za účelem sdílení a přehledného výpisu pozvánek na společenské události. Pořadatelům usnadňuje správu a vkládání akcí, např. jejich automatickým importem z sociálních sítí.

Na ovoce, Na ovoce, z. s. – https://na-ovoce.cz

Mapa volně rostoucích ovocných stromů, keřů a bylinek, jejichž plody je možné si zdarma natrhat. Údaje do mapy přidávají sami uživatelé, instituce a města.

PCKonfigurátor, Dionýz Lazar, FI MUNI – www.pckonfigurator.sk

Webová stránka na skládání počítačových sestav. Není závislá na konkrétním prodejci a poskytuje široké možnosti porovnání a výběru dostupných součástek. Hlavním zdrojem dat je projekt Open Icecat.

Doprava

Metrobot, STRV – http://metrobot.cz/

Mobilní aplikace pro rychlé zjištění zbývajícího času do odjezdu metra z nejbližší stanice. Dále nabízí přehlednou mapu všech vchodů do metra, pohodlný nákup SMS jízdenky a alternativní manuální hledání stanic.

 

Více o předchozích ročnících:

http://www.otevrenadata.cz/soutez/rocnik-2014/

http://www.otevrenadata.cz/soutez/rocnik-2013/

 

Fond Otakara Motejla zve na zahájení 3. ročníku soutěže Společně otevíráme data. Zahájení se bude konat 1. září 2015 od 18:30 v prostorách Paralelní Polis (Dělnická 43, Praha 7).

Diskutovat se bude o otevřených datech a jejich praktickém využití ve společnosti.

Účast zatím přislíbili zástupci ministerstva financí nebo autor aplikace edesky.cz, jenž zvítězila v loňském ročníku soutěže. S dalšími osobnostmi pořadatelé v tuto chvíli jednají.

Zároveň bude prostor se ohlédnout za předchozími dvěma ročníky soutěže a představen bude ten letošní.

Na debatu naváže networkingový večírek, jenž propojí zástupce institucí, které otevřená data poskytují s IT komunitou, která s daty pracuje – nadšenci z nevládní a akademické sféry, byznysu či médií.

Svoji účast potvrďte v jednoduché registraci zde.

Otevřená data je označení pro data v podobě, která je použitelná pro další zpracování, například vizualizaci či vyhodnocení.

Veřejná správa po celém světě objevila po různých buzzwordech jako „e-government“ či „efektivita“ další spojení „otevřená data“. Tato nekoordinovaná iniciativa (každý si totiž otevřenost vykládá po svém) by snad mohla přinést efektivitu a lepší pohled na fungování veřejné správy a využití zdrojů a prostředků.

Proto je dobře, že se veřejné správy po celém světě snaží dát data, která jsou sbírána a udržována z prostředků daňových poplatníků, dále k dispozici.

Bylo tedy jen otázkou času, kdy vznikne nějaký celosvětový přehled veřejnosprávních iniciativ, týkajících se využívajících open data.

Jak už to bývá, přehled je tak úplný, nakolik jej doplní jednotliví účastníci, stojící za jednotlivými open datovými iniciativami.

Česká republika však zatím v přehledu nefiguruje. Přidáte tedy vy nějakou českou open data iniciativu?

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=z957pfzZ7pTk.kFiLOqMd-zEk&ie=UTF8&hl=de&msa=0&ll=22.755921,-86.660156&spn=111.015734,270.527344&z=3&iwloc=00048c867b5e6a0a59178

Do 21. května 2015 se můžete přihlásit do druhého ročníku pražského hackathonu, tedy hackerského maratonu. Akce je pojmenována Prague Hacks: Sdílené město. Máte tedy unikátní příležitost osobně potkat se se šikovnými programátory, resp. s 50 najednou. A nemusíte být ani programátor.

Jeden víkend. Hromady pražských dat. Nic není nemožné. Sestavte tým, představte svůj nápad a vytvořte inovativní aplikace, vizualizace a analýzy, které zlepší kvalitu života všech Pražanů. Prozkoumejte a zlepšete vztah lidí k jejich městu a potkejte se s podobně naladěnými hackery a kreativci. — pořadatelé

Zahřívací událost se bude konat 8. června 2015. Hackathon samotný bude 12. až 14. června 2015 v coworkingových prostorách pražského Node5 (s možností přespání na místě).

Na akci se spojily Fond Otakara Motejla, konference Resite a startupový akcelerátor StartupYard.

Web hackathonu

Přihlašovací formulář – termín je do 21. 5.

geobusiness-magazine-open-transport-net-feat